Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Thi công cáp neo UST.

4 Thi công cáp neo UST.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Xác định và đánh dấu vị trí lỗ neo trên mái taluy.

-Sắp xếp cáp.Các cơng tác bố trí cáp: Lập yêu cầu bố trí cáp -> hạ li ệu -> làm v ệ

sinh -> buộc bó -> lắp giá cách li, vòng đỡ -> lắp ống bơm v ữa -> nghiêm

thu -> cho vào kho.

+ Cáp được cắt bằng máy cắt, không được cắt bằng nhiệt. Cáp sau khi

cắt được kê trên các gối đỡ.

+ Trước khi bó cáp neo đảm bảo sợi cáp phải th ẳng, không ch ồng

chéo lên nhau.

+ Đầu cáp neo phải có mũ chụp dẫn hướng.

+ Ống bơm vữa buộc vào cáp neo, đầu ống bơm vữa cách đáy l ỗ t ừ 510cm.

-Tạo lỗ :+ Khoan lỗ cáp neo yêu cầu khoan khô, không được cho nước vào.

+ Định vị máy khoan theo yêu cầu thiết kế, sai số góc xiên cho phép

10. Chiều sâu khoan lỗ lớn hơn chiều sâu thiết kế 20cm và không dài quá

1% chiều dài thiết kế.

+ Trong quá trình khoan nên ghi chép lại sự thay đổi địa tầng của m ỗi

lỗ khoan.

+ Kiểm tra chất lượng lỗ khoan: sai số định vị lỗ 10cm, sai số góc xiên

10

-Dọn lỗ và nghiệm thu lỗ: Sau khi tạo lỗ xong phải dùng hơi cao áp thổi

sạch các bôt đá trong lỗ khoan.

Trang 19-Lắp cáp neo: Sau khi kiểm tra lỗ khoan đạt yêu cầu, tiến hành l ắp cáp

neo đã chuẩn bị vào lỗ khoan.

- Bơm vữa:

+Vữa phải được trộn bằng máy trộn vữa, thời gian trộn bằng máy

không ít hơn 2 phút.

+Cấp phối vữa phải được trộn theo thiết kế.

+Vữa của một lỗ khoan nên bơm liên tục không được dừng ngh ỉ-để trộn thêm một mẻ vữa khác.

Làm ụ neo: ụ neo được đúc tại hiện trường bằng bê tông M300, tr ước

khi đổ bê tông phải cố định bản đệm neo, bản đệm neo ph ải vng góc-với góc xiên của lỗ neo.

Lấp đầu neo ngồi: Bóc lớp nhựa PE ở phần nhơ ra của cáp neo, rửa-sạch dầu mỡ và lắp neo vào.

Kéo căng cáp neo UST: Kéo căng theo quy định của thiết kế.

Bịt neo: Dùng vữa xi măng cát bịt neo.Trang 20TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Đồng Kim Hạnh, Công nghệ “Soil nailing” trong gia cố mái dốc cơng2.

3.trình,KH-KT Thủy lợi và mơi trường- số 48 (3/2015).

Namcong’s system,Technical guideline Post- Tensioning, 5th edition.

GS.TS Vũ Đình Phụng, Công nghệ và vật liệu mới trong xây dựng4.đường, tập 2, NXB Xây Dựng.

TCVN 8870-2011, Thi công và nghiệm thu neo trong đất dùng

trong cơng trình giao thơng vận tải.Trang 21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Thi công cáp neo UST.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×