Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trạm tham chiếu hoạt động liên tục CORS. Lịch sử - Ứng dụng và những nâng cấp trong tương lai - Số 4

Trạm tham chiếu hoạt động liên tục CORS. Lịch sử - Ứng dụng và những nâng cấp trong tương lai - Số 4

Tải bản đầy đủ - 0trang

Richard A. Snay và Tomas Soler ANTHI Việt Nam tổng hợp dịch và

biên soạn

Khi vị trí trạm CORS đầu tiên được đưa lên trực tuyến, NGS sử dụng tối

thiểu một tập hợp mười số liệu GPS 24 giờ để tính toán tọa độ của trạm

định vị với hệ thống tọa độ ITRF2000 trong mối liên hệ với các trạm khác

thuộc lưới IGS. NGS cũng sử dụng phần mềm xác định vị trí HTDP để đốn

định tốc độ dịch chuyển trạm trong ITRF2000. Sau đó NGS chuyển đổi tọa

độ vị trí và tốc độ dịch chuyển ITRF2000 cho các trạm CORS trong hệ

thống tương đương NAD 83 (CORS96) thông qua việc áp dụng 14 thông số

chuyển đổi tương tự. Cứ sau vài năm, NGS đều xử lý lại số liệu của tất cả

các trạm CORS thu nhận từ năm 1994 để tính tốn tọa độ các vị trí và tốc

độ dịch chuyển vị trí trong mối liên hệ với ITRF với tên gọi ITRFxx. Nếu có

bất kỳ trạm nào khi tính tốn ITRFxx mà tọa độ vị trí hiện thời khác với tọa

độ vị trí ITRF lớn hơn 1cm theo hướng Bắc - Nam hay Đông – Tây hoặc lớn

hơn 2cm cao độ, khi đó NGS sẽ sử dụng vị trí tọa độ và tốc độ dịch chuyển

mới này thay cho vị trí tọa độ và tốc độ dịch chuyển trước đó.

Để bổ sung vào việc kiểm chứng q trình xử lý số liệu, NGS thực hiện

việc tìm lời giải cho từng ngày đo để giám sát chất lượng tọa độ vị trí của

tất cả các trạm CORS trong lưới. Mỗi lời giải chứa toàn bộ số liệu đã thuthập được trong vòng 24 giờ liên tục của ngày đó. Để tạo ra sản phẩm cuối

cùng, NGS tổng hợp đồ thị thể hiện những khác biệt giữa giá trị tọa độ

ITRF2000 đã công bố và các giá trị thu được từ những lời giải vị trí theo

ngày, số liệu hiệu chỉnh để xác định tốc độ dịch chuyển vị trí được lưu trữ

trong thời gian 60 ngày gần nhất. Sự chuyển dịch vị trí hoặc những thay

đổi của ăng ten hoặc tác động của các yếu tố tự nhiên không mong muốn

có khả năng gây ra sai lệch vị trí tọa độ tham chiếu của các trạm CORS.

Các bước xử lý số liệu địa chấn (động đất, các hoạt động của núi lửa …)

cũng có khả năng cung cấp thơng tin dịch chuyển và sai lệch vị trí tọa độ

của trạm CORS theo thời gian, những số liệu này cũng được NGS ghi nhận

lại chi tiết trong các tài liệu có liên quan tới mỗi trạm CORS. Những thông

tin này đặc biệt quan trọng và tối cần thiết đối với người sử dụng số liệu

CORS nếu họ muốn sử dụng chúng để xác định chính xác các tọa độ vị trí

trạm CORS có liên quan tới vị trí điểm đo mới mà họ quan tâm. Khi xu

hướng chuyển dịch vị trí trong thời hạn 60 ngày gần nhất lớn hơn hạn sai

cho phép so với tọa độ vị trí đã cơng bố trước đó (1 cm mặt phẳng và 2 cm

độ cao), NGS sẽ phân tích một cách cẩn thận lại số liệu hiện có để xác

minh rằng tọa độ vị trí điểm đã cơng bố và tốc độ chuyển dịch vị trí đã

được cập nhật hay chưa.

Đối với các đơn vị và tổ chức khác có các trạm CORS riêng đã đăng ký

tham gia vào lưới CORS, NGS tính tốn vị trí tọa độ 3D độ chính xác cao và

tốc độ chuyển dịch vị trí trong NSRS đối với tất cả các ăng ten thu, cung

cấp cơ chế công bố số liệu quốc tế, giám sát vị trí của ăng ten hàng ngày

và gửi cảnh báo tới các đơn vị tổ chức sở hữu trạm CORS ngay khi phát

hiện có sự chuyển dịch vị trí của ăng ten. Đổi lại, các đơn vị và tổ chức

cũng sẽ lưu ý NGS khi họ chủ động thay đổi hoặc điều chỉnh trang thiết bị

hoặc phần mềm theo đó NGS có thể đảm bảo liên tục chất lượng số liệu

trạm CORS cho người sử dụng có yêu cầu khai thác. Người sử dụng là các

nhà khoa học nghiên cứu khoa học trái đất thường đặc biệt quan tâm tới

những chuyển dịch rất nhỏ của Trái đất vì thế họ đặc biệt quan tâm tới bất

kỳ một thay đổi nào dù là nhỏ nhất đối với ăng ten thu tín hiệu định vị để

kịp thời đưa thơng tin vào q trình nghiên cứu tính tốn để những thay

đổi này khơng ảnh hưởng tới chuỗi số liệu đã quan trắc và phân tích trong

một thời gian dài đối với từng vị trí trạm CORS liên quan. Ngay khi những

thay đổi hay điều chỉnh liên quan tới ăng ten được thực hiện và hiệu chỉnh,

NGS sẽ lập tức công bố thông tin trên các bản tin cập nhật về lưới CORS

Hoa Kỳ.Tháng 03/2001, một tiện ích truy cập NSRS thông qua số liệu GPS đã

được giới thiệu và công bố rộng rãi cho người sử dụng đó là tiện tích có tên

gọi DỊCH VỤ ĐỊNH VỊ TRỰC TUYẾN DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG – OPUS

(On-line Positioning User Service). OPUS là dịch vụ xử lý tự động mức cao

chỉ yêu cầu người sử dụng nhập thông tin ở mức tối thiểu cho hệ thống,

hướng dẫn và các bước thực hiện được chỉ ra rõ ràng trên trang chủ để

đảm bảo bất kỳ người sử dụng nào cũng có thể khai thác được dịch vụ một

cách dễ dàng. Tuy nhiên OPUS cũng có một số hạn chế nhất định mà người

sử dụng cần lưu tâm: Thứ nhất và quan trọng nhất là dịch vụ OPUS chỉ

cung cấp phương pháp hiệu chỉnh số liệu đo tĩnh xử lý sau; Thứ hai OPUS

yêu cầu số liệu đo tĩnh GPS tối thiểu phải thu trong vòng 2 giờ liên tục để

có thể cho được kết quả xử lý sau đạt các yêu cầu đo đạc khống chế độ

chính xác cao; Thứ ba số liệu đo tĩnh tối đa chỉ trong giới hạn 48 giờ liên

tục có nghĩa rằng số liệu chỉ được phép thu qua đêm một lần duy nhất đối

với mỗi phiên; Thứ tư tập tin số liệu cần xử lý buộc phải là tập tin số liệu

hai tần số L1/L2 với các trị đo sóng mang hồn chỉnh; Và cuối cùng, số liệu

quan trắc từ các hệ thống định vị vệ tinh khác như GLONASS, Galileo hay

BeiDou sẽ được xem xét tích hợp vào OPUS theo từng giai đoạn.Mật độ sử dụng dịch vụ OPUS từ 05/2007 đến 04/2008 trên lãnh thổ

Hoa KỳCó thể nói OPUS là tiện ích xử lý số liệu trực tuyến mang lại rất nhiều

lợi ích cho người sử dụng, thay vì phải thực hiện những phiên đo với tối

thiểu 3 máy thu GPS thì nay chỉ cần 1 máy thu duy nhất, thay vì phải đầu

tư mua sắm phần mềm và học cách vận hành thì nay chỉ cần thực hiện

một thao tác duy nhất là tải lên tập tin số liệu đã đo và phần còn lại để hệ

thống OPUS xử lý cho tới khi nhận được báo cáo kết quả xử lý trả về qua

thư điện tử. OPUS đã làm thay đổi hoàn toàn khái niệm về xử lý sau số liệu

đo GPS tĩnh mà người sử dụng vẫn thực hiện trước đây.Trạm tham chiếu hoạt động liên tục CORS. Lịch sử - Ứng dụng và

những nâng cấp trong tương lai - Số 5

Mon, 09/12/2016 - 00:58 — adminRichard A. Snay và Tomas Soler ANTHI Việt Nam tổng hợp dịch và

biên soạn

Các nhà đo đạc, bản đồ, cộng đồng GIS, các nhà khoa học … là nhóm

những người sử dụng dịch vụ OPUS thường xuyên nhất, theo số liệu thống

kê từ hệ thống trong vòng 12 tháng kể từ tháng 05/2007 đến 04/2008 đã

có 171.573 lời giải OPUS thành cơng, cũng cần lưu ý rằng trong cùng thời

gian nêu trên đã có tới 23.502 tập hợp số liệu đo ở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ

tải lên hệ thống để sử dụng dịch vụ OPUS. Ngày 31/01/2007 lần đầu tiên

NGS giới thiệu dịch vụ mới OPUS-RS (Rapid Static), theo đó dịch vụ này có

khả năng xử lý các tập hợp số liệu thu trong thời gian 15 phút thay vì chỉ

xử lý khối số liệu đo tĩnh 2 giờ như trước đây. Bên cạnh OPUS-RS, NGS

cũng giới thiệu tiếp các dịch vụ tiện ích mới như OPUS-DB (Database) vớiyêu cầu số liệu thu trong vòng 4 giờ liên tục nhưng bù lại người sử dụng có

thêm tùy chọn nhận và gửi số liệu từ/lên cơ sở dữ liệu của NGS để thuận

tiện hơn cho việc công bố rộng rãi hay dịch vụ OPUS-Mapper để xử lý số

liệu một tần số L1 phục vụ cho các ứng dụng bản đồ và GIS.

TỔ CHỨC SỐ LIỆU CORS HOA KỲ

Toàn bộ số liệu CORS Hoa Kỳ được thu thập và lưu trữ tại hai địa điểm

khác nhau, một đặt tại Silver Spring, bang Maryland và điểm thứ hai đặt

tại Boulder, bang Colorado. Tại mỗi điểm đều được trang bị hạ tầng cơng

nghệ thơng tin hồn chỉnh, số liệu GPS được tổ chức dưới nhiều định dạng

chuẩn khác nhau (như RINEX, Hatanaka, …) phục vụ cho việc cung cấp tới

cộng đồng. Tất cả mọi người đều có thể truy cập miễn phí vào các tập tin

số liệu và số liệu metadata có liên quan sau khi được chuẩn hóa thơng qua

giao thức truyền dẫn tập tin tại địa chỉ ftp://www.ngs.noaa.gov/cors/ hoặc

thông qua địa chỉ trang chủ http://www.ngs.noaa.gov/CORS/ . Tháng

01/2000, NGS giới thiệu giao diện hoàn toàn mới dành riêng cho trang chủ

CORS. Giao diện mới này được biết đến với tên gọi CORSSAGE (CORS

Amiable Geographic Environment) bởi nó cho phép tất cả mọi người truy

cập vào số liệu CORS và metadata thông qua một tập hợp các bản đồ địa

lý trực quan. Bản thân trang chủ CORS đã được trang bị sẵn tính năng bản

đồ chỉ dẫn trên đó thể hiện rõ diện tích khu vực phủ trùm của các trạm

CORS được phân chia theo mã mầu theo từng vùng, mỗi vùng liên quan tới

một vài bang của Hoa Kỳ. Trên bản đồ khu vực, người sử dụng có thể bấm

chuột trên các biểu tượng thể hiện vị trí trạm CORS cụ thể để truy cập vào

cửa sổ mới thể hiện rõ hơn vị trí của trạm CORS quan tâm đi kèm với các

đối tượng có liên quan như điểm dân cư tập trung, các tuyến đường giao

thơng chính và các đặc điểm địa lý điển hình khác. Một thực đơn lựa chọn

cũng xuất hiện trên góc trái trong cửa sổ bản đồ chi tiết cho phép người sử

dụng có thể xem và tải về những thơng tin chi tiết liên quan tới vị trí trạm

CORS quan tâm, ví dụ tập tin tải về chứa thơng tin điển hình như tọa độ

xác định vị trí trạm CORS, tốc độ chuyển dịch vị trí. Những lựa chọn khác

trong thực đơn cho phép người sử dụng xem lịch hiển thị với độ phân giải

10 phút một, đây chính là khoảng dãn cách thời gian khi số liệu CORS được

cập nhật cho trạm đang xem thơng tin. Chính việc xem lịch chi tiết này sẽ

giúp người sử dụng tải về các tập tin phục vụ cho xử lý sau số liệu đo đúng

với khoảng thời gian đo của máy di động tránh việc bị thiếu hoặc thừa số

liệu. Các lựa chọn khác cung cấp khả năng truy cập tới số liệu GPS của

trạm CORS và tới các tập tin chứa tồn bộ thơng tin mơ tả về trạm CORS

này (ví dụ chủng loại máy thu GPS, đơn vị quản lý trạm, người liên hệ, lịchTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trạm tham chiếu hoạt động liên tục CORS. Lịch sử - Ứng dụng và những nâng cấp trong tương lai - Số 4

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×