Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kiểm tra bài cũ: (5’)

Kiểm tra bài cũ: (5’)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường THCS Châu CanNăm học 2017-2018- Các nhà khoa học cho

rằng từ trường của nam

châm tác dụng cách nào

đó lên cuộn dây dẫn và

gây ra dòng điện cảm

ứng.

- Ta đã biết, đường sức từ

biểu diễn từ trường. Vậy

phải làm thế nào để biết

được sự biến đổi của từI. Sự biến đổi sốtrường trong lòng cuộnđườngdây khi đưa nam châm lạixuyên qua tiết diệngẩn hoặc ra xa cuộn dây ?của cuộn dây→ Vào IsứctừC1 :Hoạt động 2: Khảo sát sự - HS thảo luận trả lời C1.

biến đổi số đường sức từ

xuyên qua tiết diện của

cuộn dây (12’)

- Yêu cầu HS đọc thông+ Số đường sức từtin SGK.+ Số đường sức từ- Hướng dẫn HS dùng mô + Nêu nhận xéttăng

+ Số đường sức từ

khơng đổi

giảm.hình và đếm số đường+ Số đường sức từsức từ xuyên qua tiết diệntăng.S của cuộn dây khi NC ở

xa và gần cuộn dây để trả - Hồn thành bảng 1.

II. Điều kiện xuất

hiện dòng điện

cảm ứng

C2: Bảng 1lời C1.

- Cho HS nêu nhận xét 1- Trả lời C3Hoạt động 3: Tìm điều

kiện xuất hiện dòng điện - Thảo luận rút ra nhận

cảm ứng (10’)

- Yêu cầu cá nhân HS trả xét 2 (SGK)

GV: Kiều Thị Ngọc Ánh117C3:Khisốđườngsức từ xuyên qua

Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu CanNăm học 2017-2018lời C2 và hoàn thànhcuộn dây biến đổibảng 1.(tăng hay giảm) thì- Vậy dòng điện cảm ứng - Thảo luận trả lời C4

xuất hiện trong điều kiệnxuất hiện dòng điệnnào ?dây dẫn kín .- u cầu HS rút raIII. Vận dụng

C5:Khi quay númnhận xét ?cảm ứng trong cuộnđinamô, nam châm

Hoạt động 4: Vận dụng

(10’)

- Yêu cầu HS trả lời C4.- Cá nhân hoàn thànhquay, khi cực củaC5nam châm lại gần

cuộn dây, số đường(Khi cường độ qua namsức từ xuyên quachâm điện biến đổi thì từtiết diện của cuộntrường biến đổi thế nào ?dây tăng, xuất hiện→ sự biến đổi số đườngdòng điện cảm ứng ,sức từ xuyên qua tiết diệnkhi cực của namcuộn dây dẫn)châm ra xa cuộn- Yêu cầu HS trả lời C5dây , số đường sức

từ xuyên qua cuộn

dây giảm, cũng xuất

hiện dòng điện cảm

ứng.

C6: Tương tự câu

C5.4/.Củng cố: (3’)

- GV Gọi HS phát biểu ghi nhớ.

- Gọi HS Đọc phần có thể em chưa biết.

- GV hướng dẫn làm bài tập trong sách bài tập

5/.Dặn dò : (2’)

- Làm bài tập trong sách bài tập

GV: Kiều Thị Ngọc Ánh118Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu CanNăm học 2017-2018- Chuẩn bị tiết 34 “ ÔN TẬP ”

IV. Rút kinh nghiệm:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................GV: Kiều Thị Ngọc Ánh119Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu CanNăm học 2017-2018Ngày soạn: 05/12/2017

Tiết 34: Ơn tập

I.MỤC TIÊU

1-Kiến thức:

-Ơn tập và hệ thống hóa những kiến thức về nam châm, lực từ, động cơ điện.

-Ôn tập và hệ thống những kiến thức về chương 1 điện học: HĐT, CĐDĐ, nhiệt

lượng, điện năng, công suất,…

2- Kỹ năng:-Rèn luyện được khả năng tổng hợp, khái quát kiến thức

đã học.

II- CHUẨN BỊ:

-HS xem lại toàn bộ kiến thức từ bài 1 → đến 30.

-GV chuẩn bị sẵn 1 số bài tập vào bảng con.

III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC :

1.Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số (1ph)

HOẠT ĐỘNG CỦA

HSTRỢ GIÚP CỦA GVNỘI DUNG2.kiểm bài cũ (10ph)

HS1: Phát biểu định luật

ôm? Ghi CT

HS2: Phát biểu định luật

Junlenxơ? Ghi CT

Hoạt động 1 : Nhắc lại các công thức cơ bản ở HKI (10ph)

I- Công thức đáng nhớ:

1-Công thức định luật

-1 vài HS nhắc lại CT -Yêu cầu HS lên bảng ơm:

quan trọng trong HKI

ghi tóm tắt các CT.

I: CĐDĐ (A)

U: HĐT (V)

R:Điện trở (Ω)

GV: Kiều Thị Ngọc Ánh120Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu CanNăm học 2017-2018

2- Điện trở của dây dẫn:

hoặc

l: chiều dài (m)

ρ: Điện trởsuất (Ωm)

G: tiết diện (m 2 )

3- Mạch nối tiếp / 4- Mạch song

song:

I = I1 = I2

I = I1 + I2

U = U1 = U2

U = U1 =

U2

R = R1 + R2

R =5- Công suất điện: (W)

P = U.I

6- Công của dđ:

A = U.I.t

- Điện năng:A = P.t (kw.h)

7- Định luật Jun-Lenxơ

(J)

Q = I 2 .R.t

Hoạt động 2 :Giải bài tập (20ph)

-Treo BT1: Dây đồng

II- Bài tập:

1 HS nêu cách giải: dài: 1km, tiết diện 0,34 Tóm tắt

cm 2 - ρ = 1,7.10 -8 Ωm

L = 1km = 1000m

Dùng R =

a-Tính R dây.

S = 0,34 mm 2 =0,34. 10 -6

1HS ≠ lên giải R = b-Thay dây dẫn trên = dây m 2

R’= 2R mắc vào U = ρ = 1,7.10 -8 Ωm

220V. Tính I

a)R =?

b)U = 220V; I = ?

Giải

a- Điện trở của dây:GV: Kiều Thị Ngọc Ánh121Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu CanNăm học 2017-2018

b-Cường độ dđ qua dây:

R tăng 2 lần => R = 100ΩI=

Hoạt động 3 : Củng có- Dặn dò (5ph)

-GV chốt lại các dạng BT

-Xem lại các dạng BT đã

dạy

IV. Rút kinh nghiệm

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................GV: Kiều Thị Ngọc Ánh122Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu CanNăm học 2017-2018Ngày soạn: 06/12/2016

Tiết 35: Ôn tập

I.MỤC TIÊU

1-Kiến thức:

-Ôn tập và hệ thống hóa những kiến thức về nam châm, lực từ, động cơ điện.

-Ôn tập và hệ thống những kiến thức về chương 1 điện học: HĐT, CĐDĐ, nhiệt

lượng, điện năng, công suất,…

2- Kỹ năng:

-Rèn luyện được khả năng tổng hợp, khái quát kiến thức đã học.

3-Thái độ: khẩn trương tự đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức đã học.

II- CHUẨN BỊ:

-HS xem lại toàn bộ kiến thức từ bài 1 → đến 30.

-GV chuẩn bị sẵn 1 số bài tập vào bảng con.

III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC :

1.Ổn định :(1ph)

HOẠT ĐỘNG CỦA

HSTRỢ GIÚP CỦA GVNỘI DUNG2.kiểm bài cũ (10ph)

HS1: Qui tắc xđ chiều

đường sức từ.

HS2: Qui tắc xđ chiều

lực từ.

Hoạt động 1 : Tự kiểm tra 10ph)

- Yêu cầu HS tự trả lời

câu hỏi phần tự kiểmtra

như SGK trang 105

Hoạt động 2 :Giải bài tập (20ph)

II- Bài tập:

Gọi 1 HS đọc đề

*GV treo BT:

a)Điện trở của dây dẫn:

1 HS nêu cách giải và Cho mạch điện: R 1 // R 2

giải câu a, b, c.

R 1 = 6Ω ; R 2 = 12 Ω

b)U 1 =U 2 =I 1 .R 1 =6.2 =12

I 1 = 2A

GV: Kiều Thị Ngọc Ánh123Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu CanNăm học 2017-2018

a)R = ?

b)I 2 = ? I = ?

c)Q 2 = ? t = 100s

-Gọi 1HS nêu cách giải.(V)c)

Hoạt động 3 : Củng có- Dặn dò (5ph)

-GV chốt lại các dạng BT

-Xem lại các dạng BT đã

dạy

-Xem thêm BT nâng cao

- Chuẩn bị kiểm tra

IV. Rút kinh nghiệm

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................GV: Kiều Thị Ngọc Ánh124Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu CanNăm học 2017-2018Ngày soạn: 7/12/2017

Tiết 36: KIỂM TRA HỌC KÌ I

I.

Mục tiêu

1.Về kiến thức

Kiểm tra kiến thức học sinh đã học trong tồn bộ học kì 1, các phương

pháp giải các bài tập vật lí, bài tập điện học, điện từ học cơ bản.

2. Về kĩ năng

Rèn luyện kĩ năng tổng hợp các kiến thức cơ bản đã học. các thao tác làm

các bài tập vật lí

3.Về thái độ

Cá nhân cẩn thận, tỉ mỉ biết cách tổng hợp kiến thức

4 Về năng lực

Năng lực giải quyết vấn đề

II.

Chuẩn bị

1.Giáo viên : Đề và đáp án

III. Ma trận đề

Phương án kiểm tra: Kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận (50%

TNKQ và 50% TL)Nội dungĐịnh luật Ôm- điện trởMức độ nhận thức

Nhận biết Thông

hiểuVận dụng

thấpVận

dụng

caoTNTLTNTLTN11112Công suất-định luật JunLenxo

Sử dụng an toàn và tiết

kiệm điệnGV: Kiều Thị Ngọc ÁnhCộngTNTL1T

L11125Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu Can

Từ trườngNăm học 2017-2018

4211Tổng số câu

A. NỘI DUNG ĐỀ - 9A

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5điểm)

Bài 1 (3 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đúng.

1. Một dây dẫn có điện trở 40Ω chịu được cường độ dòng điện lớn nhất là

250mA. Hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai đầu dây dẫn là

A. 1000V

B. 10V

C. 100V

D. 5V

2. Cho mạch điện gồm R 1 nối tiếp với (R 2 //R 3 ), trong đó R1 =R 2 =R 3 = R. Gọi I1,

I 2 , I3 là cường độ dòng điện lần lượt qua các điện trở R 1 , R 2 , R 3 . Giữa I1, I2, I3

có mối quan hệ nào sau đây

A. I1 = I2 = I3

C. I 2 = I 3 = 2 I1

B. I 1 = I 2 = 2 I3

D. I 2 = I 3 = I 1 /2

3. Cho hai điện trở R 1 = 20 Ω chịu được cường độ dòng điện tối đa là 2A và

R 2 =40Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa là 1,5A. Hiệu điện thế tối

đa có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R 1 và R 2 mắc nối tiếp

A. 210 V

B. 90 V

C. 120 V

D. 100 V

4. Việc làm nào dưới đây là an toàn khi sử dụng điện

A. Mắc nối tiếp cầu chì loại bất kì cho mỗi dụng cụ điện

B.Sử dụng dây dẫn khơng có vỏ bọc cách điện

C.Làm thí nghiệm với nguồn điện có hiệu điện thế 45 V

D.Rút phích cắm đèn bàn ra khỏi ổ lấy điện khi thay bóng đèn

5. Một nam châm điện gồm cuộn dây

A. khơng có lõi

C. có lõi là một thanh thép

B. có lõi là một thanh sắt non

D. có lõi là một thanh nam châm

6. Trường hợp nào sau đây là biểu hiện của từ trường

A. Dây dẫn nóng lên khi có dòng điện chạy qua

B. Dòng điện có thể phân tích muối đồng và giải phóng đồng ngun chất

C. Cuộn dây có dòng điện quấn quanh lõi sắt, hút được những vật nhỏ bằng

D. Dòng điện có thể gây co giật hoặc làm chết người

7. Từ phổ là gì

A. Lực từ tác dụng lên kim nam châm

B. Hình ảnh cụ thể về các đường sức từ

C. Các mạt sắt được rắc lên thanh nam châm

D. Từ trường xuất hiện xung quanh dòng điện

8. Hai dây dẫn bằng đồng có cùng chiều dài, tiết diện của dây thứ nhất gấp

ba lần tiết diện dây thứ hai, dây thứ hai có điện trở 6Ω. Điện trở của dây

GV: Kiều Thị Ngọc Ánh126Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu CanNăm học 2017-2018thứ nhất là

A. 2Ω

B. 6Ω

C. 3Ω

D. 18Ω

9. Ba điện trở R 1 =3Ω, R 2 và R 3 = 4Ω mắc nối tiếp nhau và mắc vào mạch

điện thì hiệu điện thế ở hai đầu R 1 là U 1 =6V và R 2 là U 2 =4V. Vậy hiệu điện

thế hai đầu R 3 và hiệu điện thế hai đầu mạch là

A. U 3 =6V và U = 16V

B. U 3 =4V và U = 14V

C. U 3 =5V và U = 12V

D. U 3 =8V và U= 18V

10. Dụng cụ nào sau đây khơng có nam châm vĩnh cửu?

A. La bàn

C. Loa điện

B. Rơle điện từ

D. Đinamo xe đạp

11. Theo quy tắc bàn tay trái thì ngón cái chỗi ra chỉ chiều nào

dưới đây?

A. Chiều dòng điện chạy qua dây dẫn.

B. Chiều từ cực Bắc đến cực Nam của nam châm.

C. Chiều cực Nam đến cực Bắc của nam châm.

D. Chiều của lực từ tác dụng lên dây dẫn có dòng điện chạy

qua.

12. Trong trường hợp nào dưới đây, trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện

dòng điên cảm ứng?

A. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín lớn.

B. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín được giữ

không thay đổi.

C. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín thay

đổi.

D. Từ trường xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín

mạnh.

Bài 2 (2 điểm): Hãy điền vào chỗ trống từ và cụm từ thích hợp.

a. Cường độ dòng điện trong dây dẫn……………..thuận

với…………………………. giữa hai đầu dây dẫn và tỉ

lệ………..với……………………..của dây dẫn.

b. Nhiệt lượng tỏa ra từ một vật dẫn khi có…………………..chạy qua tỉ

lệ……………… với điện trở của vật dẫn, với…………………..cường độ

dòng điện và với……………….. dòng điện chạy qua vật dẫn đó.

II. PHẦN TỰ LUẬN (5đ)

Bài 1(2 điểm): Xác định chiều của lực điện từ trong các trường hợp dưới

dây:GV: Kiều Thị Ngọc Ánh127Giáo án Vật lý 9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: (5’)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×