Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: (1 phút)

Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: (1 phút)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường THCS Châu CanNăm học 2017-2018Câu hỏi

- Phát biểu

tắc nắm

tay phải và

tắc nắm

tay trái ?Đáp ánquy - Quy tắc bàn tay trái:

bàn Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ hướng vào lòng

quy bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa hướng theo

bàn chiều dòng điện thì ngón tay cái chỗi ra 90 độ chỉ chiều

của lực điện từ.

- Quy tắc nắm tay phải:

Nắm tay phải rồi sao cho 4 ngón tay hướng theo chiều

dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón cái chỗi ra chỉ

chiều của đường sức từ trong lòng ống dây.3. Bài mới

Hoạt động của GVHoạt động của HSNội dungHoạt động 1: Phát hiện

ra cách khác để tạo ra

dòng điện ngồi cách

dùng pin và acquy (5’)

Đặt vấn đề, ta đã biết - HS suy nghĩ trả lời:

muốn tạo ra dòng điện(Máy phát điện)thì cần pin,acquy có TH

nào khơng cần nó mà

vận có dòng điện khơng?

- Gợi ý: XĐ TQ khơng- (Đinamơ xe đạp)có pin, vậy bộ phận nào

I- Cấu tạo và hoạt

động của đinamô xe

đạp :làm cho đèn sáng ?

Hoạt động 2: Tìm hiểu

cấu tạo hoạt động của

đinamơ xe đạp (6’)

- u cầu HS quan sát

GV: Kiều Thị Ngọc ÁnhHình 31.1 SGK

Quansáthình112vẽGiáo án Vật lý 9Trường THCS Châu CanNăm học 2017-2018hình 31,1 và chỉ ra các → Nêu cấu tạo (Là có 1

bơ phận. Gọi HS đốn NC và cuộn dây có thể

xem nó hoạt động như quay quanh trục).

II – Dùng nam châm

thế nào?- Dự đoán hoạt động.để chế tạo ra dòngHoạt động 3: Tìm hiểu

cách dùng nam châm

vĩnh cửu tạo ra dòng

điện (10’)

- u cầu HS nghiên - Tìm hiểu C1, Nêu

cứu C1 → Nêu dụng cụ dụng cụ, các bước thí

làm thí nghiệm và các nghiệm.điệnbước.kín ở TH: Di chuyển1-Dùng nam châm vĩnh

cửu :

C1: Dòng điện xuất

hiện trong cuộn dây- Giao dụng cụ cho - Nhận dụng cụ → Tiến NC lần gần hoặc ra xa

nhóm yêu cầu HS làm hành thí nghiệmcuộn dây.thí nghiệm trả lời câu

hỏi SGK.*Nhận xét :(Lưu ý : - Cuộn dây dẫn - HS trả lời dự đốn và C2: Trong cuộn dây

có xuất hiện dòng

làm thí nghiệm

phải nối kín

điện cảm ứng.

- Động tác nhanh, dứt

*Nhận xét 1: (SGK)

khốt)

- Gọi đại diện nhóm

trình bày kết quả thí

nghiệm.2-Dùng- Yêu cầu HS đọc và trảđiện .lờiC2làmnamchâmthínghiệm dự đốn.

Hoạt động 4: Tìm hiểu

cách dùng nam châm

điện tạo ra dòng điện

(10’)

GV: Kiều Thị Ngọc ÁnhTìmhiểu thínghiệmC3 : Trong khi đóng→ Nêu dụng cụ và cách mạch điện của nam

tiến hành.

châm điện.113Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu CanNăm học 2017-2018- Yêu cầu HS đọc thí - Đại diện nhóm nêu kết -Trong khi ngắt mạch

nghiệm 2 → Nêu dụng quả: Trong

cụ và cách tiến hành.khiđóng điện của nam châmmạch điện thì 1 đèn điện.(Lưu ý : Lõi sắt của NC LED sáng ngắt dòng Nhận xét 2: SGK

điện đưa sâu vào lồng điện thì đèn LED 2 sáng

cuộn dây).- Cá nhân trả lờiIII-Hiện tượng cảm

ứng điện từ

điện thì cường độ thay

C4 : Trong cuộc dây

có dòng điện cảm ứng

đổi như thế nào?

- HS tìm hiểu SGK →

xuất hiện .

Hoạt động5: Tìm hiểu

C5 : Nhờ nam châm ta

Trả lời câu hỏi.

hiện tượng cảm ứng

có thể tạo ra dòng

- Trả lời C4 làm thí

điện từ (5’)

điện.`

- Các trường hợp xuất nghiệm → Báo cáo kết

hiện dòng điện ở 2 thí quả.

- Khi đóng, ngắt mạchnghiệm là dòng điện

cảm ứng (hiện tượng

cảm ứng điện từ)

- Yêu cầu HS trả lời C4,

C5

4.Củng cố: (2’)GV Gọi HS phát biểu ghi nhớ, gọi HS Đọc phần có thể em

chưa biết.

GV hướng dẫn HS làm bài tập trong sách bài tập.

5.Dặn dò : (1’) Làm bài tập trong sách bài tập, chuẩn bị tiết 33 “ ÔN TẬP ”

IV. Rút kinh nghiệm:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................GV: Kiều Thị Ngọc Ánh114Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu CanNăm học 2017-2018Ngày soạn: 29/11/2017

Tiết 33 - Bài 32

ĐIỀU KIỆN XUẤT HIỆN DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG

I. Mục tiêu

1.Về kiến thức :

- Xác định được có sự biến đổi của số đường sức từ xuyên qua tiết diện S

của cuộn dây kín làm thí nghiệm với NC.GV: Kiều Thị Ngọc Ánh115Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu CanNăm học 2017-2018- Dựa trên quan sát thí nghiệm, xác lập mối quan hệ giữa sự xuất hiện dòng

điện cảm ứng và sự biến đổi của số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của

cuộn dây.

- Phát biểu được điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng.

2.Về kĩ năng :

- Quan sát thí nghiệm, mơ tả chính xác thí nghiệm.Phân tích, tổng hợp kiến

thức cũ.

3.Về thái độ:

- Ham học hỏi, u thích mơn học

4. Về năng lực:

- Tự học, giải quyết vấn đề

II.Chuẩn bị

1. Giáo viên :

Mơ hình cuộn dây dẫn và đường sức từ của nam châm

2. Học sinh: Học bài cũ và chuẩn bị trước bài 32.

III. Tiến trình bài dạy

1. Ổn định tổ chức : Kiểm tra sĩ số

2 . Kiểm tra bài cũ : (5’)

Câu hỏi

Đáp án

- Em hãy cho

biết thế nào là

hiện

tượng

cảm ứng điện

từ?- Dòng điện được tạo ra nhờ nam châm gọi là dòng

điện cảm ứng. hiện tượng đó gọi là hiện tượng cảm

ứng điện từ.3. Bài mới

Hoạt động của GVHoạt động của HSNội dungHoạt động 1: Nhận biết

vai trò của từ trường

trong hiện tượng cảm

ứng điện từ (3’)

- Mở bài như SGK → tựa - HS nhận biết được vai

trò của từ trường trong

bài

hiện tượng cảm ứng

điện từ.

GV: Kiều Thị Ngọc Ánh116Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu CanNăm học 2017-2018- Các nhà khoa học cho

rằng từ trường của nam

châm tác dụng cách nào

đó lên cuộn dây dẫn và

gây ra dòng điện cảm

ứng.

- Ta đã biết, đường sức từ

biểu diễn từ trường. Vậy

phải làm thế nào để biết

được sự biến đổi của từI. Sự biến đổi sốtrường trong lòng cuộnđườngdây khi đưa nam châm lạixuyên qua tiết diệngẩn hoặc ra xa cuộn dây ?của cuộn dây→ Vào IsứctừC1 :Hoạt động 2: Khảo sát sự - HS thảo luận trả lời C1.

biến đổi số đường sức từ

xuyên qua tiết diện của

cuộn dây (12’)

- Yêu cầu HS đọc thông+ Số đường sức từtin SGK.+ Số đường sức từ- Hướng dẫn HS dùng mô + Nêu nhận xéttăng

+ Số đường sức từ

không đổi

giảm.hình và đếm số đường+ Số đường sức từsức từ xuyên qua tiết diệntăng.S của cuộn dây khi NC ở

xa và gần cuộn dây để trả - Hoàn thành bảng 1.

II. Điều kiện xuất

hiện dòng điện

cảm ứng

C2: Bảng 1lời C1.

- Cho HS nêu nhận xét 1- Trả lời C3Hoạt động 3: Tìm điều

kiện xuất hiện dòng điện - Thảo luận rút ra nhận

cảm ứng (10’)

- Yêu cầu cá nhân HS trả xét 2 (SGK)

GV: Kiều Thị Ngọc Ánh117C3:Khisốđườngsức từ xuyên qua

Giáo án Vật lý 9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: (1 phút)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×