Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ CHỦ YẾU

NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ CHỦ YẾU

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ CHỦ YẾU

Tổng sản phẩm quốc dân

 Tổng sản phẩm Quốc dân (GNP): tổng

sản phẩm quốc dân là giá trị của toàn bộ

hàng hoá và dịch vụ mà một quốc gia

sản xuất ra trong một đơn vị thời gian

(thường là một năm).

 Tổng sản phẩm quốc dân

tính theo giá hiện hành là

tổng sản phẩm quốc dân

danh nghĩa (GNPn).

 Tổng sản phẩm quốc dân

tính theo giá cố định của một

thời điểm nào đó là tổng

quốc dân thực tế (GNPr).GNP

nGNP =  Qi Pi

i=1• GNP: tổng sản phẩm quốc dân

• Qi: số lượng sản phẩm loại i

• Pi: giá cả bình qn sản phẩm loại i

• n: số loại sản phẩm được sản

xuất trong nền kinh tế594. NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ CHỦ YẾU

Tăng trưởng kinh tếKhái niệm: tăng trưởng kinh tế là sự gia

tăng mức sản xuất mà nền kinh tế tạo ra

theo thời gian.Cách xác định tỷ lệ tăng trưởng kinh tế:

tăng trưởng kinh tế được tính bằng (%)

thay đổi của sản lượng thực tế thời kỳ sau

so với thời kỳ trước.

Tốc

Tốctổng

tổngsản

sảnphẩm

phẩmquốc

quốc

dân

dânthực

thựctế

tếthời

thờikỳ

kỳttgt = (GNPrt –GNPr-1)/Tốctổng

tổngsản

sảnphẩm

phẩmquốc

quốc

Tốc

dânthực

thựctế

tếthời

thờikỳ

kỳtt--11

dânGNPrt-1 *100%Tốc

Tốcđộ

độtăng

tăngtrưởng

trưởngthời

thờikỳ

kỳtt604. NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ CHỦ YẾU

Lạm phát (Inflation)

 Sự kiện lịch sử của nhiều nước cho thấy, những thời kỳ mà

nền kinh tế phát đạt, tăng trưởng cao thì lạm phát có xu

hướng tăng lên và ngược lại.614. NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ CHỦ YẾU

Lạm phát

Lạm phát là sự tăng mức giá chung của hàng hóa và dịch vụ

theo thời gian và sự mất giá trị của một loại tiền tệ.

Mức giá chung là mức giá của bao nhiêu mặt hàng?

Tỷ lệ lạm phát là một chỉ tiêu thể hiện “sức khỏe” của nền

kinh tế. Chỉ tiêu đo lường mức độ lạm phát là tỷ lệ lạm phát.Tỷ lệ lạm phát =Chỉ số giá năm t – Chỉ số giá năm t-1

Chỉ số giá năm t-1X 100%624. NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ CHỦ YẾU

Lạm phát634. NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ CHỦ YẾU

Thất nghiệp

 Khi nền kinh tế có tỷ lệ tăng trưởng cao thì một trong các

nguyên nhân quan trọng là sử dụng tốt nguồn lực về lao động. “Nếu GNP thực tế tăng 2,5% trong vòng một năm so với GNP

tiềm năng của năm đó thì tỷ lệ thất nghiệp giảm đi đúng bằng

1%”.644. NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ CHỦ YẾU

Thất nghiệp

Dân số

Số người trong độ tuổi

lao động

Có khả năng lao độngSố người ngồi độ tuổi

lao động

Khơng có khả năng lao độngNguồn nhân lựcLực lượng lao độngThất nghiệpNgồi lực lượng lao độngCó việc làm654. NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ CHỦ YẾU

Thất nghiệp

Một người được coi là thất nghiệp khi:

Khơng có việc làm;

Ở độ tuổi lao động;

Có khả năng làm việc;

Đã và đang tích cực tìm việc.

Chỉ tiêu đo lường mức độ thất nghiệp là tỷ lệ thất nghiệp:

là tỷ lệ phần trăm số người thất nghiệp so với lực lượng lao

động của nền kinh tế.

664. NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ CHỦ YẾU

Thất nghiệp674. NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ CHỦ YẾU

Chu kỳ kinh tế

 Chu kỳ: là một khoảng thời gian, trong khoảng thời

gian này có một hiện tượng nào đó lặp đi lặp lại.

Vd: Xuân – Hạ - Thu – Đông

Chu kỳ kinh tế (chu kỳ kinh doanh) là hiện tượng

sản lượng thực tế dao động lên xuống theo thời

gian, xoay quanh sản lượng tiềm năng.

Kinh tế vĩ mô – PTS Dương Tấn Diệp684. NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ CHỦ YẾU

Chu kỳ kinh tế

Sản lượngYtMột chu kỳ

ĐỉnhYpĐỉnhĐáy

Thu hẹp

sản xuấtMở rộng

sản xuấtNăm69Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ CHỦ YẾU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×