Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Phương pháp: vấn đáp,đặt và giải quyết vấn đề, động não, hoạt động nhóm.

III. Phương pháp: vấn đáp,đặt và giải quyết vấn đề, động não, hoạt động nhóm.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường THCS Châu CanNăm học 2017-2018nhóm, theo dõi và giúp đỡ các

nhóm HS yếu, lưu ý các em

quan sát phần từ phổ bên trong

ống dây.

- Có thể gợi ý: đường sức từ

của ống dây có dòng điện

chạy qua có gì khác với nam

châm thẳng?

- Hướng dẫn HS dùng các

kim nam châm nhỏ, được

đặt trên trục thẳng đứng có

giá, hoặc dùng các la bàn

đặt nối tiếp nhau trên một

trong các đường sức từ ở

ngồi và trong lòng ống dây

tạo thành một đường cong

khép kín.

Để có nhận xét chính xác, gợi

ý HS vẽ mũi tên chỉ chiều của

một số đường sức từ ở cả hai

đầu cuộn dây.ống dây cũng có các

đường mạt sắt sắp xếp

gần như // nhau.

C2: Đường sức từ ở

trong và ngồi oonga

dây tạo thành đường

cong khép kín.

C3: Giống như thanh

- Vẽ một số đường nam châm.

sức từ của ống dây

ngay

trên

tấm

nhựa. Thực hiện

C2.

- Đưa kim nam

châm nối tiếp nhau

trên đường sức từ,

vẽ mũi tên chỉ

chiều đường sức từ

ở ngoài và trong

ống dây

Trao đổi nhóm để

nêu các nhận xét

trong C3

2. Kết luận

- Nhắc lại C1, C2, C3 hoặc

(sgk)

có thể nêu: từ những thí

nghiệm đã làm, chúng ta rút

ra được những kết luận

gifveef từ phổ, đường sức từ

và chiều của đường sức từ ở

hai đầu ống dây.

- Tổ chức cho HS trao đổi - Rút ra kết luận

trên lớp để rút ra các kết về từ phổ, đường

luận.

sức từ, chiều

đường sức từ ở

hai đầu ống dây

- Nêu vấn đề : Từ sự tương

tự nhau của hai đầu thanh

nam châm và hai đầu ống

dây có dòng điện chạy qua

là hai từ cực khơng? Khi đó,

đầu nào của ống dây là cực

GV: Kiều Thị Ngọc Ánh135Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu Can

Bắc ?

Hoạt động 2: Tìm hiểu quy

tắc nắm bàn tay phải (12’)

- Đặt câu hỏi: từ trường do

dòng điện sinh ra, vậy chiều

đường sức từ có phụ thuộc

vào chiều dòng điện hay

khơng ?Sau đó tổ chức cho

HS làm TN kiểm tra dự

đốn. Khi các nhóm làm TN

kiểm tra xem HS làm thế

nào để biết được chiều

đường sức từ có thay đổi

hay khơng.

- Yêu cầu và hướng dẫn HS

cả lớp đều nắm tay theo

hình 24.3 SGK, từ đó tự rút

ra qui tắc xác định chiều của

đường sức từ trong lòng ống

dây.

- Hướng dẫn HS biết cách

xoay nắm tay phải cho phù

hợp với chiều dòng điện

chạy qua các vòng dây trong

các trường hợp khác nhau.

Trước hết, xác định chiều

dòng điện chạy qua các

vòng dây, sao đó nắm bàn

tay phải để xác định chiều

đường sức từ trong lòng ống

dây vào các trường hợp cụ

thể, yêu cầu HS dùng nam

châm thử kiểm tra lại kết

quả.

Có thể nêu thêm câu hỏi:

- Chiều đường sức từ ở

trong lòng ống dây và ở

ngồi ống dây có gì khác

nhau?

- Biết chiều đường sức từ

ở trong long ống dây, suy

GV: Kiều Thị Ngọc ÁnhNăm học 2017-2018- Dự đốn: khi đổi

chiều dòng điện qua

ống dây thì chiều

đường sức từ ở trong

lòng ống dây có thể

thay đổi.

- Làm TN kiểm tra

dự đốn.

- Rút ra kết luận về

sự phụ thuộc của

chiều đường sức từ ở

trong lòng ống dây

vào chiều dòng điện

chạy qua ống dây.

- Nghiên cứu hình

24.3 SGK để hiểu rỏ

qui tắc nắm tay phỉa,

phát biểu qui tắc.

Làm việc cá nhân,

ấp dung qui tắc

nắm tay phải để

xác định chiều

đường sức từ trong

lòng ống dây khi

đổi chiều dòng

điện qua các vòng

dây trên hình 24.3

SGK136II. Quy tắc nắm tay

phải

1.Chiều đường sức từ

của ống dây có dòng

điện chạy qua phụ

thuộc vào yếu tố nào ?

Kết luận

Chiều đường sức từ

phụ thuộc vào chiều

của dòng điện chạy qua

các vòng dây.

2.Quy tắc nắm tay phải

Nắm tay phải rồi sao

cho 4 ngón tay hướng

theo chiều dòng điện

chạy qua các vòng dây

thì ngón cái chỗi ra

chỉ chiều của đường

sức từ trong lòng ống

dây.Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu CanNăm học 2017-2018ra chiều đường sức từ ở

ngoài ống dây như thế

nào?

Hoạt động 3 : Vận dụng (10

phút)

- Đối với C4, yêu cầu HS - Làm việc cá nhân

vận dụng kiến thức trong để thực hiện C4, c5,

bài và các bài học trước để c6

nêu được các cách khác

nhau xác định tên từ cực của

nam châm

- Đối với C5, C6 yêu cầu

mỗi HS phải thực hành nắm

tay phải và xoay nắm tay

theo chiều dòng điện trong

các vòng dây hoặc chiều

đường sức từ trong lòng ống

dây trên hình 24.5, 24.6

SGK.

- Tổ chức trao đổi kết quả

trên lớp để chọn các lời giải

đúng, uống nắng các sai lầm

(nếu có)III. Vận dụng

C4 : Đầu A là cực nam,

đầu B là cực bắc.

C5: Kim sai là kim số

5. Dòng điện trong ống

dây có chiều đi ra ở

đầu B.

C6 : Đầu A là cực Bắc,

đầu B là cực Nam.3/.Củng cố: (2 phút)

- GV Gọi HS phát biểu ghi nhớ.

- Gọi HS Đọc phần có thể em chưa biết.

4/.Dặn dò : (1 phút)

- Làm bài tập trong sách bài tập

- Chuẩn bị bài 25

- Về nhà học thuộc ghi nhớ và các kết luận

V. Rút kinh nghiệm:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Ngày soạn: 13/11/2016

Tiết 28 - Bài 25

SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP – NAM CHÂM ĐIỆNGV: Kiều Thị Ngọc Ánh137Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu CanNăm học 2017-2018I. Mục tiêu

1.Về kiến thức :

-Mô tả được TN về sự nhiễm từ của sắt, thép.

-Giải thích được vì sao người ta dùng lõi sắt non để chế tạo nam châm điện.

-Nêu được hai cách làm tăng lực từ của nam châm điện tác dụng lên một vật.

2.Về kĩ năng :

-Mắc mạch điện theo sơ đồ, sử dụng biến trở trong mạch, sử dụng các

dụng cụ đo điện.

- Vận dụng giải thích được việc các nhà máy cơ khí, luyện kim có

nhiều cát bụi, vun sắt, việc sử dụng các nam châm điện để thu gom sắt, vụn

sắt làm sạch mơi trường. (Nội dung tích hợp mơi trường)

3.Về thái độ : Thực hiện an tồn về điện, u thích mơn học

II.Chuẩn bị

1. Giáo viên :1 ống dây có khoảng 500 đến 700 vòng.1 la bàn hoặc 1 thanh

nam châm đặt trên giá thẳng đứng.1 giá thí nghiệm, 1 biến trở.1 nguồn điện

từ 3 đến 6 vôn.1 ampe kế. 1 công tắc điện, 5 đoạn dây dẫn.1 lõi non và 1 lõi

thép có thể đặt vừa trong lòng ống dây.1 ít đinh sắt.

2. Học sinh:

- Học bài cũ và chuẩn bị trước bài 25

III. Tiến trình bài dạy

1 . Kiểm tra bài cũ : (5 phút)

Câu hỏi

Đáp án

- Phát biểu quy tắc nắm bàn - Nắm bàn tay phải rồi đặt sao cho bốn ngón

tay phải ?

tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua

các vòng dây thì ngón tay cái chỗi ra chỉ

- Làm BT câu C6 sgkchiều của đường sức từ trong lồng ống dây.

- Thực hiện đúng.2. Bài mới

Hoạt động của GVHoạt động của HSNội dung- ĐVĐ: Sắt thép đều là vật

liệu từ, vậy sắt và thép

nhiễm từ có giống nhau

khơng? Tại sao lõi của nam

châm điện là sắt non màGV: Kiều Thị Ngọc ÁnhI. Sự nhiễm từ của138Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu CanNăm học 2017-2018không phải là thép?

Hoạt động 1: Làm thí

nghiệm về sự nhiễm từ

của sắt, thép (10 phút)

- Nêu mục đích TNsắt, thép

- Quan sát hình 25.1 và 1. Thí nghiệm:

đọc mục 1a.

+ Khi K đóng kim

- Thảo luận nêu mục nam châm lệch khỏi

đích TN.

phương ban đầu- Cho các nhóm bố trí tiến - Tiến hành TN theo + Khi đặt lõi sắt

nhóm.

hành TN.

hoặc thép trong

- Đại diện nhóm báo lòng ống dây, đóng

- Nhóm báo cáo kết quả

chưa đúng cho làn TNcáo kết quả TNlại.K góc lệch của kim

nam châm lớn hơn

trường hợp khơng

có lõi sắt hoặc thép.

C1: Khi ngắt dòng

điện lõi sắt non mất

hết từ tính, còn lõiHoạt động 2: Rút nhận- Đọc mục 1bxét về sự nhiễm từ của

sắt, thép (9 phút)- Cá nhân nêu mục đích từ tính

2. Kết luận:

TN.- Nêu mục đích TN?- Làm TN quan sát hiện- Yêu cầu HS bố trí TN như

hình 25.2 và trả lời C1thép vẫn giữ đượctượng và Đại diện nhóm

trả lời C1.

- Cá nhân rút ra kết- Qua hai TN ta rút raluậnđược kết luận gì?- HS khác đọc lại kết

luận SGK.Hoạt động 3: Tìm hiểu

nam châm điện(9 phút)

- Yêu cầu HS trả lời C2GV: Kiều Thị Ngọc Ánh- Đọc và quan sát hình II. Nam châm điện

25.3. Cá nhân trả lời C2 C2: Cấu tạo:Ống

dây có lõi sắt non139Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu CanNăm học 2017-2018

- Cá nhân trả lời và-Cácsố(1000-- Có thể tăng lực từ của thực hiện C3

nam châm điện bằng cách1500) cho biết cónào?dây khác nhau. 1A-thể sử dụng số vòng

22 Ω cho biết ống

dây dùng với dòng

điện1A,điện trở của ống dây

Hoạt động 4: Vận dụng

(9 phút)

- Yêu cầu HS trả lời C4;

C5 ; C6- Cá nhân hoàn thành là 22 Ω

C3 : b>a ; d > c ; e

C4; C5; C6.

> b,d

III. Vận dụng

C4:Vì kéo làm bằng

thép nên khi tiếp

xúc với nam châm

nó còn giữ từ tính.

C5: Ngắt dòng điện.

C6:

- Có thể tạo nam

châm có từ tính cực

mạnh.

- Làm mất từ tính

- Thay đổi từ cực

của nam châm3/.Củng cố: (2 phút)

- GV Gọi HS phát biểu ghi nhớ.Gọi HS Đọc phần có thể em chưa biết.

4/.Dặn dò : (1 phút)

- Làm bài tập trong sách bài tập và học thuộc ghi nhớ, chuẩn bị bài 26.

IV. Rút kinh nghiệm:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

GV: Kiều Thị Ngọc Ánh140Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu CanNăm học 2017-2018.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................GV: Kiều Thị Ngọc Ánh141Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu CanNăm học 2017-2018Ngày soạn: 15/11/2016

Tiết 29 - Bài 26

ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM

I. Mục tiêu

1.Về kiến thức :

- Nêu được nguyên tắc hoạt động của loa điện, tác dụng của nam châm trong rơ

le điện từ.

- Kể tên được một số ứng dụng của nam châm trong đời sống và kĩ thuật.

2.Về kĩ năng :Phân tích, tổng hợp kiến thức, giải thích được hoạt động của

nam châm điện.

3.Về thái độ :Thấy được vai trò to lớn của vật lí học, từ đó có ý thức học tập,

u thích mơn học

II.Chuẩn bị

1. Giáo viên : Mỗi nhóm HS: 1 ống dây điện khoảng 100 vòng, đường kính

của cuộn dây cỡ 3 cm,1 giá thí nghiệm và 1 biến trở, 1 nguồn điện 6 vôn, 1

công tắc điện, 1 ampe kế.

2. Học sinh: Học bài cũ và chuẩn bị trước bài 26

III. Tiến trình bài dạy

1 . Kiểm tra bài cũ : (5 phút)

Câu hỏi

Đáp án

- Tại sao dùng lõi sắt non làm - Vì lõi sắt non bị nhiễm từ khi đặt trong từ

nam châm điện? Nêu cách trường. Khi ngắt mạch điện thì lõi sắt nonGV: Kiều Thị Ngọc Ánh142Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu CanNăm học 2017-2018làm tăng lực từ của nam bị mất từ tính.

châm điện?- Cách làm tăng lực từ của nam châm điện:

tăng số vòng dây, tăng hiệu điện thế.2. Bài mới

Hoạt động của GVHoạt động của HSHoạt động 1: Tìm hiểu

cấu tạo và nguyên tắc

hoạt động của loa điện

(15 phút)

- Loa điện là một ứngNội dung

I. Loa điện

1.Nguyên tắc hoạt

động của loa điện

a. Thí nghiệm:dụng của nam châm điện.

Loa điện hoạt động dựa

trên tác dụng từ của nam

châm lên ống dây có dòng

điện chạy qua.

- u cầu HS đọc phần 1a

- Cho tiến hành TN.

- Theo dõi , hướng dẫn.b. Kết luận:

- Đọc phần 1a2. Cấu tạo của loa

- Tiến hành TN theo điện:

nhóm.

- Đại diện nhóm nêu kết

quả TN

- Đọc kết luận SGK

- Đọc phần tóm tắt quá- Nêu kết luận?trìng biến đổi dao động II. Rơle điện từ

-Yêu cầu HS đọc mục I.2, điện thành dao động âm

1. Cấu tạo và hoạt

động của rơle điện

quan sát hình 26.2 nêu

từ

cấu tạo loa điện ?

C1: Khi đóng mạch

Hoạt động 2: Tìm hiểu

điện 1 nam châm

cấu tạo và hoạt động của - Cá nhân nghiên cứu tìm điện hút thanh sắt

rơle điện từ (10 phút)

hiểu cấu tạo hoạt động và đóng mạch 2.

- Treo hình 26.3của rơ le điện từ- Rơ le điện từ là gì ?

- Các bộ phận chủ yêu - Cá nhân hoàn thành C1.GV: Kiều Thị Ngọc Ánh143III. Vận dụng

C3: Bác sĩ có thể

Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu CanNăm học 2017-2018của rơle điện từ và nêudùng nam châm đểcông dụng của từng bộlấy mạt sắt ra khỏi

- Cá nhân hồn thành C3;

mắt bệnh nhân vì

C4

nam châm hút đượcphận?

Hoạt động 3: Vận dụng

(10 phút)sắt.- Yêu cầu HS trả lời C3;

C4C4: Khi dòng điện

qua động cơ quá

mức cho phép, từ

tính của nam châm

điệnmạnhlên,thắng lực đàn hồi lò

xo và hút thanh sắt

S làm cho mạch

điện tự động ngắt

→ động cơ ngừng

hoạt động.3/.Củng cố: (3 phút) GV Gọi HS phát biểu ghi nhớ. Gọi HS Đọc phần có thể

em chưa biết. GV hướng dẫn học sinh làm bài tập trong sách bài tập.

4/.Dặn dò : (2 phút) Làm bài tập trong sách bài tập.

IV. Rút kinh nghiệm:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................GV: Kiều Thị Ngọc Ánh144Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu CanGV: Kiều Thị Ngọc ÁnhNăm học 2017-2018145Giáo án Vật lý 9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Phương pháp: vấn đáp,đặt và giải quyết vấn đề, động não, hoạt động nhóm.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×