Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c.Trường hợp áp dụng

c.Trường hợp áp dụng

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng

đất từ BĐ Hiện trạng chu kỳ trướca. Quy trình thành lập

Bước 1: Xây dựng, thiết kế kỹ thuật - dự toán cơng trìnhBước 2: Cơng tác chuẩn bị

Bước 3: Điều vẽ ảnh nội nghiệp

Bước 4: Công tác ngoại nghiệp

Bước 5: Biên tập tổng hợp

Bước 6: Hoàn thiện và in bản đồ

Bước 7: Kiểm tra, nghiệm thuBước 1

XD, TKKTdự tốn CT

Bước 2

Cơng tác

chuẩn bị

Bước 3

Công

tác nội

nghiệp- Khảo sát sơ bộ, thu thập, đánh

giá, phân loại tài liệu;

-Xd TKKT- dự toán CT

.

- Ktra, đánh giá chất lượng

và nhân sao BĐHTSDĐ chu

kỳ trước

-Lập KH chi tiết.

Bổ sung, chỉnh lý các y/t nội dung

CSĐL, HTSDĐ theo các tài liệu thu

thập được lên bản sao;

-Ktra bổ sung, chỉnh lý nội nghiệp;

-Vạch tuyển khảo sát thực địa.Biên tập

tổng hợp

Bước 6

Hoàn thiện

và in bản đồ- Kiểm tra kq biên tập BĐ;

- Hoàn thiện in bản đồ

- Viết thuyết minh thành lập

bản đồ;Bước 7

Kiểm tra

nghiệm thuBước 4

Ngoại

nghiệpChuyển kết quả điều tra,

bổ sung, chỉnh lý lên

BĐHTSDĐ

Biên tập bản đồ.Bước 5Điều tra, chỉnh lý, bổ sung các yếu tố nội dung cơ

sở địa lý; yếu tố nội dung HTSDD trên bản sao

- Kiểm tra kết quả điều tra, bổ sung, chỉnh lý bản

đồ ngồi thực địa;Kiểm tra, nghiệm thu

-Đóng gói sản phẩm,

giao nộp sản phẩmb.Ưu - Nhược điểmƯu điểm

• Loại bỏ khó khăn vất vả

của cơng tác ngoại nghiệp

• Tận dụng các nguồn tư

liệu bản đồ có sẵn rút

ngắn thời gian sản xuất

bản đồ

• Hiệu quả kinh tế caoNhược điểm

• Độ chính xác bản đồ phụ

thuộc vào độ chính xác của

các bản đồ tư liệu

• Q trình tổng qt hóa nội

dung bản đồ, biên tập bản

đồ có thể làm sai lệch, giảm

độ chính xác của các thơng

tin thể hiện trên bản đồ

• Phải tiến hành cập nhật,

chỉnh lý bổ sung thơng tin

theo hiện trạngc.Trường hợp áp dụng

• Khi khơng có bản đồ địa chính cơ sở và

ảnh chụp từ máy bay, hoặc ảnh chụp từ

vệ tinh.

• Bản đồ hiện trạng sử dụng đất chu kỳ

trước được thành lập trên bản đồ nền

theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi

trường khi số lượng và diện tích các

khoanh đất ngồi thực địa đã biến động

không quá 25% so với bản đồ hiện

trạng sử dụng đất của chu kỳ trước.Tài liệu tham khảo

1. Quyết định số 22/2007/QĐ-BTNMT: Quy định về

BĐHTSDĐ

2. Quyết định số 23/2007/QĐ-BTNMT: Quy định ký hiệu

BĐHTSDĐ

3. Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT: Quy định về TKKK đất

đai và lập BĐHTSDĐTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c.Trường hợp áp dụng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×