Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ỉn ®Þnh tỉ chøc:

ỉn ®Þnh tỉ chøc:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án : Công nghệ 9

Trờng

THCS Phúc Tiến

--------------------------------------------------------------------------------------------------GV:Coõng duùng cuỷa cầu chì

công tắc trong mạch?

HS:Cầu chì bảo vệ mạch,

công tắc dùng để bật tắt

đèn.

GV:Nêu ngun lí làm việc của mạch( Cơng

dụng của mạch)

HS: Mạch này dùng để lắp cho

2 công tắc khác nhau điều

khiển 2 đèn

-GV:Hãy nhắc lại các bước khi vẽ sơ đờ lắp

đặt?

-HS:

Bước 1: vẽ đường dây

nguồn xác đònh vò trí bảng

điện, bóng đèn

Bước 2: xác đònh vò trí thiết

bò trên bảng điện.

Bước 3: vẽ đường dây

dẫn theo sơ đồ nguyên lý

GV:Gọi HS vẽ theo trình tự các bc.2. Lập bảng dự trù dụng cụ, vật

liệu.

TTên dụngSố l- Y/c KT-GV:Chọn 1-2 phương án chuẩn và kết luận.

-GV:Mở rộng mạch có thể chỉ sử dụng 1 cầu

chì , 2 cơng tắc 2 cực, 1 ổ cắm, 2 bóng đèn.

-GV: cho HS quan sát phương án đi dây( SĐ

lắp đặt).

-HS :Ghi nh.

HĐ3: Lập bảng dự trù dụng cụ,60

----------------------------------------------------------------------------------------------------GV: Lu Thị Hoa

Năm

hoc:2016-2017Giáo án : Công nghệ 9

Trờng

THCS Phúc Tiến

--------------------------------------------------------------------------------------------------vật liệu, thiết bị.

T

cụ

ợng

1 Dao thợ

1c

- GV:T S lp t GV hớng dẫn học

điện

sinh điền vào bảng dự trù vật liệu,

2 Kìm tuốt

1

dụng cụ, thiết bị.

dây

3 Kìm tròn

1

- Các nhóm thảo luận để lập bảng

4 Bút thử

1

dự trù chính xác đầy đủ.

điện

5 Khoan tay 1

6 Cầu chì

1

7 Công tắc

1

HĐ4: Lắp đặt mạch điện.

8 Dây điện 2m

Các nhóm học sinh nghiên cứu quy

9 Đui

2c

220Vtrình lắp đặt mạch điện trong

60W

đèn,búng

SGK

en

3. Lắp mạch điện.

- GV phân tích các công đoạn, nội

- Vạch dấu.dung, chỉ ra từng bớc cho học sinh- Khoan lỗ bảng điệnthực hiện.- Lắp thiết bị điện vào bảng- GV chỉ định 1 học sinh làm lạiđiệnnhững thao tác khó, giáo viên phân- Đi dây ra đèntích chỉ ra các sai sót dể mắc- Kiểm traphải khi thực hiện.

- Học sinh tiến hành vạch dấu trên

bảng điện.4. Củng cố:

? Nêu cách vẽ sơ đồ lắp đặt.

5. Hớng dẫn về nhà:Chuẩn bị giờ sau: 1 bảng điện (50 x 40), 2 cầu

chì, 1 ổ cắm, dây dẫn ,2 công tắc, tua vít, dao, khoan, bút thử

điện61

----------------------------------------------------------------------------------------------------GV: Lu Thị Hoa

Năm

hoc:2016-2017Giáo án : Công nghệ 9

Trờng THCS Phúc Tiến

--------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày soạn: 4/1/2015

Tuõn 21-Tiết 20- Bài 8 :

THC HANH

LP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC HAI CỰC ĐIỀU KHIỂN 2 ĐÈN.

( Tiết 2)

I. Mơc tiªu:

1 - KiÕn thøc:

-HS hiểu được nguyờn lớ mch in .

-Vẽ đợc sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện.

- Biết cách lập bảng dự trù vật liệu.

- Biết đợc quy trình chung lắp đặt mạch điện bảng điện.

2- Kỹ năng:

-Ren ki nng quan sỏt, thỏo lp cỏc thit bi in, ki nng khoan.

-Lắp đặt đợc mch in m bo đúng quy trình kỹ thuật.

3-Thái độ: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn, v

sinh sch se.

II.Chuõn bi:

1. Giáo viên: - 2 đèn, 2 đui đèn, bảng điện, dây dẫn, băng cách

điện.

- 2 công tắc 2 cực, 2 cầu chì.

- Kìm điện, dao nhá, tua vÝt, khoan tay, bót thư ®iƯn.

2.Häc sinh: - 2 đèn, 2 đui đèn, bảng điện, dây dẫn, băng cách

điện.

- 2 công tắc 2 cực, 2 cầu chì.

- Kìm ®iƯn, dao nhá, tua vÝt, khoan tay, bót thư ®iƯn.

III.Tiến trinh dy hoc :

1. ổn định tổ chức

2. kiểm tra bài cũ:

- Nêu cấu tạo và cách nối các phần tử mạch điện 2 công tắc 2 cực

điều khiền 2 đèn

- Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện

62

----------------------------------------------------------------------------------------------------GV: Lu Thị Hoa

Năm

hoc:2016-2017Giáo án : Công nghệ 9

Trờng THCS Phúc Tiến

--------------------------------------------------------------------------------------------------- Sự chuẩn bị dụng cụ, thiết bị của các nhóm.

3. Bài mới:

Nội dungHoạt động

của giáo viên-Học sinh

HĐ1: GV nêu mục tiêu giờ

thực hành.

- Nêu mục tiêu tiết thực hành

- Nội dung, tiến trình thực

hiện.

- Các nhóm trởng báo cáo, sự

chuẩn bị của nhóm mình. GVII- Giai đoạn thực hành.phân công nơi TH.1. Vạch dấu:HĐ2: Tổ chức thực hành.- Vạch dấu vị trí lắp đặt các- GV hớng dẫn các bớc thựcthiết bị điện.hành theo giờ trớc.- Vạch dấu đờng đi dây và vị

trí lắp đặt đèn, dùng thớc và- Học sinh làm việc theo nhómmũi vạch, bút chì.tiến hành thực hiện từng công2. Khoan lỗ bảng điện.đoạn.- Khoan lỗ bắt vít (dïng mòi- GV ®i kiĨm tra híng dÉn chikhoan  5m) mũi khoan tay,tiết cho từng nhóm và giảikhoan chính xác.đáp các thắc mắc của học3. Lắp thiết bị điện vàosinh.bảng điện.- GV quan sát uốn nắm các- Xác định các cực của côngthao tác cho từng nhóm.tắc, dùng kìm tuốt dây, kìm- GV nhắc nhở về an toàn laođiện tuốc tơ vít.động và an toàn điện trong63

----------------------------------------------------------------------------------------------------GV: Lu Thị Hoa

Năm

hoc:2016-2017Giáo án : Công nghệ 9

Trờng THCS Phúc Tiến

--------------------------------------------------------------------------------------------------- Nối dây các thiết bị trên

khi thực hành.

bảng điện.* GV: Lu ý HS tiết kiệm vật- Vít cầu chì, công tắc, vàoliệu, làm việc đúng qui trìnhcác vị trí đợc đánh dấu trênvà giữ gìn vệ sinh phòng thựcbảng điện, yêu cầu các thiếthànhbị đợc lắp chắc đẹp.

4. Đi dây ra đèn.

- Lắp đặt dây dẫn từ bảng

điện ra đèn.

- Nối dây vào đui đèn yêu cầuHĐ3: Tổng kết.nối đúng sơ đồ, đúng kỹ- Giáo viên nhận xét, tổng kếtthuật.bài TH.5. Kiểm tra.+ Kết quả thực hành.- Lắp đặt các thiết bị và đi+ Quy trình tiến hành.dây đúng sơ đồ mạch điện.+ Thời gian hoàn thành.- Vận hành thử mạch yêu cầu+ Thái độ tham gia THmạch điện đúng sơ đồ, mạchcủa hs.điện làm việc đúng yêu cầu

kỹ thuật.4. Củng cố:

- Nhận xét giờ thực hành

5. Dặn dò: Cất gửi dụng cụ, vật liệu để giờ sau thực hành tiếp64

----------------------------------------------------------------------------------------------------GV: Lu Thị Hoa

Năm

hoc:2016-2017Giáo án : Công nghệ 9

Trờng THCS Phúc Tiến

--------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày soạn: 10/1/2015

Tuõn 22-Tiết 21- Bài 8 :

THC HANH

LP MACH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC HAI CỰC ĐIỀU KHIỂN 2 ĐÈN.

( Tiết 3)

I. Mơc tiªu:

1 - KiÕn thøc:

-HS hiểu được ngun lớ mch in .

-Vẽ đợc sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện.

- Biết cách lập bảng dự trù vật liệu.

- Biết đợc quy trình chung lắp đặt mạch điện bảng điện.

- Biết đợc một số h hỏng của mạch

2- Kỹ năng:

-Ren ki nng quan sỏt, thỏo lp cỏc thit bi in, ki nng khoan.

-Lắp đặt đợc mch in m bo đúng quy trình kỹ thuật.

- Biết vận hành và kiểm tra mạch.

3-Thái độ: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn, v

sinh sch se.

II.Chuõn bi:

1. Giáo viên: Mch in ó lp hon chinh.

- Bảng phụ

- Kìm ®iƯn, dao nhá, tua vÝt, khoan tay, bót thư ®iƯn.

2.Häc sinh:

.-Kết quả thực hành của tiết trớc.

- Kìm điện, dao nhá, tua vÝt, khoan tay, bót thư ®iƯn.

III.Các hoạt động dy v hoc :

1. ổn định và kiểm tra:

Kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ, thiết bị của các nhóm.

2. Giới thiệu bài:

3. Bài mới:

Hoạt động của giáo viên-Học sinhNội dung65

----------------------------------------------------------------------------------------------------GV: Lu Thị Hoa

Năm

hoc:2016-2017Giáo án : Công nghệ 9

Trờng THCS Phúc Tiến

--------------------------------------------------------------------------------------------------HĐ1: Giới thiệu mục tiêu bài.

- GV nêu mục tiêu bài thực hành.

- Nội dung, tiến trình bài thực hành.

HĐ2: Tổ chức thực hành.II- Giai đoạn thực hành.- Các nhóm tiếp tục thực hành theo cácIII- Kiến thức thực hành.bớc giờ trớc đã hớng dẫn.

- Học sinh tiếp tục thực hành trên bảng

từ trớc còn dang dở

HĐ3: Kiểm tra và vận hành thử mạchs * Những h hỏng - nguyênđiện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2nhân - cách khắc phục:đèn.- Đèn không sáng: Do đèn có thể- Học sinh tự kiểm tra theo nhóm.bị đứt tóc, dùng ôm kế hoặc- Giáo viên kiểm tra lại và chỉ ra lỗi chobút thử điện quan sát bằnghọc sinh sửa.mắt - cần thay thế bóng mới.- Sản phẩm bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.- Do đờng dây bị đứt dùng bútGiáo viên nối nguồn vận hành thử mạchthử điện để kiểm tra hoặcđiện xem làm việc có đúng yêu cầu kỹdùng ôm kế kiểm tra.thuật.- Do tiếp xúc điện ở công tắc,- Nếu sản phẩm hoạt động không đúngcầu chì, đui đèn.yêu cầu kỹ thuật, tìm ra nguyên nhân khắc phục. Giáo viên cho học sinh quan

sát bảng đã kẻ, những h hỏng, nguyên

nhân - cách khắc phục.

* GV: Lu ý các nhóm về ý thức đảm bảo

an toàn điện và vệ sinh môi trờng

HĐ4: Đánh giá bài thực hành.

- Giáo viên nhận xét, tổng kết bài TH.

66

----------------------------------------------------------------------------------------------------GV: Lu Thị Hoa

Năm

hoc:2016-2017Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ỉn ®Þnh tỉ chøc:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×