Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Học sinh: Học bài cũ và chuẩn bị trước bài 22.

Học sinh: Học bài cũ và chuẩn bị trước bài 22.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường THCS Châu CanNăm học 2017-20182. Bài mới

Hoạt động của GV

Họat động 1: Phát hiện

tính chất từ của dòng điện

(15 phút)

- Tổ chức tình huống dạy

học. Làm một TN mở đầu

để gây hứng thú cho HS

hoặc nêu vấn đề: Giữa điện

và từ có gì liên quan với

nhau khơng? Cũng có thể

nêu vấn đề như SGK.

Yêu cầu HS:

- Nghiên cứu cách bố trí

TN trong hình 22.1

SGK, trao đổi về mục

đích TN.

- Bố trí và tiến hành TN

theo nhóm, trao đổi các

câu hỏi trong C1. lưu ý,

lúc đầu đặt dây dẫn AB

song song với kim nam

châm đứng thăng bằng.

- Đến các nhóm, giúp đỡ

HS tiến hành TN, quan sát

hiện tượng.

- Yêu cầu HS trả lời câu

hỏi: Trong TN trên, hiện

tượng xảy ra với kim nam

châm chứng tỏ điều gì?

Cũng có thể nêu câu hỏi

như đề bài SGK.

Hoạt động 2: Tìm hiểu từ

trường (9 phút)

- Nêu vấn đề: Trong TN

trên, kim nam châm đặt

GV: Kiều Thị Ngọc ÁnhHoạt động của HS- Nhận thức vấn đề cần

giải quyết trong bài

học.- Làm TN phát hiện tác

dụng từ của dòng điện.

- Bố trí và tiến hành TN

như mơ tả trên hình

22.1 SGK. Thực hiện

C1.Nội dung

I. Lực từ.

1. Thí nghiệm

C1: Kim nam châm

lệch khỏi vị trí cân

bằng.

2. Kết luận

Dòng điên chạy qua

dây dẫn thẳng hay dây

dẫn có hình dạng bất kì

đều gây ra tác dụng lực

(gọi là tác dụng lực từ)

lên kim nam châm đặt

gần nó. Ta nói rằng

dòng điện có tác dụng

từ.- Cử đại diện nhóm

báo cáo kết qủa và

trình bày nhận xét

kết quả TN.

- Rút ra kết luận về

tác dụng từ của

dòng điện.II. Từ trường

1. Thí nghiệm

- HS trao đổi vấn đề mà C2: Kim nam châm

GV nêu ra, đề xuất leach khỏi hướng Bắc

85Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu Can

dưới dây dẫn điện thì chịu

tác dụng của lực từ. Có

phải chỉ có vị trí đó mới có

lực từ tác dụng lên kim

nam châm hay không? Làm

thế nào để trả lời câu hỏi

đặt ra?

- Bổ sung cho mỗi nhóm 1

thanh nam châm yêu cầu

HS làm TN theo phương án

đã đề xuất. Đến các nhóm,

hướng dẫn các em thực

hiện C2, C3.

Gợi ý: hiện tượng xảy ra

với kim nam châm trong

TN trên chứng tỏ không

gian xung quanh dòng

điện, xung quanh nam

châm có gì đặc biệt?

Hoạt động 3: Tìm hiểu

cách nhận biết từ trường

(8 phút)

- Gợi ý HS: Hãy nhớ lại

các TN nào đã làm đỗi

hướng kim nam châm và từ

trường gợi cho ta phương

án để phát hịện ra từ

trường?

Nêu câu hỏi:

- Cần căn cứ vào đặc tính

nào của từ trường để

phát hiện ra từ trường?

Thơng thường, dụng cụ đơn

giản để nhận biết từ trường

là gì?Năm học 2017-2018

phương án

kiểm tra.làmTN _ Nam

C3: Kim nam châm

luôn chỉ 1 hướng xác

định.

2. Kết luận

- Tại mọi vị trí nhất

định trong từ trường

- Làm TN thực hiện các của thanh nam châm

C2, C3.

hoặc của dòng điện,

kim nam châm đều chỉ

một hướng nhất định.

Rút ra kết luận về

khơng gian xung quanh

dòng điện, xung quanh

nam châm.

3. Cách nhận biết từ

trường .

Kết luận:

- Nơi nào trong khơng

gian có lực từ tác dụng

lên kim nam châm thì

nơi đó có từ trường.- Mơ tả được cách dùng

kim nam châm để phát

hiện lực từ và nhờ đó

mà phát hiện ra từ

trường.

Rút ra được kết luận

về cách nhận biết từ

trường.Hoạt động 4: Vận dụng (10

phút)

GV cho học sinh làm phần - HS liên hệ tại lớp.

vận dụng trong sách giáo

GV: Kiều Thị Ngọc Ánh86III. Vận dụngGiáo án Vật lý 9Trường THCS Châu CanNăm học 2017-2018khoa yêu cầu học sinh trả

lời tại lớp.3/.Củng cố:(2 phút) GV Gọi HS phát biểu ghi nhớ, gọi HS Đọc phần có thể

em chưa biết. GV hướng dẫn học sinh làm bài tập trong sách bài tập.

4/.Dặn dò : (1 phút)Làm bài tập trong sách bài tập, chuẩn bị bài 23 “ TỪ

PHỔ - ĐƯỜNG SỨC TỪ ”

V. Rút kinh nghiệm:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................GV: Kiều Thị Ngọc Ánh87Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu CanNăm học 2017-2018Ngày soạn: 02/11/2016CHỦ ĐỀ 1: NAM CHÂM VĨNH CỬU (Tiết 3)

Tiết 24 – Bài 23: Từ phổ - Đường sức từ

I. Mục tiêu

1.Về kiến thức : Biết cách dùng mạt sắt tạo ra từ phổ của thanh nam châm.

2.Về kĩ năng : Biết vẽ các đường sức từ và xác định được chiều các đường

sức từ của thanh nam châm.

3.Về thái độ : Cá nhân cẩn thận, tỉ mỉ biết cách hợp tác trong các hoạt động

trên lớp.

II.Chuẩn bị

1. Giáo viên : Một thanh nam châm thẳng, 1 bảng nhựa có mạt sắt, một số

kim nam châm nhỏ có trục quay thẳng đứng.

2. Học sinh: Học bài cũ và chuẩn bị trước bài 23

III. Tiến trình bài dạy

1 . Kiểm tra bài cũ : (5 phút)

Câu hỏi

Đáp án

- Em hiểu thế - Dòng điên chạy qua dây dẫn thẳng hay dây dẫn có hình

nào là dòng dạng bất kì đều gây ra tác dụng lực (gọi là tác dụng lực

điện có tác từ) lên kim nam châm đặt gần nó. Ta nói rằng dòng điện

dụng từ?

có tác dụng từ.

- Từ trường - Nơi nào trong khơng gian có lực từ tác dụng lên kim

tồn tại ở đâu? nam châm thì nơi đó có từ trường.

3 Bài mới

4

Hoạt động của GV

Hoạt động 1: Thí

nghiệm tạo ra từ phổ

của nam châm (10

phút)

- Phát dụng cụ TN cho

các nhóm, hướng dẫn

cách làm, yều cầu quan

sát hình ảnh mạt sắt để

trả lời C1.

- Gợi ý: Các đường

cong nối từ đâu đến

GV: Kiều Thị Ngọc ÁnhHoạt động của HS- Làm TN theo nhóm,

quan sát hình ảnh mạt

sắt tạo thành và trả lời

C1.

- Rút ra kết luận về sự

sắp xếp các mạt sắt,

88Nội dung

I . Từ phổ

1.Thí nghiệm:

C1

2.Kết luận:

- Trong từ trường của

thanh nam châm, mạt

sắt được sắp xếp thành

những đường cong nối

từ cực này sang cực kia

của nam châm.

- Nơi nào từ trường

Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu Can

đâu? Mật độ các mạt

sắt ở gần và xa nam

châm như thế nào?

- Thơng báo hình ảnh

các đường mạt sắt ở TN

trên là từ phổ nó mơ tả

hình ảnh trực quan về

từ trường .

Hoạt động 2: Vẽ và xác

định chiều đường sức

từ (15 phút)

- Yêu cầu 2 nhóm trình

bày cách vẽ các đường

sức từ.

- u cầu các nhóm

tiến hành vẽ và treo lên

bảng hình vừa vẽ.

- Gv thông báo: Các

đường liền nét vừa vẽ

được gọi là đường sức

từ .

- Nêu cách làm TN và

kết quả thu được như ở

H 23.3 sgk. Yêu cầu

các nhóm trả lời C2.

-Gv nêu quy ước xác

định chiều các đường

sức từ. Yêu cầu cá nhân

hs thực hiện C3.Năm học 2017-2018

nhận biết từ phổmạnh thì mạt sắt dày, từ

trường yếu thì mạt sắt

thưa.

- Hình ảnh mạt sắt

xung quanh nam châm

gọi là từ phổ.- Thảo luận nhóm vẽ

các đường sức từ dựa

vào các mạt sắt.- Dựa vào H 23.3 sgk

các nhóm trả lời C2,

các nhóm khác nhận

xét.

- Vận dụng quy ước

chiều đường sức từ, vẽ

mũi tên chiều các

đường sức từ vừa vẽ

được và trả lời C3II. Đường sức từ

1.Vẽ và xác định chiều

đường sức từ:

- Các đường liền nét

nối từ cực này sang cực

kia của nam châm gọi

là đường sức từ.

C2: Các kim nam châm

chỉ nằm dọc theo

đường sức từ và chỉ

hướng theo một chiều.

- Quy ước chiều đường

sức từ là chiều đi từ

cực Nam xuyên dọc

qua cực Bắc của kim

nam châm đặt cân bằng

trên đường sức từ đó.

C3 Đường sức từ đi ra

Bắc vào Nam ở ngoài

thanh nam châm.

3 Kết luận: SGK-Yêu cầu HS rút ra kết

luận về: Sự định hướng

của các kim nam châm,

chiều các đường sức từ

ở bên ngoài thanh nam

châm, sự phân bố các

đường mạt sắt.

- Thông báo cách vẽ độ - HS nêu kết luận như

mạnh yếu của từ trường SGK

trên hình vẽ tại mỗi

GV: Kiều Thị Ngọc Ánh89Giáo án Vật lý 9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Học sinh: Học bài cũ và chuẩn bị trước bài 22.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×