Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trạm tham chiếu hoạt động liên tục CORS. Lịch sử - Ứng dụng và những nâng cấp trong tương lai - Số 3

Trạm tham chiếu hoạt động liên tục CORS. Lịch sử - Ứng dụng và những nâng cấp trong tương lai - Số 3

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ăng ten GNSS của trạm CORS Quốc tế được lắp đặt bởi NGS gần đây

nhất đặt gần Fortaleza, Brazil, tại đây vị trí trạm được gắn giữa điểm khống

chế cũ và mới với độ chính xác đo lại tọa độ khoảng 1mm. Máy thu GNSS

sử dụng tại trạm này được kết nối với đồng hồ nguyên tử Atomic

Hydrogen-Maser. Theo thông tin cơng bố thì năng lực hoạt động của đồng

hồ H-Maser này là tốt nhất trong số tất cả các trạm kết hợp trong lưới

CORS-IGS có lắp đồng hồ dạng H-Maser.

Hệ thống CORS Quốc gia ngày càng chứng minh những lợi ích to lớn

đã và đang trở thành phương pháp được lựa chọn phục vụ cho việc tính

tốn chính xác vị trí 3D trên lãnh thổ Hoa Kỳ cũng như ở rất nhiều Quốc

gia khác. Lợi ích đầu tiên mà những người ứng dụng kỹ thuật đo đạc GNSS

được hưởng lợi đó là, thay vì phải mua tới ba máy thu như trước đây thì giờ

chỉ cần sử dụng một máy thu GNSS duy nhất sau đó sẽ tải số liệu từ các

trạm CORS phù hợp thông qua đường truyền Internet để xử lý hiệu chỉnh

sau số liệu đã thu từ một máy duy nhất trên. Việc truy cập, tìm kiếm và tải

số liệu trạm CORS về thường được thực hiện dưới dạng WEB (Web-based),

ví dụ như UFCORS tại đây số liệu đã được tổ chức một cách khoa học để

cho việc tải số liệu về được thực hiện một cách dễ dàng. Là một phần của

dự án CORS, NGS phối hợp làm việc với các nhà khoa học trên thế giới để

phát triển các mơ hình số và các kỹ thuật cho phép người sử dụng GNSS

có thể tính tốn chính xác các vị trí một cách tiết kiệm cả về kinh phí lẫn

thời gian. Hình 1 thể hiện vị trí phân bố địa lý của các trạm CORS vào

tháng 5/2008. Các truy cập để kiểm tra thông tin về lưới CORS Hoa Kỳ thực

hiệnmộtcáchđơngiảnbằngcáchtruycậpvàotrangchủ- http://www.ngs.noaa.gov/CORS/

Như đã đề cập trong các phần trước,

CORS và định nghĩa về NSRS

NGS là tổ chức đầu tiên tạo ra mốc tính chuyển NAD 83 (North

American Datum of 1983) vào năm 1986 bằng việc kiểm chứng lại ở mức

cao hơn tất cả các kết quả đo lưới theo phương pháp truyền thống phối

hợp với phương pháp quan trắc Doppler và một số cạnh đo phối hợp siêu

dài VLBI (Very Long Baseline Interferometry) và đây chính là nguyên gốc

của mốc tính chuyển với tên gọi NAD 83.

Với việc nâng cấp, cải thiện, áp dụng những kiến thức và kỹ thuật mới

vào các lưới khung tham chiếu mặt đất, NGS đã giới thiệu một số điểm mới

hơn của NDA 83, tinh chỉnh lại từng bước áp dụng các hệ thống tọa độ.Năm 1998 NGS giới thiệu bản NAD 83 hiệu chỉnh (CORS96), trên cơ sở của

lưới CORS thông qua việc tinh chỉnh chuyển đổi từ hệ lưới ITRF96

(International Terrestrial Reference Frame of 1996) sang NAD 83. Trên cả

hai hệ thống mốc tham chiếu tính tốn ITRF và NAD 83 (CORS96), tọa độ

vị trí 3D của mỗi trạm CORS được hiệu chỉnh lần nữa bởi quá trình tính

tốn đã đưa thêm thơng số vận tốc dịch chuyển 3D. Một trong những bản

nâng cấp mới nhất của ITRF được biết đến với tên gọi TRF2000. Các tọa độ

và vận tốc dịch chuyển của ITRF2000 có thể được tính chuyển sang các giá

trị của hệ thống NAD 83 (CORS96) sử dụng các cơng thức và tham số tính

chuyển được mô tả bởi Soler và Snay vào năm 2004.

Một điểm quan trọng cũng cần lưu ý với lưới CORS của Hoa Kỳ chính

là các vị trí CORS phân bố tại Hawaii và các đảo Thái Bình Dương cũng

được sử dụng để xác định khung tham chiếu NAD 83 (PAC00) đối với các

điểm phân bố trên đĩa techtonic Thái Bình Dương. Tương tự như vị trí các

trạm CORS phân bố tại Guam đã được lựa chọn sử dụng để xác định khung

tham chiếu NAD 83 (MARP00) cho các điểm phân bố trên đĩa techtonic

Mariana. Ngồi ra các vị trí CORS cũng được sử dụng trong q trình kiểm

sốt độ chính xác các điểm khống chế của các Quốc gia khác như Mexico

và Jamaica.Số lượng trạm CORS trên lãnh thổ Hoa Kỳ và vùng lân cận tính đến tháng

5/2008

Trạm tham chiếu hoạt động liên tục CORS. Lịch sử - Ứng dụng và

những nâng cấp trong tương lai - Số 4

Mon, 09/05/2016 - 02:50 — adminRichard A. Snay và Tomas Soler ANTHI Việt Nam tổng hợp dịch và

biên soạn

Khi vị trí trạm CORS đầu tiên được đưa lên trực tuyến, NGS sử dụng tối

thiểu một tập hợp mười số liệu GPS 24 giờ để tính tốn tọa độ của trạm

định vị với hệ thống tọa độ ITRF2000 trong mối liên hệ với các trạm khác

thuộc lưới IGS. NGS cũng sử dụng phần mềm xác định vị trí HTDP để đốn

định tốc độ dịch chuyển trạm trong ITRF2000. Sau đó NGS chuyển đổi tọa

độ vị trí và tốc độ dịch chuyển ITRF2000 cho các trạm CORS trong hệ

thống tương đương NAD 83 (CORS96) thông qua việc áp dụng 14 thông số

chuyển đổi tương tự. Cứ sau vài năm, NGS đều xử lý lại số liệu của tất cả

các trạm CORS thu nhận từ năm 1994 để tính tốn tọa độ các vị trí và tốc

độ dịch chuyển vị trí trong mối liên hệ với ITRF với tên gọi ITRFxx. Nếu có

bất kỳ trạm nào khi tính tốn ITRFxx mà tọa độ vị trí hiện thời khác với tọa

độ vị trí ITRF lớn hơn 1cm theo hướng Bắc - Nam hay Đông – Tây hoặc lớn

hơn 2cm cao độ, khi đó NGS sẽ sử dụng vị trí tọa độ và tốc độ dịch chuyển

mới này thay cho vị trí tọa độ và tốc độ dịch chuyển trước đó.

Để bổ sung vào việc kiểm chứng quá trình xử lý số liệu, NGS thực hiện

việc tìm lời giải cho từng ngày đo để giám sát chất lượng tọa độ vị trí của

tất cả các trạm CORS trong lưới. Mỗi lời giải chứa toàn bộ số liệu đã thuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trạm tham chiếu hoạt động liên tục CORS. Lịch sử - Ứng dụng và những nâng cấp trong tương lai - Số 3

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×