Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quá trình bóc mòn

Quá trình bóc mòn

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Q trình bóc mòn

 Bóc mòn là q trình dưới tác động của nước

chảy, sóng biển băng hà, gió… làm cho các sản

phẩm phong hóa bị rời khỏi vị trí ban đầu của

nó.

 Tùy theo các nhân tố tác động mà q trình này

có các tên gọi khác nhau: xâm thực, thổi mòn

và mài mòn.2. Q trình bóc mòn

a . Xâm thực :Bản chất của quá

trình xâm thực? Là do nước chảy trên mặt, gồm có dòng chảy

thường xun (thung lũng sơng, suối) và dòng

tạm thời (khe rãnh, mương xói).

 Các dòng chảy sẽ bóc mòn và cuốn các vt

liu i ni khỏc.Quá trình xâm thựdo dòng chảy tạm

thờiXõm thực do dòng chảy tạm thời2. Q trình bóc mòn

b.Thổi mòn:

Theo em hiểu thế nào là

q trình thổi mòn?2.Q trình bóc mòn

b. Thổi mòn:

Là dạng địa hình do gió tạo thành. Gió cuốn

các vật liệu bị phong hóa di chuyển khỏi bề mặt

đá gốcQ

và được

tíchthổi

tụ ởmòn

các địa

hình

chắn gió và

trình

hình

thành

các thung lũng.

những dạng địa hình tiêu biểu nào?Tạo ra các dạng địa hình hết sức đa dạng: cột

đá, tháp đá, khe rãnh hoặc các cồn cát ….Tác động của thổi mònNÊm đá - Sản

phẩm thổi

mòn do gióCửa sổ đá2. Quỏ trỡnh bóc mòn

c. Mài mòn:

Dưới tác động của sóng biển, nước, băng hà…va

đập vào thành bờ, phá hủy và cuốn các vật liệu đi

xa .

 Kết quả là: tạo ra các dạng địa hình như hàm ếch

sóng vỗ, bậc thềm, vách biển, vịnh biển (phio)…Tác dụng mài mòn của sóng biểnBờ biển Fio ở Na UyMài mòn do sóng biểnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quá trình bóc mòn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×