Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số quy tắc kinh nghiệm xây dựng mô hình nghiên cứu

Một số quy tắc kinh nghiệm xây dựng mô hình nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tóm lại

Mơ hình nghiên cứu, biến là các phạm trù cần thiết trong nghiên cứu định tính và định

lượng. Mơ hình nghiên cứu thể hiện mối quan hệ có tính hệ thống giữa các yếu tố, biến số là

những đại lượng hay những đặc tính có thể thay đổi từ người này sang người khác hay từ thời

điểm này sang thời điểm khác.

Mọi nghiên cứu đều được thể hiện qua các mơ hình, khung và các biến nghiên cứu. Nếu

xây dựng khung và biến tốt thì sẽ là đường dẫn đến thành công trong nghiên cứu đề tài. Tùy vào

đề tài nghiên cứu mà chúng ta sử dụng mơ hình nghiên cứu, biến số phù hợp.TRÌNH BÀY GIẢ THUYẾT TRONG NGHIÊN CỨU“Phân loại giả thuyết "“Đặc điểm"“Khái niệm"" Vai trò”" Cấu trúc”1. Khái niệm

Hiện nay, có nhiều cách trình bày về khái niệm giả thuyết. Một số khái niệm giả thuyết được

hiểu như sau:•Giả thuyết nghiên cứu là một phát biểu về mối liên hệ giữa các biến (biến độc lập và phụ

thuộc) (mối liên hệ nhân quả), nhà khoa học sẽ đi kiểm định giả thuyết này qua quá trình nghiên

cứu.•Giả thuyết nghiên cứu là câu trả lời giả định cho câu hỏi nghiên cứu.

•Giả thuyết khơng phải là sự quan sát, mô tả hiện tượng sự vật mà phải được kiểm chứng

bằng các cơ sở lý luận hoặc thực nghiệmCần phân biệt giữa khái niệm giả thiết và giả thuyết:Giả thiết là một điều kiện giả định trong quan sát hoặc thực nghiệm, mang tính quy ước của

người nghiên cứu và có thể khơng tồn tại hoặc khơng phải lúc nào cũng tồn tại trong thực tế.

Giả thuyết là câu trả lời sơ bộ, cần chứng minh vào câu hỏi nghiên cứu của đề tài.

Điểm khác nhau cơ bản của giả thuyết và giả thiết là giữa cái cần chứng minh, cần kiểm nghiệm

trong nghiên cứu và cái được cho sẵn, thừa nhận và không cần quan tâm đến việc chứng minh

tính đúng sai của nó.2. Đặc điểm

Giả thuyết có 04 đặc tính như sau:

Phải theo một ngun lý chung và khơng thay đổi trong suốt q trình nghiên cứu.

Phải phù hợp với điều kiện thực tế và cơ sở lý thuyết.

Càng đơn giản càng tốt.

Có thể được kiểm nghiệm và mang tính khả thi.

Ngồi ra, một giả thuyết tốt phải thỏa mãn các u cầu sau:Phải có tham khảo tài liệu, thu thập thơng tin.

Phải có mối quan hệ nhân – quả.

Có thể thực nghiệm để thu thập số liệu3. Phân loại giả thuyết

Các giả thuyết có thể được phân loại thành giả thuyết nghiên cứu và giả thuyết thống kê.

- Giả thuyết nghiên cứu: được nêu thành các giả thuyết mang tính tuyên bố, nêu lên sự liên hệ kỳ vọng giữa các biếnhay mối liên hệ mà các nhà nghiên cứu mong đợi được chứng minh thơng qua việc thu thập và phân tích các dữ liệu. Bao

gồm:

+ Giả thuyết phi định hướng: Chỉ ra một cách đơn giản rằng sự liên hệ hay khác nhau tồn tại.

Ví dụ: Mức chi tiêu cho thời trang của nữ và nam là khác nhau?

+ Giả thuyết có định hướng: Chỉ ra bản chất của sự liên hệ hay sự khác nhau.

Ví dụ: Mức chi tiêu cho thời trang của nữ cao hơn so với nam?- Giả thuyết thống kê: được nêu thành các giả thuyết vô hiệu, cho thấy rằng khơng có mối quan hệ giữa các

biến và nếu có bất kỳ mối quan hệ nào thì đó là mối quan hệ ngẫu nhiên, khơng phải là mối quan hệ thật sự, được

dùng để xác định các mối quan hệ quan sát được có phải là ngẫu nhiên hay khơng. Tuy nhiên, ít khi diễn tả sự kỳ

vọng thật sự của người nghiên cứu dựa trên cơ sở sự xem xét một cách logic kết quả của nghiên cứu.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số quy tắc kinh nghiệm xây dựng mô hình nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×