Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đặc điểm tiêu hóa ở lợn

Đặc điểm tiêu hóa ở lợn

Tải bản đầy đủ - 0trang

khác nhau. Thức ăn có phản ứng axit yếu và khơ thì nước bọt tiết ra mạnh, thức ăn

lỏng thì giảm hoặc ngừng tiết dịch. Vì vậy, cần lưu ý không cho lợn con ăn thức ăn

lỏng.

Lượng nước bọt thay đổi tùy theo số lần cho ăn, chất lượng thức ăn. Ăn chỉ một

loại thức ăn kéo dài sẽ làm tăng nhiệm vụ cho một tuyến, gây ức chế, lợn ít thèm ăn.

Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau, ăn đổi bữa thì cả hai tuyến hoạt động, khơng gây ức

chế, lợn con sẽ thèm ăn, tiết nước bọt liên tục, giúp tiêu hóa tốt thức ăn.

1.1.2. Tiêu hố ở dạ dày

Lợn con đạt 10 ngày tuổi có dung tích dạ dày tăng gấp 3 lần, 20 ngày tuổi đạt 0,

2 lít, hơn 2 tháng tuổi đạt 2 lít, sau đó tăng chậm, đến tuổi trưởng thành đạt 3,5 – 4 lít.

Dịch vị tiết ra tương ứng với sự phát triển của dung tích dạ dày, tăng mạnh nhất

ở 3 – 4 tháng tuổi, sau đó kém hơn. Lượng dịch vị biến đổi tuỳ theo tuổi và ngày đêm

như sau: Lợn con ngày 31%, đêm 69% .

Lợn con 20 ngày tuổi, phản xạ tiết dịch vị chưa rõ. Ban đêm lợn mẹ nhiều sữa,

kích thích sự tiết dịch vị ở lợn con. Khi cai sữa, lượng dịch vị của lợn con tiết ra ngày

đêm gần bằng nhau.

Độ axit của dịch vị lợn con thấp nên hoạt hoá pepxinogen kém, diệt khuẩn kém.

Axit clohydric tự do xuất hiện ở 25 – 30 ngày tuổi và diệt khuẩn rõ nhất ở 40 – 50

ngày tuổi.

Trong tháng tuổi đầu, dạ dày hầu như khơng tiêu hố protein thực vật.

Sữa rời khỏi dạ dày sau 1 – 1,3 giờ. Trộn dịch vị với sữa tỷ lệ 1:5, sau 5 – 6 giây

sữa đơng vón lại: sữa được tiêu hố hồn tồn.

Hệ số tiêu hóa thức ăn hạt cũng cao, đạt 73 – 86%.

Số lượng, chất lượng thức ăn khác nhau làm tăng tính ngon miệng, dịch vị tiết ra

nhiều, tiêu hoá cao. Ban đêm tiêu hoá cao hơn ban ngày. Ban ngày sự tiết dịch vị lại

nhiều hơn. Thêm 3g pepxin và 500ml axit clohydric 0,4% vào thức ăn cho lợn 3 – 4

tháng tuổi sẽ kích thích tiết dịch vị và tăng sức tiêu hố.

Những axit chính trong dạ dày là axit lactic, axetic, propionic, còn axit butiric thì

ít hơn. Axit lactic có liên quan đến vi khuẩn lactic. Lợn con 60 ngày tuổi có vi khuẩn

lactic nhiều hơn ở lợn 120 ngày tuổi. Vi khuẩn lactic giảm khi cân bằng dinh dưỡng

hoàn tồn và tăng khi cân bằng dinh dưỡng khơng hồn toàn. Trực trùng E.coli cũng

giảm khi cân bằng dinh dưỡng hồn tồn.

1.1.3. Tiêu hố ở ruột

Lợn sơ sinh có dung tích ruột non 100ml, 20 ngày tuổi tăng 7 lần, tháng thứ 3 đạt

6 lít, 12 tháng đạt 20 lít.

Ruột già của lợn sơ sinh có dung tích 40 – 50ml, 20 ngày đạt 100ml, tháng thứ 3

khoảng 2,1 lít, tháng thứ 4 đạt 7 lít, tháng thứ 7 lên tới 11 – 12 lít.

Tiêu hố ở ruột nhờ tuyến tụy. Enzym tripxin trong dịch tụy thuỷ phân protein

thành axit amin. Ở trong thai 2 tháng tuổi chất chiết đã có tripxin. Thai càng lớn, hoạt

tính enzym tripxin càng cao và khi mới đẻ hoạt tính rất cao. Lợn con 20 ngày tuổi,

dịch tụy có sức tiêu hố 6 – 8mm Metl/24 giờ, sau đó giảm theo tuổi nhưng số lượng

lại tăng, 7 – 81ít/ngày ở lợn 7 tháng tuổi. Độ kiềm của dịch tụy tăng theo tuổi và

cường độ tiết. Hoạt tính enzym amila đạt 1000 – 8000 đơn vị vongemut và giảm theo

tuổi. Người ta nhận thấy bệnh thiếu máu lợn con khơng ảnh hưởng đến hoạt tính các

enzym, trừ enzym manta.

14Các enzym tiêu hoá trong dịch ruột lợn con gồm: amino peptida, dipeptida,

enterokina, lipa và amila.

Trong một ngày đêm, lợn con một tháng tuổi tiết dịch từ 1,2 – 1,7 lít, 3 – 5 tháng

có từ 6 – 9 lít dịch.

Lượng dịch tiêu hố phụ thuộc vào tuổi và tính chất khẩu phần thức ăn. Lợn con

một tháng rười đến 2 tháng tuổi, lượng dịch ngày đêm tăng đáng kể nếu tăng thức ăn

thô xanh vào khẩu phần.

1.1.4. Sự phát triển về sinh lý và hoá sinh của ống tiêu hoá

Độ pH chứa trong dạ dày tăng sau khi cai sữa một cách từ từ; trong khi đó pH ở

ruột thay đổi rẩt ít. Độ pH ở dạ dày biến động từ 2,7 – 5,4; ở ruột non từ 5,8 – 6,9 và ở

ruột già từ 5,4 – 6,4.

Lưu ý khi thay thế sữa mẹ bằng một chế độ thức ăn, lợn con sẽ có những rối loạn

về tiêu hoá do thiếu một số enzym cần thiết. Phải bổ sung lượng protein động vật cần

thiết, vì với protein thực vật thì các loại enzym tiêu hố tác động ít hơn so với protein

động vật. Cai sữa 5 tuần tuổi thì lợn con sử dụng được protein thực vật tương đối dễ

dàng.

Trong thời kỳ bú sữa, enzym pepxin hoạt động kém. Tiêu hoá protein của sữa

nhờ enzym tripxin của tụy.

Nếu cai sữa 2 tuần tuổi, lợn con sử dụng rất ít hoặc khơng sử dụng được gluxit

do thiếu enzym amila tụy và manta ruột. Amila nước bọt đạt cao nhất khi lợn con 2 –

3 tuần tuổi, sau đó giảm 50%. Amila tụy lúc đầu kém, sau tăng mạnh từ tuần thứ 3 đến

tuần thứ 5. Đó là thời điểm thuận lợi để cai sữa sớm vì nó thích ứng với sinh lý lợn

con với chế độ ăn mới. Ở lợn con 2 tuần tuổi, enzym manta hoạt tính thấp, sau đó tăng

dần đạt tới đa ở 4 – 5 tuần tuổi.

Đối với xacaro, sau 2 tuần tuổi lợn con mới tiêu thụ được, trước đó dịch tiêu hố

khơng có enzym xacara hoặc hoạt tính của nó thấp.

Riêng enzym lacta, hoạt tính giảm dần qua các lứa tuổi. Đó là trở ngại khi sử

dụng chế độ ăn cần có nhièu enzym lacta.

1.1.5. Khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng

Sản phẩm đầu tiên của q trình tiêu hố là dạng polime hữu cơ. Chúng vào riềm

bàn chải có nhiều vi nhung mao (200 triệu/mm² bề mặt màng nhầy) ở lợn sơ sinh và

tăng hàng trăm lần ở lợn trưởng thành, các enzym tiến hành thuỷ phân chất dinh

dưỡng thành sản phẩm cuối cùng, qua các lỗ hẹp (0,02 micro) giữa các vi nhung mao.

Vi sinh vật không chui qua được các lỗ hẹp. Nhờ vậy, quá trình tiêu hóa ở màng tiến

hành gần như vơ khuẩn.

Ở lợn sơ sinh, quá trình hấp thu immunoglobulin và những tiểu phần protein

khác của sữa mẹ bằng con đường chủ động chọn lọc hoặc bằng ẩm bào, Nhờ đó

immunoglobulin ngay những giờ đầu sau khi đẻ, đã tăng trong máu lợn con (từ 3,5 – 4

– 6 – 7%). Những tiểu phần protein sữa tuần hồn trong máu khơng gây nguy hiểm

với lợn con vì trong thời gian này lợn khơng hình thành kháng thể bản thân và protein

đối với chúng không phải là kháng nguyên.

Sự thành thục về miễn dịch học của lợn con xuất hiện sau một tháng tuổi. Ở độ

tuổi này, khả năng các hợp chất đại phân tử thấm qua màng ruột lợn con hầu như bị

ngừng hoàn tồn. Tiêu hố và hấp thu chất dinh dưỡng tiến hành chủ yếu ở dạ dày và

ruột non. Trong một ngày đêm, dạ dày lợn con phân giải 45% gluxit, 50% protein, 20

15– 25% đường, cả dạ dày và ruột non phân giải và hấp thu 85% đường, 87% protein,

chỉ còn khơng q 10 – 15% ở ruột già.

1.1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan tiêu hoá

Các loại thức ăn Thức ăn nhiều nước làm giảm khả năng tiết nước bọt. Pha loãng

thức ăn tỷ lệ 1:3 ở dạng cháo thì tuyến nước bọt hầu như khơng tiết.

Ăn cám gạo kích thích tiết nhiều dịch vị hơn với độ axit của dịch vị cũng cao

hơn so với ăn khoai sắn.

Thức ăn rang thơm, ủ men sẽ tăng sự tiết dịch vị.

Thức ăn sống làm dịch tụy và dịch ruột tiêt nhiêu dịch vị, hoạt lực enzym cũng

cao hơn so với cho ăn thức ăn chín.

1.1.7. Tỷ lệ các chất dinh dưỡng

Khẩu phần thức ăn kém cân bằng sẽ làm cơ quan tiêu hoá hoạt động căng thẳng,

giảm đồng hoá thức ăn.

Khẩu phần thiếu protein sẽ làm tăng hoạt động của cơ quan tiêu hoá, thải nhiều

nitơ theo dịch tiêu hoá, liên quan đên sự tăng lượng nitơ trao đổi theo phân, dẫn đến

lợn con bị thiếu protein.

So sánh khi tăng protein trong khẩu phần từ thấp (14% đối với lợn 3 – 5 tháng

tuổi, 12% đối với lợn 5 – 6 tháng tuổi) lên cao (20% với lợn 3 – 4 tháng tuổi, 18% với

lợn 5 – 6 tháng tuổi), cho thấy ở mức protein 20%, hoạt lực proteaza ở dịch vị, dịch

tụy, nhũ chấp ruột nồng độ các dạng nitơ trong nhũ chấp ruột đều cao hơn, sử dụng

nitơ nhiều hơn, lợn tăng trọng tốt hơn.

1.1.8. Cách cho ăn

Lợn con ăn nhiều bữa trong ngày (5 bữa so với 3 bữa) thì dịch vị tăng 79,43%,

dịch tụy tăng 35,2%.

Ăn khô so với ăn ướt làm tăng nhũ chấp trong 1 ngày đêm (tính trên 1kg thức ăn

ăn vào) là 32% và dịch tiêu hoá tăng 12%.

Ăn đặc thì hàm lượng các dạng nitơ trong nhũ chấp cao, sử dụng nitơ ở ống tiêu

hoá nhiều hơn so với ăn loãng.

Đinh Huỳnh và ctv (1999) đã nghiên cứu giữa hai phương pháp cho lợn con Ỉ

pha theo mẹ tập ăn sớm từ 30 – 60 ngày cai sữa bằng thức ăn chín đã làm tăng mức

chi phí cho thức ăn 1kg tăng trọng với ăn sống 43,60%.

1.2.Lợn lớn

Lợn là gia súc dạ dày đơn. Cấu tạo bộ máy tiêu hoá của lợn bao gồm miệng, thực

quản, dạ dày, ruột non, ruột già và cuối cùng là hậu mơn. Khả năng tiêu hóa của lợn

với các loại thức ăn cao thường có tỷ lệ từ 80-85% tùy từng loại thức ăn.

1.2.1. Q trình tiêu hố

Miệng: thức ăn ở miệng được cắt nghiền nhỏ bởi động tác nhai và thức ăn trộn

với nước bọt làm trơn để được nuốt trôi xuống dạ dày. Nước bọt chứa phần lớn là

nước (tới 99%) trong đó chứa enzym amylase có tác dụng tiêu hố tinh bột, tuy nhiên

thức ăn trơi xuống dạ dày rất nhanh nên việc tiêu hoá tinh bột xảy ra nhanh ở miệng,

thực quản và tiếp tục ở dạ dày khi thức ăn chưa trộn với dịch dạ dày. Độ pH của nước

bọt khoảng 7,3.

Dạ dày: Dạ dày của lợn trưởng thành có dung tích khoảng 8 lít, chức năng như là

nơi dự trữ và tiêu hoá thức ăn. Thành dạ dày tiết ra dịch dạ dày chứa chủ yếu là nước

với enzym pepsin và axit chlohydric (HCl). Men pepsin chỉ hoạt động trong môi

trường axit và dịch dạ dày có độ pH khoảng 2,0. Pepsin giúp tiêu hố protein và sản

16phẩm là polypeptit và ít axit amin. Khả năng tiết dịch vị của lợn lớn ban ngày là 62%,

đêm là 38%.

Ruột non: Ruột non có độ dài khoảng 18 – 20 mét. Thức ăn sau khi được tiêu

hoá ở dạ dày chuyển xuống ruột non được trộn với dịch tiết ra từ tá tràng, gan và tụy –

thức ăn chủ yếu được tiêu hoá và hấp thụ ở ruột non với sự có mặt của mật và dịch

tuyến tụy. Mật được tiết ra từ gan chứa ở các túi mật và đổ vào tá tràng bằng ống dẫn

mật giúp cho việc tiêu hoá mỡ. Tuyến tụy tiết dịch tụy có chứa men trypsin giúp cho

việc tiều hố protein, men lipase giúp cho tiêu hoá mỡ và men diastase giúp tiêu hố

carbohydrate. Ngồi ra ở phần dưới của ruột non còn tiết ra các men maltase,

saccharose và lactase để tiêu hoá carbohydrate. Ruột non cũng là nơi hấp thụ các chất

dinh dưỡng đã tiêu hoá được, nhờ hệ thống lông nhung trên bề mặt ruột non mà bề

mặt tiếp xúc và hấp thu chất dinh dưỡng tăng lên đáng kể.

Ruột già: Ruột già chỉ tiết chất nhầy không chứa men tiêu hố. Chỉ ở manh tràng

có sự hoạt động của vi sinh vật giúp tiêu hoá carbohydrate, tạo ra các axit béo bay hơi,

đồng thời vi sinh vật cũng tạo ra các vitamin K , B. . .

1.2.2. Cơ chế tiêu hoá thức ăn ở lợn

Tiêu hoá thức ăn ở lợn là quá trình làm nhỏ các chất hữu cơ trong đường tiêu hoá

như protein, carbohydrate, mỡ để cơ thể có thể hấp thu được. Tiêu hố có thể diễn ra

theo các quá trình: (1) Quá trình cơ học: Nhai nuốt hoặc sự co bóp của cơ trong đường

tiêu hố để nghiền nhỏ thức ăn; (2) Q trình hố học: là q trình tiêu hố nhờ các

men tiết ra từ các tuyến trong đường tiêu hoá ; (3) Q trình vi sinh vật: Là q trình

tiêu hố nhờ bacteria và protozoa.

1.2.3. Khả năng tiêu hố

Trong q trình tiêu hoá và hấp thụ thức ăn, một phần thức ăn ăn vào nhưng

không được hấp thu làm ảnh hưởng đến khả năng tiêu hoá. Hiệu quả tiêu hoá ở lợn

phụ thuộc vào một số yếu tố như tuổi, thể trạng và trạng thái sinh lý, thành phần thức

ăn, lượng thức ăn cung cấp, cách chế biến thức ăn. Lợn rất khó tiêu hố xơ vì vậy

lượng xơ trong khẩu phần cần hạn chế.

2. Một số tiến bộ kỹ thuật khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả chăn nuôi

2.1. Xây dựng khẩu phần

Khi xây dựng một khẩu phần ăn, tất cả các nhà dinh dưỡng đều chú ý đến chi phí,

ngun liệu và chất dinh dưỡng. Thậm chí còn nhiều vấn đề phát sinh hơn nữa khi

phải xây dựng một khẩu phần ăn khơng có kháng sinh.

Các thảo luận liên quan đến khẩu phần không chứa kháng sinh luôn tập trung vào

việc tìm sự thay thế. Trong khi đó, các nghiên cứu và các bằng chứng thực nghiệm chỉ

ra rằng chưa có một ‘phụ gia’ đơn lẻ nào có thể bảo vệ thú và cho năng suất tương tự

như các chất kích thích tăng trưởng truyền thống.

Khi nhìn vào giao diện chính của bất kỳ chương trình tổ hợp công thức thức ăn

nào, các nhà dinh dưỡng luôn chú ý đến ba yếu tố: chi phí, nguyên liệu và chất dinh

dưỡng. Chi phí thường quan trọng hơn nếu thức ăn dùng để bán, hoặc khi tái thiết lập

để đưa chi phí xuống ở mức ‘hợp lý’ hơn. Như vậy, ba yếu tố này sẽ được giải quyết

theo thứ tự sau (Bảng 1).

Bảng 1. Các yếu tố chính trong khẩu phần khơng kháng sinh cho heo con.

Chi phí

Ngun liệu

Chất dinh dưỡng

Thức ăn đắt tiềnNgũ cốc, whey, đậu

17Proteinnành

Giảm lợi nhuậnXơ chức năngGiá so với chất lượng

Globulin miễn dịch

Natri

Chi phí

Kháng sinh (và các chất kháng khuẩn khác, ở đây tất cả đều được gọi chung là

kháng sinh) rất rẻ. Vì giá rẻ nên chúng trở nên phổ biến, nhưng kể từ khi không được

phép sử dụng ở nhiều nơi trên thế giới, bất kỳ sự lựa chọn thay thế nào cũng rất đắt

đỏ. Trên thực tế, giải pháp thay thế càng hiệu quả thì sẽ càng đắt tiền, cho đến khi các

sản phẩm tương tự được sản xuất để cạnh tranh và bán trên thị trường. Hiện nay, các

sản phẩm đơn lẻ hay hỗn hợp các chất phụ gia vẫn chưa chứng minh được hiệu quả

tương tự như kháng sinh, do đó các giải pháp thay thế vẫn sẽ khá đắt trong tương lai

gần.

Vì vậy, các nhà sản xuất và người dùng khẩu phần không kháng sinh phải mua và

bán những khẩu phần này với giá cao hơn so với giá trước đó. Ở nơi thị trường vẫn

cho phép sử dụng kháng sinh, khẩu phần khơng kháng sinh có thể được bán ở mức

thấp hơn để kiến tạo một thị trường tiềm năng. Trong trường hợp khác, chẳng hạn như

các nước EU, khẩu phần không kháng sinh của heo con được giữ ở mức vừa phải do

sự cạnh tranh khốc liệt, việc miễn cưỡng mua thức ăn đắt tiền cho heo con, và sự ưa

chuộng khẩu phần ít phức tạp do khủng hoảng kinh tế lan rộng. Tuy nhiên, chất lượng

cũng bị ảnh hưởng khi khẩu phần được cung cấp với giá thấp.

Khẩu phần ăn không chứa kháng sinh tuy đắt tiền nhưng chất lượng cao giúp

giảm thời gian của chu kỳ chăn nuôi. Điều này tốt hơn so với việc sử dụng khẩu phần

ít tốn kém nhưng kéo dài thời gian. Mặc dù thức ăn giá thấp phù hợp trong giai đoạn

kết thúc, nhưng vẫn sẽ tốt hơn nếu chúng ta làm tốt ngay trong giai đoạn đầu tiên, đặc

biệt là giai đoạn sau cai sữa. Vì vậy, tốt nhất nên cho ăn ít mà tốt còn hơn là cung cấp

thức ăn ‘kém chất lượng’.

Nguyên liệu

Đây là yếu tố cần được chú ý nhất, việc tiết kiệm chi phí thường được xếp sau

chất lượng và/ hoặc số lượng nguyên liệu. Giả sử không thay đổi chất lượng nguyên

liệu và vẫn giữ ở mức cao trong thức ăn của heo con, hãy thảo luận về những nguyên

liệu nên được sử dụng khi thức ăn khơng còn chứa kháng sinh kích thích tăng trưởng.

Đầu tiên, ngũ cốc phải là một hỗn hợp cung cấp đủ năng lượng và xơ chức năng,

nhưng không được có quá nhiều yếu tố kháng dinh dưỡng. Tương tự, hỗn hợp ngơ

(hoặc lúa mì chất lượng tốt) với lúa mạch cũng hoạt động rất hiệu quả. Thêm vào hỗn

hợp này yến mạch, đặc biệt là tấm yến mạch đã được chứng minh là có tác dụng hỗ

trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột nhờ giảm thời gian tiêu hóa và tăng hàm lượng xơ

chức năng giúp tăng vi khuẩn có lợi. Trong một số trường hợp, việc bổ sung

carbohydrase ở mức thích hợp sẽ mang lại lợi ích cho khẩu phần ăn.

Thứ hai, các sản phẩm từ sữa cần phải được đánh giá lại. Lactose có tính nhuận

tràng tự nhiên và điều này cũng đúng đối với sucrose. Như vậy, hàm lượng đường đơn

phải được giảm xuống, nhưng điều này sẽ làm giảm lượng ăn vào – cần sử dụng đến

các phương thức hỗ trợ để đưa lượng ăn trở lại mức bình thường. Trong hầu hết các

khẩu phần ở EU, đặc biệt là ở Bắc Âu và Đông Âu, khẩu phần ăn giai đoạn 1 sau cai

sữa chứa khoảng 10% hàm lượng lactose và không vượt quá 5% trong khẩu phần giai

đoạn 2, đây được coi là những khẩu phần có hàm lượng lactose cao.

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặc điểm tiêu hóa ở lợn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×