Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Các yêu cầu chính của tự động hóa băng tải cấp than xuống tàu

1 Các yêu cầu chính của tự động hóa băng tải cấp than xuống tàu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sau một khoảng thời gian khởi động mà khơng có tín 1hiệu báo về đạt tốc độ.

Khi cảm biến báo tốc độ vượt quá giá trị cho phép.

Sự cố ngắn mạch điều khiển và kiểm tra.

Sự cố trượt băng.

Sự cố lệch băng.

Sự cố rách băng.

Sự cố ùn than.

Dừng khẩn cấp khi có sự cố tai nạn.

Khi xảy ra sự cố băng nào thì dừng băng đó, đồng thời dừng tất cả các băng có đổ tải lên băng có sự cố, dừng băng

tiếp theo sau một khoảng thời gian do u cầu cơng nghệ.

 Để khơng cho phép đóng điện lại từ xa khi xảy ra sự cố cần phải liên động đến khi điều khiển trực tiếp bằng tay về

trạng thái ban đầu.

3.1.3 Đảm bảo các liên động

 Liên động không cho phép điều khiển từ xa khi các băng đã chuyển sang chế độ tãi chỗ.

 Có bảo vệ khi mất điện của lưới điện cung cấp.

 Không có khả năng điều khiển tại trạm nếu xóa bỏ chế độ liên động.

3.1.4 Các phương án cấp than xuống tàuHệ thống kho tại phân xưởng kho bến 2 gồm 2 hệ thống kho 2 và hệ thống kho 3 cùng các thiết bị băng máy đi kèm

(hình 2.1), được chia thành 2 nhánh chính cấp than.

Nhánh 1 là hệ thống kho 2 gồm các băng 16, băng 17, băng 17a, băng 19, băng 20.

Nhánh 2 là hệ thống kho 3 gồm các băng 8, băng 9, băng 9’, băng 10, băng 11.

Các phương án cấp than xuống tàu:

Phương án 1 nhánh 1: than từ kho 2 được bốc lên băng 16, than tới băng 20 hoặc 19 cuối cùng đổ lên một trong 3

băng 12 hoặc băng 13 hoặc băng 21.

Phương án 2 nhánh 1: than từ kho 2 được bốc lên băng 17 tới băng 17a tới băng 20 hoặc băng 19 cuối cùng đổ lên

một trong 3 băng 12 hoặc băng 13 hoặc băng 21.SVTH: Nguyễn Huy Thế | GVHD: Ths. Thái Hải Âu Phương án 1 nhánh 2: than từ kho 3 được bốc lên băng1 8, than tới băng 10 hoặc băng 11 cuối cùng đổ lên một trong 3

băng 12 hoặc băng 13 hoặc băng 21.

 Phương án 2 nhánh 2: than từ kho 3 được bôc lên băng 9, than tới băng 9’ tiếp tục qua băng 10 hoặc 11 cuối cùng đổ

lên một trong 3 băng 12 hoặc băng 13 hoặc băng 21.

3.2 Sơ đồ tuyến băng vận tải than xuống tàuHình 3.1 Sơ đồ tuyến bang vận tải than xuống tàu

3.3 Giới thiệu về PLC

 việc mô phỏng nên trong đồ án em chọn thời gian khởi động chung cho các tuyến băng là 10s. PLC là viết tắt của

Programmable Logic Controller, là thiết bị điều khiển có khả năng lập trình, cho phép thực hiện linh hoạt các thuật

tốn điều khiển logic thơng qua một ngơn ngữ lập trình.SVTH: Nguyễn Huy Thế | GVHD: Ths. Thái Hải ÂuPLC điều khiển logic theo chương trình bao gồm: bộ xử

1 lý trung tâp gọi là CPU (Centra Processing Unit) chứa

chương trình ứng dụng và các modul giao diện nhập xuất. Nó được nối trực tiếp tới các thiết bị I/O. Vì thế, khi tín

hiệu nhập, CPU sẽ xử lý tín hiệu và gửi tới thiết bị xuất.Hình 3. Cấu trúc của PLC

PLC có ưu điểm là:

 Lập trình dễ dàng, dễ học.

 Kích thước nhỏ gọn, dễ bảo quản, lắp đặt.

 Dung lượn bộ nhớ lớn, chứa được những chương trình phức tạp.

 Có khả năng giao tiếp với các thiết bị khác như máy tính, các modul mở rộng, có thể kết nối mạng.3.4 Lưu đồ thuật toán điều khiểnSVTH: Nguyễn Huy Thế | GVHD: Ths. Thái Hải ÂuThời gian khởi động các tuyến băng phụ thuộc vào tốc độ và1chiều dài của các tuyến băng. Tuy nhiên để đơn giản cho

Phương án 1 nhanh 1:SVTH: Nguyễn Huy Thế | GVHD: Ths. Thái Hải Âu1SVTH: Nguyễn Huy Thế | GVHD: Ths. Thái Hải ÂuPhương án 2 nhánh 1:SVTH: Nguyễn Huy Thế | GVHD: Ths. Thái Hải Âu11SVTH: Nguyễn Huy Thế | GVHD: Ths. Thái Hải ÂuPhương án 1 nhánh 2SVTH: Nguyễn Huy Thế | GVHD: Ths. Thái Hải Âu11SVTH: Nguyễn Huy Thế | GVHD: Ths. Thái Hải ÂuPhương án 2 nhánh 2:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Các yêu cầu chính của tự động hóa băng tải cấp than xuống tàu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×