Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BÌA thái bình 1.pdf

BÌA thái bình 1.pdf

Tải bản đầy đủ - 0trang

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ NÔNG NGHIỆP & PTNTTRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆPTHÁI BÌNHNGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN CÂY LÀM THỨC ĂN

CỦA VOI CHÂU Á (Elephas maximus) TẠI HUYỆN

ĐỊNH QUÁN, HUYỆN TÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAICHUYÊN NGÀNH: LÂM HỌC

MÃ SỐ: 60 62 02 01LUẬN VĂN THẠC SỸ LÂM HỌCNGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN TRỌNG BÌNHĐồng Nai, 2017iLỜI CAM ĐOAN

Tơi xin cam đoan Luận văn này là cơng trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự

hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Trọng Bình. Các số liệu, kết quả nêu trong luận

văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ cơng trình nào khác.

Nếu nội dung nghiên cứu của tôi trùng lắp với bất kỳ nội dung nào đã cơng bố,

tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm và tuân thủ kết luận đánh giá luận văn của Hội

đồng khoa học.

Đồng Nai, ngày 27 tháng 3 năm 2017

Người cam đoanThái BìnhiiLỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện luận văn, tôi đã nhận được sự ủng hộ và tạo điều

kiện của, Ban giám hiệu, Phong Khoa hoc & HTQT, Trường Đại học lâm nghiệp và

khoa sau đại học.

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Nguyễn Trọng Bình, người

Thầy đã hướng dẫn và truyền đạt kinh nghiệm quý báu trong nghiên cứu khoa học.

Tôi xin chân thành cảm ơn ThS. Nguyễn Văn Huy – giáo viên trường Đại Học Lâm

nghiệp, ThS. Lê Mạnh Tuấn - Viện điều tra quy hoạch rừng đã góp ý cho tơi trong

q trình nghiên cứu và hồn thiện luận văn.

Trong q trình nghiên cứu thực hiện luận văn, tơi đã nhận được sự giúp đỡ

hỗ trợ của các cơ quan: Vườn Quốc gia Cát Tiên, Công ty TNHH một thành viên

lâm nghiệp La Ngà và Khu bảo tồn thiên nhiên và văn hóa Đồng Nai. Đồng thời tơi

cũng nhận được sự đóng góp q báu của các Thầy, Cơ giáo và đồng nghiệp.

Nhân dịp này tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành tời những người

bạn, người thân trong gia đình đã ln kịp thời động viên và tạo mọi điều kiện

thuận lợi nhất để tơi hồn thành luận văn tốt nghiêp.

Xin trân trọng cảm ơn !

Thái BìnhiiiMỤC LỤC

LỜI CAM ĐOANiLỜI CẢM ƠNiiMỤC LỤCiiiDANH MỤC CÁC BẢNGviiDANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊviiiĐẶT VẤN ĐỀ1Chƣơng 12TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU21.1. Nghiên cứu về sinh cảnh Voi Châu Á trên thế giới21.1.1. Đặc điểm và tình trạng21.1.2. Quản lý Bảo tồn Voi hoang dã41.2. Nghiên cứu về tình trạng bảo tồn và phân bố của Voi Châu Á tại Việt Nam61.3. Nghiên cứu bảo tồn voi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 1990 - 201691.3.1. Chương trình bảo tồn voi9Chƣơng 214ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN- KINH TẾ- XÃ HỘI KHU VỰC NGHIÊN CỨU142.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội Vườn Quốc Gia Cát Tiên142.1.1. Vị trí địa lý142.1.2. Địa hình142.1.3. Địa chất – Thổ nhưỡng152.1.4. Khí hậu162.1.5. Thủy văn162.1.6. Thảm thực vật172.1.7. Điều kiện kinh tế xã hội182.2. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà20

2.2.1. Vị trí địa lý202.2.2. Địa hình202.2.3. Khí hậu21iv2.2.4. Địa chất và thổ nhưỡng222.2.5. Tình hình dân sinh, kinh tế, xã hội trong khu vực232.2.6. Kinh tế - Xã hội242.2.7. Đa dạng thực vật rừng282.2.8. Đa dạng động vật rừng28Chƣơng 329MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU293.1. Mục tiêu nghiên cứu293.2. Nội dung nghiên cứu293.3.1. Xác định các dạng sinh cảnh voi hoang dã Châu Á tại Đồng Nai.293.3.2. Xác định các loài thực vật làm thức ăn cho Voi Châu Á293.3.3. Đề xuất định hướng các giải pháp bảo vệ rừng khu vực có các lồi cây thức

ăn của voi.293.3. Phương pháp nghiên cứu293.3.1. Phương pháp kế thừa:293.3.2. Phương pháp chuyên ngành293.3.2.1. Điều tra cây voi ăn theo tuyến voi kiếm ăn.293.3.2.2. Phương pháp chuyên gia313.3.2.3. Đánh giá cấu trúc rừng31Chƣơng 434KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN344.1. Các loài cây làm thức ăn của voi344.1.1. Thành phần các loài cây làm thức ăn của voi có trên các tuyến điều tra trực

tiếp/ gián tiếp ngoài rừng344.1.2. Cây thức ăn của voi do người được phỏng vấn cung cấp374.1.3. Cây thức ăn của voi ghi nhận qua tài liệu hướng dẫn nuôi voi404.1.4. Các loài cây thức ăn làm thuốc của voi và thuốc chữa bệnh cho voi.444.1.4.1. Cây rừng voi ăn là cây thuốc chữa bệnh:444.1.4.2. Cây rừng dùng báo chế thuốc chữa bệnh cho voi:45v4.2. Hiện trạng tài nguyên rừng khu vực nghiên cứu464.3. Đặc điểm các sinh cảnh sống của Voi tại khu vực nghiên cứu484.3.1. Sinh cảnh rừng gỗ cây lá rộng thường xanh/bán thường xanh494.3.1.1. Sinh cảnh rừng trung bình:494.3.1.2. Sinh cảnh rừng phục hồi:544.3.2. Sinh cảnh rừng tre nứa và hỗn giao gỗ-nứa594.3.2.1. Sinh cảnh rừng hỗn giao gỗ-nứa:604.3.2.2. Sinh cảnh rừng tre nứa:654.3.3. Sinh cảnh rừng trồng674.3.4. Sinh cảnh đất trống, cây bụi , cây gỗ rải rác684.3.5. Sinh cảnh Đất khác trong lâm nghiêp.694.4. Bảo tồn, bảo vệ và phục hồi tài nguyên rừng714.4.1. Cơ sở của công tác bảo tồn và phục hồi tài nguyên rừng714.4.1.1. Cơ sở về mặt pháp lý714.4.1.2. Cơ sở về mặt tự nhiên724.4.1.3. Cơ sở về nhân lực724.4.2. Định hướng các giải pháp bảo tồn và phát triển tài nguyên thực vật rừng 73

4.4.2.1. Giải pháp tổ chức bảo vệ rừng734.4.2.2. Giải pháp xây dựng hạ tầng734.4.2.3. Giải pháp Bảo tồn phục hồi phát triển rừng744.4.2.4. Giải pháp hoạt động cộng đồng744.4.2.5. Giải pháp bảo tồn bảo vệ voi74KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ76Kết luận76Tồn tại76Khuyến nghị76TÀI LIỆU THAM KHẢO78PHỤ LỤC82viDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

ĐVHD:Động vật hoang dãHEC:Xung đột Voi - Người (Human- Elephant Conflict)HST:Hệ sinh tháiIUCN:Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiênKBTTN:Khu bảo tồn thiên nhiênNN&PTNT:Nông nghiệp và Phát triển nông thônTNHH:Trách nhiệm hữu hạnTNHH MTV:Trách nhiệm hữu hạn một thành viênVQG:Vườn quốc giaUBND:Ủy ban nhân dânWWF:Tổ chức quốc tế về bảo vệ động vật hoang dãQLRPH:Quản lý rừng phòng hộKL:Kiểm lâmƠTC:Ơ tiêu chuẩnƠDB:Ơ dạng bảnD1.3:Đường kính ngang ngựcHvn:Chiều cao vút ngọnviiDANH MỤC CÁC BẢNG

Số

hiệu

bảng

1.1Tên bảngTrangSố lượng Voi tự nhiên và thuần dưỡng ở Châu Á31.2Các loài cây thức ăn cho voi theo nghiên cứu của chuyên gia102.1Dân số và mật độ dân số232.2Số hộ và số lao động232.3Thành phần dân tộc242.4Diện tích và sản lượng của một số cây trồng chính254.1Hệ thống tuyến điều tra khảo sát cây rừng voi ăn tại huyện

Định Quán và Tân Phú354.2Danh sách các loài cây voi ăn trên các tuyến điều tra364.3Thông tin phỏng vấn về cây voi ăn trong khu vực nghiên cứu384.4Danh lục các loài cây voi ăn từ cơng tác phỏng vấn394.5Danh sách các lồi cây cho voi ăn bổ sung tại nhà414.6Tổng hợp số họ, chi, loài, dạng sống cây thức ăn voi424.7444.9Nhóm bộ phận voi ăn trên các loài cây

Cây thuốc voi ăn chữa bệnh và cây bào chế thuốc chữa bệnh

cho voi

Hiện trạng tài nguyên rừng khu vực nghiên cứu4.10Thống kê diện tích các lồi sinh cảnh sống của voi484.11Tổ thành thực vật sinh cảnh rừng trung bình (ƠTC10)494.12Tổ thành thực vật sinh cảnh rừng trung bình (ƠTC11)504.13Tổ thành thực vật sinh cảnh rừng phục hồi (ÔTC3)554.14Tổ thành thực vật sinh cảnh rừng phục hồi (ÔTC8)564.15Chỉ tiêu định lượng rừng hỗn giao Tre nứa-gỗ và rừng tre nứa594.16Tổ thành thưc vật cây gỗ các ÔTC rừng hỗn giao gỗ-lồ ô614.17Tổ thành thực vật rừng hỗn giao (ÔTC4)614.18Tổ thành thực vật rừng hỗn giao (ÔTC7)624.19Tổ thành thực vật rừng hỗn giao gỗ - lồ ơ (ƠTC15)634.20Tổ thành thưc vật cây gỗ các ƠTC rừng lồ ơ654.845

46viiiDANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

Số hiệu

hình vẽTên hìnhTrang

134.1Bản đồ vùng phân bố hoạt động voi của tỉnh Đồng Nai

Bản đồ phân bố voi ở VQG Cát Tiên và Khu BTTN Văn

hóa Đồng Nai

Bản đồ các tuyến điều tra cây voi ăn tại khu vực nghiên cứu4.2Cấu trúc sinh cảnh rừng trung bình514.3Phẫu đồ lát cắt dọc và ngang rừng trung bình tại OTC 11524.4Phẫu đồ Lát cắt dọc và ngang rừng phục hồi574.5Hinh ảnh sinh cảnh rừng phục hồi574.6Ảnh dấu vết Voi ăn sinh cảnh rừng hỗn giao634.7Ảnh sinh cảnh rừng hỗn giao634.8Phẫu đồ lát cắt dọc và ngang rừng hỗ giao ÔTC 02644.9Phẫu đồ Lát cắt dọc và ngang rừng tre nứa ƠTC 06664.10Hình ảnh sinh cảnh rừng tre nứa674.11Dấu vết voi ăn để lại sinh cảnh rừng tre nứa674.12Hình ảnh sinh cảnh rừng trồng684.13Vườn điều và xồi Voi kiếm ăn mùa quả chín711.1

1.213

341ĐẶT VẤN ĐỀ

Voi Châu á (Elephas maximus) thuộc họ có vòi (Proboscidea), bộ có vòi

(Proboscide) là loài thú lớn quý hiếm của thế giới và Việt Nam. Sách đỏ Việt Nam

2007 xếp mức [CR], Danh lục IUCN (2017) ở mức [EN], thuộc phụ lục I của Cơng

ước CITES, nhóm IB của Nghị định 32/2006/NĐ-CP, và có tên trong Nghị định

160/2013/NĐ-CP.

Voi Châu á (Elephas maximus) đang bị đe dọa nghiêm trọng cả về số lượng

cũng như sinh cảnh sống của loài. Đây là loài ưu tiên bảo tồn đặc biệt, nhận được sự

quan tâm của các tổ chức bảo tồn trong và ngoài nước. Điều này được thể hiện

thông qua Quyết định số 763/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tổng thể bảo tồn voi Việt Nam giai đoạn 20142020”. Trong đó có kế hoạch khẩn cấp đến năm 2020 để bảo tồn voi ở Việt Nam.

Sự suy giảm kích thước quần thể Voi ngồi tự nhiên có thể do nhiều nguyên

nhân như săn bắn, mất sinh cảnh, buôn bán động vật trái phép … Trong đó mất và

chia cắt sinh cảnh là một trong những ngun nhân nghiêm trọng nhất.

Chính vì vậy, việc nghiên cứu thức ăn của voi sẽ giúp chúng ta năng cao hiểu

biết về sinh thái thức ăn của loài, là cơ sở khoa học giúp phục hồi các sinh cảnh bị

mất và chia cắt. Tất cả những yếu tố trên là những nguy cơ ảnh hưởng đến bảo tồn

Voi. Do vậy, để góp phần vào cơng tác bảo tồn Voi và hướng tới các mục tiêu hành

động Quốc gia nói trên tơi thực hiện đề tài: “Nghiên cứu thành phần lồi cây làm

thức ăn của Voi Châu Á (Elephas maximus) tại huyện Định Quán, Tân Phú tỉnh

Đồng Nai”. Đề tài sau khi hoàn thành sẽ là cơ sở quan trọng cho cơng tác bảo tồn

và phát triển các lồi thực vật làm thức ăn cho Voi hoang dã trên địa bàn tỉnh Đồng

Nai.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BÌA thái bình 1.pdf

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×