Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tiến độ và vấn đề quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình.

Tiến độ và vấn đề quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình.

Tải bản đầy đủ - 0trang

thực tế hiện nay tình trạng chậm tiền độ vì yếu tố nhân lực thiếu, hay trình độ

chun mơn yếu kém khơng phù hợp với cơng việc được giao còn xảy ra ở rất nhiều

dự án.

- Thiết bị khoa học công nghệ: Là một vấn đề rất quan trọng trong q trình thi

cơng các hạng mục cơng trình của nhà thầu và thiết bị kiểm tra chất lượng các bộ

phận thiết bị của ban tư vấn giám sát như máy siêu âm thép…Chính vì thế việc phải

chuẩn bị tốt các thiết bị khoa học công nghệ là một điều rất cần thiết trong việc triển

khai dự án hay xử lý các sự cố một cách nhanh trong nhất, tuy nhiên hiện nay các

nhà thầu thường đi thuê thiết bị công nghệ để thực hiện trong q trình thi cơng,

dẫn đến nhiều dự án bị chậm tiến độ do thiếu thiết bị để triển khai công việc.

Vốn đầu tư, vốn đầu tư của dự án là yếu tố sống còn để dự án thực hiện và tồn

tại. Việt Nam chúng ta là một đất nước còn nghèo, để thực hiện được một dự án

đầu tư đối với các cơng trình xây dựng đặc biệt là các cơng trình lớn thì thường

có hiện tượng chậm vốn (trông chờ vào ngân sách là không khả thi), cơ sở hạ

tầng xây dựng là một tiền đề thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác. Do

vậy, các dự án cơng trình xây dựng lớn của nước ta thường sử dụng vốn vay ưu đãi

của các tổ chức quốc tế như ADB, World Bank, JICA, ODA…Chính sự ưu đãi và

ổn định của nguồn vốn này đã tạo điều kiện để tiến độ dự án được thực hiện liên

tục, vấn đề còn lại nằm ở khâu quản lý và thực hiện đúng tiến độ. Tuy nhiên hầu

hết các cơng trình xây dựng lớn đều chậm tiến độ dẫn đến sự mất niềm tin từ các

nhà tài trợ và ảnh hưởng xấu đến các dự án xây dựng ở Việt nam.

Trượt giá, đối với nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ như Việt nam thì

chuyện trượt giá là điều khơng thể tránh khỏi, mặc dù trong các hợp đồng xây lắp

của các nhà thầu cũng có điều khoản tính trượt giá thế nhưng ảnh hưởng của nó tới

việc mua vật liệu, sắm thiết bị và các chi phí khác phục vụ thu cơng là không hề

nhỏ, và việc cầm chừng trong thi công luôn xảy ra gây ảnh hưởng lớn đến kế hoạch

tiến độ và việc giám sát tiến độ của dựa án.

Các vấn đề khó khăn vướng mắc giữa các bên trong quá trình thực hiện dự án

như việc xung đột và tranh chấp hợp đồng xây lắp, việc này thường xảy ra ở các dự

án lớn, bởi vì tại đây có rất nhiều nhà thầu phụ đến từ các công ty khác nhau cho

nên khi có sự thiệt hại về lợi nhuận họ sẵn sàng xung đột, gây trì hỗn và gián đoạn

thi cơng. Việc này khơng thể giải quyết nhanh chóng, nó đòi hỏi sự can thiệp củanhiều bên cho nên ảnh hưởng đến tiến độ cũng rất nhiều. Đây cũng là một điểm vô

cùng bất hợp lý cần khắc phục trong công tác quản lý dự án của các công trình xây

dựng ở nước ta.

Thiết kế bản vẽ thi cơng, công tác thiết kế bản vẽ thi công là công việc thực hiện

bởi tư vấn thiết kế, song các nhà thầu phải lập ra các biện pháp thi công để thực

hiện bản vẽ trên. Tuy nhiên việc thực hiện theo thiết kế thường gặp những khó khăn

nhất định do điều kiện thi công thực tế không giống với thiết kế, đây là một điều

thường xuyên xảy ra ở các dự án và là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc

chậm tiến độ thi cơng trên cơng trình xây dựng.

Giải ngân thanh toán, việc giải ngân thanh toán phụ thuộc vào nguồn ngân sách

của vốn đầu tư và các thủ tục thanh tốn, trên thực tế khi gặp khó khăn về việc

thanh toán hầu hết các nhà thầu ngừng thi công và cũng không quan tâm đến việc

chậm trễ hay ảnh hưởng đến tiến độ ra sao nữa, đây cũng là một điểm thiếu chuyên

nghiệp của các nhà thầu Việt Nam. Do vậy, việc đáp ứng kịp thời các chứng chỉ

thanh toán cũng là một nhân tố giúp ổn định các kế hoạch về tiến độ đã đặt ra.

III. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2:

Trong chương 1 Tác giả đã trình bày rõ đặc thù về tiến độ thi cơng cơng

trình xây dựng như: Tại sao lại phải lập tiến độ thi cơng, vị trí vai trò của quản

lý tiến độ thi cơng xây dựng cơng trình, đồng thời tác giả cũng nêu rõ nội dung

công tác quản lý tiến độ, cũng như những vấn đề liên quan tới quản lý tiến độ

thi cơng xây dựng cơng trình tuyến đường Cao Lãnh – Vàm Cống thuộc đồng bằng

Sông Cửu Long.CHƯƠNG IV. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ

TIẾN ĐỘ THI CƠNG CÁC CƠNG TRÌNH TUYẾN ĐƯỜNG CAO LÃNH – VÀM

CỐNG THUỘC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG.

I MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN CHỦ YẾU ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHẬM TIẾN

ĐỘ.

1 Nguyên nhân từ phía nhân lực

- Các nhà thầu tham gia dự án đa phần là các nhà thầu mới được thành lập vì vậy

mà năng lực nhà thầu còn yếu kém, đội ngũ nhân viên non trẻ còn thiếu kinh

nghiệm thi cơng các cơng trình lớn khơng thể phản ứng kịp thời khi có

vấn đề đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến công tác thực hiện tiến độ trên công trường,

mặt khác cũng gây khó khăn rất nhiều cho cơng tác quản lý của CĐT cũng như

TVGS.

- Mặc dù hầu hết các dự án đều được đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo quy

định của nhà nước, tuy nhiên ở một số dự án dựa vào các mối quan hệ thân thiết

mà các nhà thầu kém năng lực lại được tham gia. Các nhà thầu này không đủ khả

năng về nguồn nhân lực cũng như các trang thiết bị máy móc thi cơng để thực

hiện mà khi vào dự án rồi mới bắt đầu đi mua, đi thuê, đi mượn… điều này dẫn

đến rất nhiều vấn đề nảy sinh trong dự án làm ảnh hưởng rất nhiều đến công tác

thực hiện tiến độ trên công trường. Đôi khi nhà thầu và CĐT lại cùng thuộc một

công ty điều này làm cho công tác quản lý của TVGS gặp rất nhiều khó khăn và

khơng thể chủ động được trong cơng tác quản lý chất lượng cũng như tiến độ của

mình. Đặc biệt vấn đề kém hiệu quả trong vận hành theo sơ đồ tổ chức tại các văn

phòng tư vấn giám sát ở các dự án thực sự đáng lo ngại, điều này xuất phát từ tình

trạng bng lỏng quản lý cũng như không quy định và ràng buộc rõ ràng về trách

nhiệm, quyền hạn và yêu cầu phối hợp giải quyết cơng việc của từng vị trí. Thực tế

cho thấy có sự lộn xộn, chồng chéo trong hoạt động của tư vấn giám sát trên công

trường và sự không rõ ràng trong kiểm soát hồ sơ và thực hiện giám sát nghiệm thu

các hoạt động thi công trên công trường. Tất cả những điều trên gây ảnh hưởng

rất nhiều đến việc triển khai thi công trên các hạng mục. Để đẩy nhanh tiến độ thi

công điều này cũng cần được thay đổi một cách toàn diện nhất.5. Nguyên nhân từ những khó khăn vướng mắc trong trường hợp điều kiện thi

công thực tế khác với thiết kế.

Trong thực tế thi công xây dựng, việc chậm tiến độ thường xuất phát từ

những khó khăn và vướng mắc từ việc thiết kế khơng lường trước được hết những

khó khăn hoạc phát sinh từ những điều kiện khách quan gây ra, điều này là một

điều gần như không thể tránh khỏi đối với bất kỳ cơng trình nào. Khi gặp một vấn

đề về việc điều kiện thi công thực tế khác với thiết kế, thông thường cán bộ phụ

trách giám sát của nhà thầu sẽ gửi phản hồi về văn phòng của mình để văn phòng có

phản ánh đối với TVGS, tiếp đó TVGS sẽ báo cho CĐT và TVTK để có biện pháp

xử lý đối với những trường hợp này vì vậy thời gian xử lý thường bị kéo dài. Hầu

hết những cơng trình mà Trung tâm tư vấn tham gia đều là những cơng trình lớn và

đòi hỏi u cầu về kỹ thuật thi công rất cao nên nhiều khi các kỹ sư hoặc giám sát

viên ở trên công trường khơng thể giải quyết được, nếu chờ đệ trình và kiểm tra

theo thủ tục thì rất mất thời gian và ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công.

6. Nguyên nhân từ sự thiếu hỗ trợ giữa TVGS - Nhà thầu

Việc hỗ trợ nhà thầu trong công tác thi công để thực hiện đúng theo thiết kế là

một việc hết sức quan trọng trong quá trình quản lý chất lượng cũng như tiến độ của

đơn vị TVGS trong một dự án xây dựng. Việc nhà thầu làm sai thiết kế sẽ làm ảnh

hưởng đến chất lượng và sau là ảnh hưởng đến tiến độ của cơng trình, bởi cơng tác

xử lý sẽ rất mất thời gian, vì thế các đơn vị tư vấn phải luôn sát sao với nhà

thầu trong q trình thực hiện dự án, và cần có những đề xuất khi nhà thầu năng

lực kém về những vấn đề tổ chức mặt bằng thi công, biện pháp thi cơng như thế nào

cho hợp lý để có thể triển khai dự án theo tiến độ nhanh nhất có thể. Ngoài ra tư vấn

giám sát chưa hỗ trợ được nhiều cho nhà thầu trong q trình thi cơng khi cơng

trình gặp những khó khăn trong q trình thi cơng, hay tư vấn giám sát chưa hướng

dẫn kỹ càng những hồ sơ của nhà thầu còn thiếu sót, cần sửa đổi bổ sung như thế

nào làm cho những nhà thầu bị vướng mặc trong quá trình làm hồ sơ pháp lý, hồ sơ

quản lý chất lượng, hồ sơ thanh quyết tốn…vì thế cần phải đề ra giải pháp tư vấn

hỗ trợ nhà thầu thực hiện theo đúng quy trình, thiết kế để đảm tiến độ thi cơng có

chất lượng cao mang lại tính hiệu quả cao nhất cho dự án.

7. Nguyên nhân từ việc chậm thanh tốn và giải ngân

Cơng tác thanh toán và giải ngân kịp thời cũng là một chỉ số xác định sự đảm

bảo tiến độ của dự án. Đối với các dự án xây dựng cơng trình lớn thì lượng tiền để

phục vụ cho việc thi cơng là vơ cùng lớn, thực tế có rất nhiều nhà thầu không đápứng đủ lượng tiền mặt dành cho các kế hoạch thi công. Như vậy, nếu không huy

động được tài chính kịp thời thì hầu hết các nhà thầu cũng như các công tác thi

công đều ngừng lại và như vậy khối lượng chậm tiến độ sẽ càng tăng nhanh. Do

đó, việc thanh tốn và giải ngân kịp thời là yếu tố cốt lõi để thực hiện và quản lý

tiến độ theo kế hoạch đối với các nhà thầu và đơn vị tư vấn. Cơng tác giải ngân

thanh tốn tại các dự án mà Trung tâm tư vấn tham gia giám sát cũng chưa đáp

ứng được kế hoạch đề ra, gây ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thực hiện dự án của

các nhà thầu. Đã có rất nhiều giải pháp để đơn giản hóa các thủ tục giải ngân cho

nhà thầu nhưng cũng không khả quan do khối lượng thực tế chậm so với kế hoạch

rất nhiều.

Thực tế thi cơng trên cơng trường các nhà thầu khơng có đủ nhân lực đủ trình

độ để hồn thiện ngay các thủ tục liên quan đến thi công và nghiệm thu theo quy

định cho nên dẫn đến trình trạng cho nợ các thủ tục, tài liệu chứng minh cần có

trong các hồ sơ thanh toán. Hậu quả là việc thanh toán sẽ rất khó khăn và chậm

trễ. Các nhà thầu thiếu tiền thi công dẫn đến sản lượng thực hiện không đảm

bảo, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ của dự án. Mỗi công đoạn chậm một

chút, mỗi nhà thầu phụ chậm một chút cộng lại thì tiến độ chung chậm trễ rất

nhiều. Vấn đề này cũng liên quan đến rất nhiều các thủ tục công việc khác. Hầu

như các nhà thầu Việt Nam thi công trực tiếp trên công trường lại là các nhà thầu

chưa đủ tư cách pháp nhân nên họ không nhận được các chỉ dẫn trực tiếp từ tư

vấn và rất mập mờ về thủ tục dự án. Do vậy nhà thầu chính khó khăn trong

thu thập các tài liệu chứng minh là đương nhiên.

Do vậy, chất lượng hồ sơ thanh tốn cũng khơng tốt chu trình thanh tốn vì vậy

mà kéo dài hơn

Tình trạng chậm tiến độ trên các dự án là do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Nguyên nhân khách quan có, chủ quan cũng có.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tiểu Luận với đề tài “Phân tích nhân tố ảnh hưởng tiến độ quản lý dự án tuyến

đường Cao Lãnh – Vàm Cống thuộc đồng bằng Sông Cửu Long” đã cho thấy sự thất

bại về tiến độ và các ảnh hưởng bất lợi từ đó, việc đánh giá lại kết quả thực hiện của

toàn bộ dự án là vô cùng cần thiết đối với cả ba bên tham gia dự án: Chủ đầu tư - Tư

vấn giám sát - Các nhà thầu để từ đó có những giải pháp kiểm soát, điều chỉnh và

khắc phục mới phù hợp hơn, hướng tới mục tiêu chung, đó là thành công của dự án.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiến độ và vấn đề quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×