Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 5 TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

CHƯƠNG 5 TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

Tải bản đầy đủ - 0trang

MỤC TIÊU

Hiểu được bản chất của tiền tệ,

cách xác định cung tiền và cầu tiền;

Hiểu được bản chất của chính

sách tiền tệ và cai trò của NHTW

trong việc thực thi chính sách;

Vận dụng vào làm các bài tập liên

quan.175NỘI DUNG

12Khái quát về tiền tệMức cung tiền và hệ thống ngân hàng3Mức cầu tiền4Tiền tệ, lãi suất và tổng cầu5CSTK, TT và sự phối hợp hai CS này

1761. Khái quát về tiền tệ1771.1. Khái niệm tiền tệ

Tiền đồng nghĩa với sự

giàu có. Một quốc gia

muốn giàu có phải tích

lũy thật nhiều tiền.

Trường phái

trọng thươngG. MankiwQuan điểmTiền là một khối lượng tài

sản có thể sử dụng ngay

đẻ tiến hành các giao dịchFrederic S. Mishkin

Tiền là bất cứ cái gì được chấp

nhận chung rong việc thanh

toán để lấy HH – DV hoặc trong

việc hồn trả các món nợ.1781.1.Khái niệm tiền tệTiền là phương tiện trao đổi được thừa

nhận chung để giao dịch (thanh tốn nợ,

mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ,…)

1791.2. Chức năng của tiền tệ

Phương tiện

trao đổiTiền có 4

chức năng

thơng dụngPhương tiện

thanh toánPhương tiện

cất giữ giá trịĐo lường

giá trị1801.3. Các hình thái của tiền1812. MỨC CUNG TIỀN VÀ HỆ THỐNG NH

•Thành phần của cung tiền

•Khái quát về hệ thống ngân hàng

•Dự trữ trong ngân hàng

•Cách tạo tiền qua ngân hàng trung gian

•Số nhân tiền

•Cơng cụ chính của NHTW điều tiết lượng MS

•Cung tiền

1822.1.Thành phần của cung tiền

Cơ số tiền (M0) = Tiền mặt ngoài ngân hàng

(CM)+ Tiền mặt dành cho dự trữ trong ngân

hàng (RM)

Tiền giao dịch (M1) = Tiền mặt ngồi ngân

hàng (CM) + Tiền gửi khơng kỳ hạn để dụng

chi phiếu/ thẻ ghi nợ (DM).M2 = M1 + tiền gửi có kỳ hạn.

1832.1. Thành phần của cung tiền

CÁC THÀNH PHẦN MỨC CUNG TIỀN CỦA MỸ NĂM 1992

(Tỷ USD)Tiền mặt trong lưu thông295Tiền gửi không kỳ hạn ở các ngân hàng TM731Séc du lịch (phi ngân hàng)8M11.034Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn1.914Quỹ tương hỗ thị trường tiền tệ

M2541

3.4891842.1. Thành phần của cung tiền

Ví dụ 1:

Một người vừa chuyển 1 triệu đồng từ tài

khoản tiết kiệm sang tài khoản tiền gửi có thể viết

séc (checkable deposit). Khi đó:

a. M1 và M2 đều giảm

b. M1 giảm, M2 tăng

c. M1 giảm, M2 không thay đổi

d. M1 tăng, M2 không thay đổi185Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 5 TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×