Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
MỐI QUAN HỆ GIỮ LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP

MỐI QUAN HỆ GIỮ LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. MỐI QUAN HỆ GIỮ LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP

3.2. Đường Phillips dài hạn

Trong dài hạn:U = U*GpPcLPc3Nên: Gp = Gpe

Pc2Kết luận:

Trong dài hạn lạm

phát và thất nghiệp khơng

có mối quan hệ với nhau,

đường Pc dài hạn là

đường thẳng đứng.Pc10u*u2613. MỐI QUAN HỆ GIỮ LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP

3.3. Khắc phục lạm phát

 Đối với mọi cuộc siêu lạm phát và lạm phát phi mã hầu như đều

gắn chặt với sự tăng trưởng nhanh chóng về tiền tệ, có mức độ

thâm hụt ngày càng lớn về ngân sách và có tốc độ tăng lương

danh nghĩa cao.

 Đối với lạm phát vừa phải muốn kiềm chế và đẩy từ từ xuống

mức thấp hơn cũng đòi hỏi áp dụng các chính sách nói trên.

 Cái giá của việc xố bỏ hồn tồn lạm phát khơng tương xứng

với lợi ích đem lại của nó. Vì vậy các quốc gia thường chấp

nhận lạm phát ở mức thấp và xử lý ảnh hưởng của nó bằng

việc chỉ số hố các yếu tố chi phí như tiền lương, lãi suất, giá

vật tư…Đó là cách làm cho sự thiệt hại của lạm phát là ít nhất.

262CHƯƠNG 8KINH TẾ HỌC VĨ MÔ TRONG

NỀN KINH TẾ MỞ263MỤC TIÊU

Sau khi học xong chương này người học cần phải:

1. Xác định được lợi thế so sánh của việc sản xuất 2 sản phẩm

giữa 2 quốc gia.

2. Phân tích được cán cân thương mại và cán cân thanh tốn.

3. Phân tích được các nhân tố làm biến động tỷ giá hối đoái.

4. Phân biệt được lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực tế.

5. Hiểu được chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ có hiệu

quả trong các chế độ tỷ giá hối đoái.264NỘI DUNG1Nguồn gốc của thương mại quốc tế2Thị trường ngoại hối2Tác động của chính sách vĩ mơ

trong nền kinh tế mở

2651. Nguồn gốc của thương mại quốc tế

1.1. Lợi thế tuyệt đối của Adam Smith

 Khi một đất nước có thể sản xuất một mặt hàng với chi

phí thấp hơn nước khác, thì nước đó có lợi thế tuyệt đối

trong việc sản xuất mặt hàng đó.Ví dụ:Hao phí lao động (giờ)Sản phẩmViệt NamNhật BảnVải (m)64Gạo (kg)23Việt Nam có lợi thế

tuyệt đối về sản

xuất gạo.Nhật Bản có lợi thế

tuyệt đối về sản

xuất vải2661. Nguồn gốc của thương mại quốc tế

1.2. Lợi thế so sánh của David Ricardo

 Một nước có lợi thế so sánh trong việc sản xuất một mặt

hàng nếu nước đó có chi phí sản xuất tương đối về mặt

hàng đó thấp hơn so với nước khác.Ví dụ:Hao phí lao động (giờ)Sản phẩmViệt NamNhật BảnVải (m)62Gạo (kg)21Nhật có lợi thế tuyệt đối về cả vải lẫn gạo

Lợi thế so sánh: Việt Nam có lợi thế về gạo còn Nhật

có lợi thế về vải.267Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỐI QUAN HỆ GIỮ LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×