Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khái quát về tiền tệ

Khái quát về tiền tệ

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.1. Khái niệm tiền tệ

Tiền đồng nghĩa với sự

giàu có. Một quốc gia

muốn giàu có phải tích

lũy thật nhiều tiền.

Trường phái

trọng thươngG. MankiwQuan điểmTiền là một khối lượng tài

sản có thể sử dụng ngay

đẻ tiến hành các giao dịchFrederic S. Mishkin

Tiền là bất cứ cái gì được chấp

nhận chung rong việc thanh

tốn để lấy HH – DV hoặc trong

việc hồn trả các món nợ.1781.1.Khái niệm tiền tệTiền là phương tiện trao đổi được thừa

nhận chung để giao dịch (thanh toán nợ,

mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ,…)

1791.2. Chức năng của tiền tệ

Phương tiện

trao đổiTiền có 4

chức năng

thơng dụngPhương tiện

thanh tốnPhương tiện

cất giữ giá trịĐo lường

giá trị1801.3. Các hình thái của tiền1812. MỨC CUNG TIỀN VÀ HỆ THỐNG NH

•Thành phần của cung tiền

•Khái quát về hệ thống ngân hàng

•Dự trữ trong ngân hàng

•Cách tạo tiền qua ngân hàng trung gian

•Số nhân tiền

•Cơng cụ chính của NHTW điều tiết lượng MS

•Cung tiền

1822.1.Thành phần của cung tiền

Cơ số tiền (M0) = Tiền mặt ngoài ngân hàng

(CM)+ Tiền mặt dành cho dự trữ trong ngân

hàng (RM)

Tiền giao dịch (M1) = Tiền mặt ngồi ngân

hàng (CM) + Tiền gửi khơng kỳ hạn để dụng

chi phiếu/ thẻ ghi nợ (DM).M2 = M1 + tiền gửi có kỳ hạn.

183Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái quát về tiền tệ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×