Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KHÁI NIỆM, ĐẶC TRƯNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN

KHÁI NIỆM, ĐẶC TRƯNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.1. Kinh tế học và nền kinh tế

Kinh tế họcLà môn khoa học giúp cho con

người hiểu về cách thức vận hành

của nền kinh tế nói chung và cách

thức ứng xử của từng thành viên

tham gia vào nền kinh tế nói riêngKhái niệm

Là một cơ chế phân bổ các nguồn

lực khan hiếm cho các mục đích sử

dụng khác nhau. Nhằm giải quyết ba

vấn đề kinh tế cơ bảnNền kinh tếSản xuất cái gì?

Sản xuất như thế nào?

Sản xuất cho ai?101.1. Kinh tế học và nền kinh tế

Hàng hóa, dịch vụHàng hóa, dịch vụThị trường sản phẩmTiền (chi tiêu)Hộ gia đìnhTiền (doanh thu)Chính phủ

ThuếThuếTrợ cấp

Yếu tố sản xuấtDoanh nghiệpTrợ cấpThị trường yếu tố

Tiền

(thu nhập)Tiền

(chi phí)Yếu tố sản xuất111.2. Các bộ phận của kinh tế họcKinh tế vi môLà một bộ phận của kinh tế học.

Nghiên cứu các vấn đề về:

Mục tiêu của các thành viên kinh tế

Các giới hạn của các thành viên kinh

tế

Phương pháp đạt được mục tiêu

kinh tế của các thành viên trong xã

hộiKhái niệmLà bộ phận kinh tế học, nghiên

cứu các vấn đề kinh tế tổng thể

của các nền kinh tế như các vấn

đề tăng trưởng, lạm phát, thất

nghiệp…Kinh tế vĩ mô121.2. Các bộ phận của kinh tế học

Trong hai ví dụ dưới đây, ví dụ nào đến cập đến kinh tế vĩ mơ, kinh tế vi mơ?Ví dụ 1

“Tổng kết năm 2011, GDP tăng gần

6%, xuất khẩu tăng 33% và nhập siêu

giảm mạnh. Đặc biệt, cán cân thanh

toán đã bội thu 3 tỷ USD, dự trữ ngoại

tệ được cải thiện và tỷ giá được giữ ổn

định trong những tháng cuối năm…”

(Chứng khốn Phương Nam)Ví dụ 2

“Theo nhận định của Hiệp hội Thép Việt

Nam (VSA), sau nhiều tháng trầm lắng từ

đầu năm đến nay, thị trường thép có thể

sẽ có khởi động tốt hơn từ tháng 9 cho

đén q IV. Khi đó, thị trường thép sơi

động trở lại, sức tiêu thụ mạnh, giá bán sẽ

được điều chỉnh lên một chút”

(Thời báo ngân hàng)131.2. Các bộ phận của kinh tế họcKinh tế

học thực

chứngLiên quan đến cách lý giải khoa

học các vấn đề mang tính nhân

quả và thường liên quan đến các

câu hỏi như là: Đó là gì? Tại sao

lại như vậy? Điều gì xảy ra nếu…Khái niệmLiên quan đến việc đánh giá chủ

quan của các cá nhân. Nó liên

quan đến các câu hỏi như điều gì

nên xảy ra, cần phải như thế

nào?Kinh tế học

chuẩn tắc141.3. Các đặc trưng của kinh tế học

1Nghiên cứu sự khan hiếm các nguồn lực

một cách tương đối với nhu cầu kinh tế xã

hội2Tính hợp lý của kinh tế học3Là mộ bộ môn nghiên cứu mặt lượng4Tính tồn diện và tổng hợp5Kết quả nghiên cứu chỉ xác định ở mức

trung bình

151.4. Phương pháp luận nghiên cứu

Đúng4

1 Khi nghiên cứu các

hiện tượng kinh tế các

nhà kinh tế thường dùng

phương pháp quan sát.Rút ra

các kết luận đối chiếu

với thực tế, phát hiện ra điểm bất

hợp lý, đề ra các giả

thiết kiểm

nghiệm2 Thu thập các số liệu

phục vụ cho mục tiêu

nghiên cứu.3 Tiến hành phân tích

với các phương pháp

phân tích thích hợp.162. TỔ CHỨC KINH TẾ CỦA 1 NỀN KT HỖN HỢP

2.1. Ba chức năng cơ bản của một nền kinh tế

2.2. Tổ chức kinh tế của một nền kinh tế hỗn hợp172.1. Ba chức năng cơ bản của một nền KT

Tất cả các nền kinh tế quốc dân, trong mọi giai đoạn

phát triển đều phải thực hiện ba chức năng cơ bản sau:1

2

3•Sản xuất ra những hàng hố và dịch vụ nào?

•Với số lượng bao nhiêu?• Các hàng hoá và dịch vụ được sản xuất ra

như thế nào?•Hàng hố và dịch vụ được sản xuất ra cho ai?

•Sản phẩm quốc dân được phân phối thế nào?

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KHÁI NIỆM, ĐẶC TRƯNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×