Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c. Tính chất hóa học

c. Tính chất hóa học

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Lưu huỳnh trioxit

a. Điều

 

chế

- Trong CN: 2SO2+ O2 2SO3- Trong PTN:

+ Nhiệt phân các muối sunfat và hiđrosunfat

2NaHSO4  Na2SO4 + H2O + SO3

Na2S2O7  Na2SO4

Na2SO4 Na2O+ SO3

+ SO3+ Đun H2SO4 bốc khói (oleum)NVQCĐSP Quảng Ninhb. Cấu tạo và tính chất vật lý- Cấu tạo phân tử

+ Tam giác đều

0

+ Góc OSO= 120 , dS-O= 134pm

- Tính chất vật lí

+ Có 3 dạng thù hình

+ Điều kiện thường SO3 là chất lỏng không màu

0

0

0

0

+ T s=17 C, t n/c= 45 C

+ Tan vô hạn trong nước và axit sunfuricNVQCĐSP Quảng Ninhc. Tính chất hóa học- Là oxit axit

+ Td với nước:H2O + SO3  ?+ Td với bazơ :SO3 + NaOH  ?+ Td với oxit bazơ: SO3 + CaO  ?

- Tham gia nhiều phản ứng cộng:

VD: SO3 + NH3  SO2NH + H2O

SO3 + đioxan  SO3.đioxan

SO3 + H2SO4  H2SO4.nSO3NVQCĐSP Quảng Ninh3. Axit sufurơ

a. Tính

 

chất vật lí

Dung dịch axit khơng bền phân huỷ thành SO2 và H2O

b. Điều chế

Hoà tan SO2 vào nước

SO2NVQ+ H2O H2SO3CĐSP Quảng Ninhc. Tính chất hóa học- Tính

  axit yếu

H2SO3

HSO3H-+H++ HSO3

+ SO3-2-K1=1,6.10

K2=10-2-7- Tính khử

H2SO3

H2SO3+ 1/2O2 +

+ Br2 H2O  2H2SO42HBr + H2SO4- Tính oxi hốNVQH2SO3 + SnCl2  H2S+ 3SnOCl2H2SO3 + 2H2S  3S+ 3H2OCĐSP Quảng Ninh4. Axit sunfurica. Điều chế

- H2SO4 trong công nghiệp được điều chế trên nguyên tắc:Quặng sunfua, S  SO2  SO3  H2SO4

- Sử dụng 2 phương pháp :

+ Tiếp xúc

+ Buồng chìNVQCĐSP Quảng Ninhb. Cấu trúc PT. TC vật lý- Cấu trúc phân tử

+ Cấu tạo tứ diện lệch

0

0

+ dS-OH=1,53A , dS=O=1,46A

- Tính chất vật lí

+ Chất lỏng sánh như dầu, khơng bay hơi

+ Nặng gấp 2 lần nước, d= 1,84 g/ml

+ H2SO4 đặc dễ hút nước

+ Tan trong nước toả nhiều nhiệtNVQCĐSP Quảng Ninhc. Tính chất hóa học* Dung dịch axit lỗng

- Hóa đỏ quỳ tím

- T/d với kim loại hoạt động mạnh

VD: Fe + H2SO4  ?

- T/d với muối của axit yếu hơn

VD: H2SO4 + CaCO3  ?

- T/d với oxit bazơ , bazơ

VD: H2SO4 + 2KOH  ?

H2SO4 + CuO  ?NVQCĐSP Quảng Ninh*Axit sunfuric đặc- Tính oxi hố mạnh: axit đặc và nóng oxi hố được hầu hết các kim

loại ( trừ Au, Pt), C, S, P và nhiều hợp chất

VD: H2SO4 đ + Fe ?

H2SO4 đ + Cu  ?

H2SO4 đ + S ?

H2SO4 đNVQ+ HI ?CĐSP Quảng Ninh- Tính háo nước: Axit sunfuric đặc chiếm nước kết tinh của nhiều muối hiđrat

hoặc nhiều hợp chất chứa nguyên tố H và O

VD: CuSO4.5H2O  CuSO4

Cm(H2O)n  mC ++5H2OnH2O(đường)

d. Muối sunfat

- Muối sunfat: Gồm muối sunfat và hiđrosunfat. Đa số các muối này thường tan

trừ BaSO4, PbSO4, CaSO4 ít tan

- Nhận biết: Nhận biết SO4NVQ2-hay H2SO4 bằng dd BaCl2CĐSP Quảng Ninh5. Axit thiosunfurica. Điều chế

- Axit: H2S+ SO3  H2S2O3- Muối: Na2SO3 + S  Na2S2O3

Hay 2Na2S2 + 3O2  2Na2S2O3b. Cấu tạo

- CTPT: H2S2O3

- CTCT:NVQCĐSP Quảng NinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c. Tính chất hóa học

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×