Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra

Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường THCS Châu Can

bất ngờ và khách quan của

TN.

- Yêu cầu HS làm việc với

SGK để nắm vững nhiệm

vụ của C2. có thể yêu cầu 1

HS đứng lên nhắc lại

nhiệm vụ.

- Giao dụng cụ TN cho

nhóm, nhắc HS theo giỏi

và ghi kết quả vào vở.

- Yêu cầu các nhóm trả lời

các câu hỏi sau:

- Nam châm đứng tự do,

lúc đã cân bằng nó chỉ

hướng nào?

- Bình thường, có thể tìm

được nam châm đứng tự do

mà không chỉ hướng Nam –

Bắc khơng?

-Ta có kết luận gì về từ tính

của nam châm.

- Cho HS làm việc với

SGK, cử HS đọc ở phần

nội dung ghi trong dấu ơ

vng.

u cầu HS quan sát hình

21.2SGK. Có thể bố trí cho

HS làm quen với các nam

châm trong phòng TN.

Hoạt động 2: Tìm hiểu sự

tương tác giữa hai nam

châm (12 phút)

- Trước khi làm TN, yêu

cầu HS cho biết C3, C4 yêu

cầu làm những việc gì?

- Theo dõi và giúp đỡ

nhóm làm TN. Cần nhắc

HS quan sát nhanh để nhận

GV: Kiều Thị Ngọc ÁnhNăm học 2017-2018

luôn chỉ hướng Bắc –

Nam.- Nhóm HS thực hiện

từng nội dung của C2.

Mỗi HS đều ghi kết quả

TN vào vở.- Rút ra kết luận về từ

tính của nam châm.

- Nghiên cứu SGK và

ghi nhớ:

- Quy ước cách đặt tên,

đánh dấu băng sơn màu

các cực của nam châm.

- Tên các vật liệu từ.

Quan sát để nhận biết

các nam châm thường

gặp2./ Kết luận:

- Khi để kim nam châm

tự do thì kim nam

châm ln chỉ hướng

Bắc – Nam.

1 cực luôn chỉ hướng

Bắc gọi là cực Bắc,

còn cực kia gọi là cực

Nam.II.Tương tác giữa 2

nam châm.

1.Thí nghiệm

- Hoạt động nhóm để

thực hiện các TN được

mơ tả trên hình 21.3,

SGK và các yêu cầu ghi

trong C3, C4.

822.Kết luận

- Khi đưa từ cực cảu 2

nam châm lại gần nhau

thì chúng hút nhau nếu

Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu Can

ra tương tác trong từng

trường hợp các cực cùng

tên.

- Cử đại diện nhóm báo cáo

kết quả TN và rút ra kết

luậnNăm học 2017-2018

các cực cùng tên, đẩy

Rút ra các kết luận về nhau nếu các cực khác

quy luật tương tác giữa tên.

các cực của 2 nam

châm.

III. Vận dụngHoạt động 3: Vận dụng

(15 phút)

- Đặt câu hỏi: sau bài học

hôm nay các em biết gì về

từ tính của nam châm?

- Yêu cầu HS làm các

câu hỏi C5, C6, C7, C8

trao đổi trên lớp để có

câu trả lời chính xác- Mơ tả 1 cách đầy đủ

từ tính của nam châm.

- Làm việc cá nhân để

trả lời C5, C6, C7, C8.

sau đó tham gia trao đổi

trên lớp3/.Củng cố: (2 phút)

- GV Gọi HS phát biểu ghi nhớ.

- Gọi HS Đọc phần có thể em chưa biết.

- GV hướng dẫn học sinh làm bài tập trong sách bài tập

4/.Dặn dò : (1 phút)

- Làm bài tập trong sách bài tập

- Chuẩn bị bài 22 “TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN – TỪ

TRƯỜNG”

IV. Rút kinh nghiệm:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................GV: Kiều Thị Ngọc Ánh83Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu CanNăm học 2017-2018Ngày soạn: 27/10/2016CHỦ ĐỀ 1: NAM CHÂM VĨNH CỬU

Tiết 23 - Bài 22

TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN – TỪ TRƯỜNG

I. Mục tiêu

1.Về kiến thức :

- Mơ tả được tác dụng từ của dòng điện.

- Biết được từ trường và điện trường tồn tại trong môi trường thống

nhất là điện từ trường. (Nội dung tích hợp môi trường)

- Trả lời được câu hỏi, từ trường tồn tại ở đâu?

2.Về kĩ năng :

- Biết cách nhận biết từ trường, liên hệ thực tế về sự tồn tại của từ

trường.

3.Về thái độ

- Cá nhân cẩn thận, tỉ mỉ biết cách hợp tác trong các hoạt động trên

lớp.

II.Chuẩn bị

1. Giáo viên : 2 giá TN; 1 nguồn điện 6V; 1 kim nam châm; 1 đoạn dây dẫn

bằng constantan dài khoảng 20cm; 1 biến trở.

2. Học sinh: Học bài cũ và chuẩn bị trước bài 22.

III. Tiến trình bài dạy

1 . Kiểm tra bài cũ : (5 phút)

Câu hỏi

Đáp án

Điểm

1. - Nam châm có mấy 1. Nam châm có 2 cực: cực ln chỉ

4

cực? Đó là những cực hướng Bắc gọi là cực Bắc (N), cực ln

nào? Nêu các tính chất chỉ hướng Nam gọi là cực Nam (S).

3

của nam châm?

- Nam châm hút các vật liệu từ: sắt, thép,

côban, gađôlini, niken…

- Khi hai nam châm đặt gần nhau, các từ

cực cùng tên đẩy nhau, các từ cực khác

3

tên hút nhau.GV: Kiều Thị Ngọc Ánh84Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu CanNăm học 2017-20182. Bài mới

Hoạt động của GV

Họat động 1: Phát hiện

tính chất từ của dòng điện

(15 phút)

- Tổ chức tình huống dạy

học. Làm một TN mở đầu

để gây hứng thú cho HS

hoặc nêu vấn đề: Giữa điện

và từ có gì liên quan với

nhau khơng? Cũng có thể

nêu vấn đề như SGK.

Yêu cầu HS:

- Nghiên cứu cách bố trí

TN trong hình 22.1

SGK, trao đổi về mục

đích TN.

- Bố trí và tiến hành TN

theo nhóm, trao đổi các

câu hỏi trong C1. lưu ý,

lúc đầu đặt dây dẫn AB

song song với kim nam

châm đứng thăng bằng.

- Đến các nhóm, giúp đỡ

HS tiến hành TN, quan sát

hiện tượng.

- Yêu cầu HS trả lời câu

hỏi: Trong TN trên, hiện

tượng xảy ra với kim nam

châm chứng tỏ điều gì?

Cũng có thể nêu câu hỏi

như đề bài SGK.

Hoạt động 2: Tìm hiểu từ

trường (9 phút)

- Nêu vấn đề: Trong TN

trên, kim nam châm đặt

GV: Kiều Thị Ngọc ÁnhHoạt động của HS- Nhận thức vấn đề cần

giải quyết trong bài

học.- Làm TN phát hiện tác

dụng từ của dòng điện.

- Bố trí và tiến hành TN

như mơ tả trên hình

22.1 SGK. Thực hiện

C1.Nội dung

I. Lực từ.

1. Thí nghiệm

C1: Kim nam châm

lệch khỏi vị trí cân

bằng.

2. Kết luận

Dòng điên chạy qua

dây dẫn thẳng hay dây

dẫn có hình dạng bất kì

đều gây ra tác dụng lực

(gọi là tác dụng lực từ)

lên kim nam châm đặt

gần nó. Ta nói rằng

dòng điện có tác dụng

từ.- Cử đại diện nhóm

báo cáo kết qủa và

trình bày nhận xét

kết quả TN.

- Rút ra kết luận về

tác dụng từ của

dòng điện.II. Từ trường

1. Thí nghiệm

- HS trao đổi vấn đề mà C2: Kim nam châm

GV nêu ra, đề xuất leach khỏi hướng Bắc

85Giáo án Vật lý 9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×