Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 6 TỔNG CUNG VÀ CHU KỲ KINH DOANH

CHƯƠNG 6 TỔNG CUNG VÀ CHU KỲ KINH DOANH

Tải bản đầy đủ - 0trang

MỤC TIÊU

Sau khi học xong chương này người học cần phải:

1. Hiểu được lý thuyết về tổng cung của nền kinh tế.

2. Vận dụng lý thuyết để giải các bài tập dưới dạng:

+ Phân tích cung cầu thị trường lao động. Xác định mức

tiền công cân bằng trên thị trường lao động.

+ Phân tích tác động của các cú sốc cầu

+ Phân tích tác động từ cú sốc phía cung.216NỘI DUNG12Tổng cung và thị trường lao độngMối quan hệ giữa AS – AD và

quá trình tự điều chỉnh của nền

kinh tế2171. TỔNG CUNG VÀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG2181.1. Thị trường lao động

Wr

Dn

SnW00N0N2191.1. Thị trường lao động

a. Đường cầu về lao động (Dn)

Khái niệm cầu lao động:

“Cầu về lao động cho biết các hãng kinh

doanh cần bao nhiêu lao động tương ứng với mỗi

mức tiền công thực tế, trong các điều kiện khác như

vốn, tài nguyên,... không đổi”.2201.1. Thị trường lao động

a. Đường cầu về lao động (Dn)

Tiền công tiền lương thực tế:

Tiền công tiền lương thực tế biểu thị khối

lượng hàng hố và dịch vụ mà tiền cơng tiền lương

danh nghĩa có thể mua được tương ứng với mức giá

cả đã cho.Wn

Wr 

P

• Wr : tiền cơng tiền lương thực tế.

• Wn: tiền cơng tiền lương danh nghĩa.

• P:mức giá cả chung.2211.1. Thị trường lao động

b. Đường cung về lao động (Sn)Khái niệm về cung lao động:

“Cung lao động là số lượng lao động mà nền

kinh tế có thể cung ứng, tương ứng với từng mức

lương thực tế”.2221.1. Thị trường lao động

b. Đường cung về lao động (Sn)

Đường cung về lao động:

Là đường biểu diễn mối quan hệ giữa lượng

lao động ứng với từng mức lương thực tế trên trục

tọa độ.

Wr

Sn0N2231.2. Giá cả, tiền cơng và việc làmCơng danh nghĩa và giá cả hồn tồn linh hoạt.Nền kinh tế ln ở trạng thái tồn dụng nhân

cơngKhơng có thất nghiệp khơng tự nguyện.Tiền công thực tế sẽ tự điều chỉnh để giữ cho thị

trường lao động ln cân bằng.Giá cả và tiền cơng danh nghĩa khơng hồn tồn

linh hoạt.Trong trường hợp cực đoan chúng không thay đổi.

Tiền công thực tế do vậy cũng không thay đổi.

Thị trường lao động luôn trong tình trạng có thất

nghiệp.

2241.3. Đường tổng cung trong ngắn hạn

a. Đường tổng cung theo trường phái cổ điển

P0ASY*Y

2251.3. Đường tổng cung trong ngắn hạn

b. Đường tổng cung theo trường phái Keynes

PP*0ASY

226Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 6 TỔNG CUNG VÀ CHU KỲ KINH DOANH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×