Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Báo cáo tổng quan.

Báo cáo tổng quan.

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức, vị trí, vai trò củ cơng tác tuyển dụng trong

cơng ty từ đó đưa ra nhận xét và đáh giá về quá trình làm việc và đánh giá tổ

quan về vai trò của tuyển dụng trong công ty.

- Đán giá được vị trí và yếu tố cần thiết của tuyển dụng trong cơng ty, từ

đó ghi nhận kết quả kiến tập vào báo cảo hồn chỉnh, phục vụ cho q trình học

tập của bản than và phục vụ cho kỳ thực tập sau này.

- Báo cáo về quá trình thực tập, cũng như các kết quả đạt được trong

suốt quá trình, tìm hiểu thực trạng của vấn đề nghiên cứu để tìm ra những điểm

tích cực và hạn chế để từ đó đưa ra các kiến nghị, giải pháp đóng góp và hoàn

thiện vấn đề hơn nữa.

1.4. Kế hoạch kiến tập:STTThời gian

Tuần 1 (từ ngày101/05/2015 đến ngày

08/05/2015)Nội dung và công việc

- Liên hệ với đơn vị kiến tập.

- Học nội quy và quy chế của cơ quan.

- Tìm hiểu về đơn vị kiến tập (Công Ty Cổ Phần

Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Hưng Yên ).

- Quan sát cách thức, phương pháp làm việc

của nhân viên trong đơn vị thực tập.

- Thực hiện cơng việc được trưởng phòng và2Tuần 2 ( từ ngàyngười hướng dẫn kiến tập giao.09/05/2015 đến ngày- Ghi lại số liệu,quy trình trong cơng tác thực15/05/2015)hiện cơng việc tại cơng ty phục vụ cho cơng tác

viết và hồn thiện báo cáo.

- Tìn hiểu, xác định tên đề tài, trình giảng viên3Tuần 3 ( Từ ngàyhướng dẫn.

- Tiếp tục học hỏi kinh nghiệm cách thức làm16/05/2015 đến ngàyviệc của nhân viên phòng Tổ chức nhân sự.22/05/2015 )- Thực hiện cơng việc được giao.

- Tìm kiếm tài liệu phục vụ cho đề tài và viết

2báo cáo.

- Viết đề cương chi tiết cho đề tài báo cáo đã chọn.

- Nắm vững, chọn lọc các tài liệu cho bài báo cáo.

- Viết báo cáo theo số liệu đã thu thập và được

cung cấp và trình giảng viên hướng dẫn xin ý kiến.

- Thực hiện các công việc được người hướng

dẫn kiến tập giao.

- Bổ xung, hoàn thiện bài báo cáo theo yêu cầu

Tuần 4 ( từ ngày

423/05/2015 đến ngày

31/05/2015)của giảng viên hướng dẫn.

- Hoàn thiện báo cáo thực tập.

- Xin ý kiến đánh giá cả quá trình thực tập của

đơn vị thực tập ( Công ty cổ phần đầu tư xây

dựng phát triển hung yên ).

- Nộp báo cáo thực tập cho giảng viên hướng

dẫn và Ban Đào tạo của Trường .1.5. Kết quả đạt được:

- Hiểu được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công ty cổ phần đầu tư

xây dựng phát triển hung yên, đồng thời nắm được chức năng, nhiệm vụ, quyền

hạn của ác phòng ban trong cơng ty, các quy tắc ứng xử tại cơ quan.

- Bắt đầu làm quen với môi trường công sở, được thực hành một số kỹ

năng văn phòng như: Soạn thảo văn bản, photo và in tài liệu, sắp xếp, phân loại

và lưu trữ các văn bản đến và văn bản đi tại cơ quan kiến tập.

- Tìm hiểu được quy trình tuyển dụng nhân sự của công ty, đồng thời thấy

được sự quan trọng và vị trí của cơng tác tuyển dụng trọng q trình làm việc

của phòng Tổ Chức Nhân Sự .

- Tìm hiều đươc quy trình tuyển dụng, cũng như thấy được quá trình tỏ

chức tuyển dụng và tiến hành tuyển dụng của cơng ty từ đó có cái nhìn đúng

đắn và chuẩn sác nhất về tuyển dụng.

3- Đánh giá được lượng kiến thức lý thuyết được học tại trường, từ đó đưa

ra đánh giá cho bản than về việc tiếp nhận kiến thức tại trường cũng như việc

áp dụng những kiến thức đã học đó vào thực tiễn làm việc.

- Lần kiến tập này là bước tiền đề để sinh viên thực hiện tốt việc thực tập

trong kì học tới đây, là cơ sở để sinh viên phát triển đề tài mình chọn hay có

thêm kiến thức thực tiễn phục vụ quá trình học, thực tập và làm việc sau này của

sinh viên.4PHẦN II: BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

CHƯƠNG 1 : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐƠN VỊ KIẾN TẬP VÀ CÔNG

TÁC TUYỂN DỤNG.

1.1.Khái quát về công ty cổ phần đầu tư xây dựng

pháttriểnhưngn.1.1.1.Q trình hình thành và phát triển.

Cơng ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển hung yên được thành lập vào

ngày 24 tháng 03 năm 2011, nhằm theo kịp sự phát triển nhanh chóng của xã

hội và cơng cuộc đổi mới của đất nước nói chung và sự phát triển ngày một

mạnh mẽ của vùng đất hung yên nói riêng. Với nhu cầu xây dựng ngày càng cao

của xã hội cùng với sự phát triển và yêu cầu ngày một cao của con người về xây

dựng, nắm được nhu cầu này ngày 24/03/2011 đã thành lập công ty cổ phần

đầu tư xây dựng và phát triển hung yên gồm có 3 cơng ty liên kết thành lập bao

gồm, công ty vật liệu xây dựng Mỹ Hào, công ty xây dựng Mỹ Hào và công ty

xây dựng phát triển Hưng Yên. Thành lập nên công ty cổ phần đầu tư xây dựng

phát triển hung yên, địa chỉ : Đường 196, thơn n Tập, Xã Nhân Hòa, Huyện

Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Đại diện pháp lý ông : Lê Duy Thụ làm chủ tịch.

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển hưng yên là công ty chuyên

về lĩnh vực xây dựng với các lĩnh vực ngư xây dựng cơ sở hạ tầng, đường xá,

các gói thầu xây dựng về trung cư nhà ở, xây dựng các cơng trình theo hạng

mục. Cơng ty chú trọng đầu thầy các gói thầy thuộc định mức vốn tầm trung là

chủ yếu như các gói thầu xây dựng trung cư, xây dựng hệ thống đừng gom dân

sinh .v.v. Công ty hoạt động mạnh tại khu vực trực thuộc quản lý trực tiếp của

tỉnh hung n, nhưng khơng chỉ có vậy cơng ty đã có nhiều gói thầy thành cơng

ở các tỉnh khác cũng như ở khu vực thành phố hà nội.

Dấu ấn đầu tiên của công ty là đấu thầu thành công lien tiếp các hạng

mục về xây dựng và cải tạo lại trục đường chính đi qua địa phận tỉnh My Hào

lối tiếp đi vào địa phận thành phố Hà Nội vào năm 2011 – 2012. Không những

5thế trong năm 2012 – 2013 công ty đã đấu thầu thành công và xúc tiến xây dựng

các hạng mục của ủy ban nhân dân tỉnh Mỹ Hào về chủ chương xây dựng nông

thôn mới 2013 – 2014 đến nay đã hoàn thành toàn bộ, được nghiệm thu từ đoàn

thanh tra tỉnh Hưng Yên.

1.1.2.Bộ máy tổ chức và các phòng ban chuyên trách.

1.1.2.1.Bộ máy tổ chức của công ty.

* Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Của Công Ty.- Cơ cấu tổ chức bộ máy của cơng ty bao gồm 08 phòng ban :

+ Phòng Tổng giám đốc.

+ Phòng Thương mại.

+ Phòng kiểm tra, giám định, kỹ thuật.

6+ Phòng Tài vụ.

+ Phòng Kế hoặch, vật tư, thiết bị xây dựng.

+ Phòng Nhân sự.

+ phòng Hành chính.

+ Phòng kỹ thuật.

1.1.2.2.Các Phòng ban chun trách.

* Cơng ty đã thiết lập được một sơ đồ tổ chức khá chặt chẽ từ trên xuống

dưới với những quy đĩnh rõ rang nhiệm vụ tùng phòng.Chính vì vậy ai cũng biết

nhiệm vụ và cơng việc của mình. Điều này dẫn đến tránh chồng chéo nhiệm vụ

các phòng với nhau, hơn nữa còn đáp ứng được nhu cầu hồn thành cơng việc

một cách khoa hoc.

* Gồm 07 phòng ban chuyên trách.

+ Phòng thương mại:

Thực hiện các công tác tiếp thị, lập hồ sơ đấu thầu, tham gia đấu thầu.

Quản lý thực hiện các hợp đồng kinh tế của cơng ty. Tổng kết tình hình xây

dựng kinh doanh của cơng ty.

+ Phòng kỹ thuật:

Quản lý chất lượng nguyên liệu vật liệu đầu vào , quản lý số lượng vật

liệu xuất ra xây dựng, xây dựng định mức tiêu hao vật liệu cho một dự án, áp

dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào các hoạt động xây dựng của cơng ty.

+ Phòng tài vụ:

Là bộ phận quản lý tài chính, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế, hạch

toán giá thành sản phẩm, giám sát việc chấp hành kỷ luật tài chính, nghiên cứu

sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn.

Làm thang bảng lương và trả lương cho nhân viên và công nhân của

công ty, đồng tời xây dựng các định mức lương thưởng và phúc lợi cho người lao

động.

Thực hiện công tác quyết toán các khoản chi về nhận nguyên vật liệu và các

7khoản thu lợi hợp pháp từ các dự án, trình văn bản có kèm biên laic ho cấp lãnh

đạo.

+ Phòng kế hoạch vật tư, thiết bị xây dựng:

Thực hiện công tác cung ứng, quản lý vật tư. Lập kế hoạch xây dựng theo

dõi và hiệu chỉnh kế hoạch

Quản lý trang thiết bị của công ty, định lịch sửa chữa và bảo dưỡng các

thiết bị xây dựng

Đưa ra bản thống kê chi tiết trình lên ban lãnh đạo về việc nhập vật tư,

cũng như cung ứng vật tư cho các dự án của công ty kèm biên lai và bản báo

cáo, hàng tháng, hàng quý và hàng năm.

+ Phòng tổ chức nhân sự:

Là bộ phận có chức năng tham mưu cho Giám đốc trong lĩnh vực tổ chức

bộ máy quản lý sản xuất, tuyển dụng, đào tạo, quản lý lao động, thực hiện các

chế độ, chính sách đối với người lao động.

Tham gia lấy ý kiến từ các phàng chức năng để lận các bản kế hoặch về

nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, hoặch định nhân sự tại thời điểm đó và trong thời

gian tới, trình nên cấp lãnh đạo.

Trực tiếp hoặch định số lượng nhân lực dự kiến sử dụng để thực hiện một

dự án, số lượng nhân sự tại chỗ ( Của tổ chức sẵn có ), số lượng nhân sự thuê

khoán thời vụ, tuyển thêm. Lập bản báo cáo trình nên các cấp lãnh đạo xem xét.

+ Phòng hành chính:

Phục vụ, tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác hành chánh quản trị,

đảm bảo điều kiện làm việc và phương tiện phục vụ xây dựng ,kinh doanh của

công ty.

Thực hiện các công tác về hồ sơ giấy tờ, về luật lệ, luật pháp và các điều

kiện cần để công ty tham gia đấu thầu dự án.

Thực hiện công tác đánh giá dự án đấu thầu, tham mưu cho cấp lãnh đạo

về điều kiện đấu thầu dự án và cá điều kiện lien quan, đánh giá mức đôn quan8trọng của dự án từ đó tham mư phương án và mức đấu thầu hợp lý nhất cho

lãnh đạo.

+ Phòng Kiểm tra, kỹ thuật,giám định:

Thực hiện nhiệm vụ quản lý kỹ thuật, Giám định chất lương sản phẩm đầu

ra đồng thời giám sát quán trình xây dựng, Chịu trách nhiệm Giám định các sản

phẩm xây dựng.

Thống kê sản phẩm xây dựng không đạt chuẩn nhằm thông báo kịp thời

cho Ban Lãnh Đạo và các phòng ban có liên quan nhằm đưa ra phương án khắc

phục sớm và có hiệu quả nhất.

+ Phòng bảo vệ :

Thược hiện nhiện vụ bảo vệ trơng coi đồ đạc, trang thiết bị tại văn phòng,

nhân viên được cắt cử từ phòng nhân sự luân phiên các nhân viên thay nhau

trực, được phân theo ngày có các chế độ hỗ trợ riêng cho mỗi các nhân trực tại

thời gian được giao nhận công việc, đảm bảo duy trì hoạt động thường xun,

liên tục.

* Cơng ty gồm : 1Tổng giám đốc ( Kiêm chủ tịch hội đồng quản trị ).

- 7 trưởng phòng, tổng số nhân viên các phòng bao gồm 30 nhân viên

trong đó nhân viên mỗi phòng như sau :

+ Phòng thương mại 5 nhân viên.

+ Phòng kỹ thuật 3 nhân viên

+ Phòng tài vụ 3 nhân viên

+ Phòng kế hoạch, vật tư, thiết bị xây dựng 5 nhân viên

+ Phòng nhân sự 6 nhân viên

+ Phòng hành chính 3nhân viên

+ Phòng Kiểm tra, kỹ thuật,giám định 5 nhân viên

+ Phòng bảo vệ 1 nhân viên .

* Giới tính:

- Nam giới: 18 người- Nữ giới: 12 người* Độ tuổi:

9-Từ 18-30 tuổi : 26 người

-Từ 31-55 tuổi: 3 người

-Trên 55 tuổi: 1 người

Vì cơng ty chun về xây dựng, nhưng lại là công ty 100% vốn tư nhân

nên đội ngũ các công nhân xây dựng được tuyển trực tiếp tại nơi xây dựng

hoặc đấu thầu xây dựng, công tác tuyển nhân sự thông qua giới thiệu của bạn

bè người thân và không đăng trên mạng báo chí ( Tùy thuộc vào các dự án ),

đăng bang rôn tuyển dụng tại nơi tiến hành dự án.

Phạm vi hoạt động đấu thầu các dự án của công ty chủ yếu thuộc địa

bàn tỉnh vì thế nên việc tuyển dụng tại chỗ thường đem lại hiệu quả cao, vừa tạo

cơng ăn việc làm cho chính người dân hưng n thời điểm nông nhàn, vừa tạo

hiệu quả tuyển dụng lớn. Công ty áp dụng chủ yêu là phườn thước tuyển dụng

giới thiệu và tuyển dụng tại chỗ nên giảm được chi phí khá nhiều, tiết kiệm thời

gian tiền của và công sức để tổ chức tuyển dụng.

1.2.CƠ SỞ LÝ LLUẬN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.

1.2.1. Khái niệm tuyển dụng nhân lực Khái niệm, các hình thức và vai

trò của công tác tuyển dụng

1.2.1.1. Khái niệm tuyển dụng và các khái niệm liên quan.

Theo nghĩa hẹp: Tuyển dụng là quá trình thu hút những người xin việc có

trình độ từ lực lượng lao động xã hội và lực lượng lao động bên trong tổ chức.

Đồng thời, là quá trình đánh giá các ứng viên theo nhiều khía cạnh khác nhau

dựa vào các u cầu của cơng việc, để tìm được những người phù hợp với các

yêu cầu đặt ra trong số những người đã thu hút được.

Theo nghĩa rộng: Tuyển dụng là quá trình tìm kiếm, thu hút, lựa chọn và

sử dụng người lao động. Như vậy, có thể hiểu quá trình tuyển dụng bắt đầu từ

khi thu hút ứng viên đến khi chấm dứt hợp đồng lao động.

- Do yêu cầu mức độ chuyên sâu nên chuyên đề chỉ đi sâu, tập trung

nghiên cứu hoạt động tuyển dụng theo nghĩa hẹp. Tức tuyển dụng là quá trình

thu hút và lựa chọn ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc.

10- Cơ sở của tuyển dụng là các yêu cầu của công việc đã được đề ra theo

bản mô tả công việc và bản yêu cầu của công việc đối với người thực hiện. Quá

trình tuyển dụng phải đáp ứng được các yêu cầu dưới đây:

+ Tuyển dụng phải xuất phát từ kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch

nguồn nhân lực.

+ Tuyển dụng được những người có trình độ chuyên môn cần thiết cho

công việc để đạt tới năng suất lao động cao, hiệu suất công tác tốt.

+ Tuyển dụng được những người có kỷ luật, trung thực, gắn bó với cơng

việc, với tổ chức.

Trong hoạt động tuyển dụng có hai q trình cấu thành nên hoạt động

tuyển dụng đó là q trình tuyển mộ và q trình tuyển mộ.

- Tuyển mộ là : Quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực

lượng lao dộng xã hội và lực lượng bên trong tổ chức. Mọi tổ chức phải có đầy

đủ khả năng để thu hút đủ số lượng và chất lương lao động để đạt được mục

tiêu của mình. Quá trình tuyển mộ sẽ ảnh hưởng lớn đến quá trình tuyển chọn.

- Tuyển chọn là : Quá trình đánh giá các ứng viên theo nhiều khía cạnh

khác nhau dựa vào các yêu cầu của cơng việc, để tìm được những người phù

hợp với các yêu cầu đặt ra trong số những người đã thu hút được trong quá

trình tuyển mộ.

Tuyển dụng nhân lực là cơng tác được thực hiện thơng qua hai q trình

tuyển mộ và tuyển chọn, mối quan hệ mật thiết giữa tuyển mộ và tuyển chọn sẽ

thể hiện thông qua kết quả của tuyển dụng đó là.

Thứ nhất là tuyển mộ và tuyển chọn được số lượng nhân sự phù hợp với

số lượng nhân sự thiếu hụt của công ty, tổ chức hiện tại.

Thứ hai là tuyển mộ và tuyển chọn được số lượng nhân sự có chất lượng

chun mơn cao, đá ứng được nhu cầu cảu công việc đặt ra nói riêng và phù

hợp với yêu cầu về nhân sự của cơng ty, tổ chức đề ra nói chung.

Thứ ba là tuyển mộ và tuyển chọn hợp lý khách quan minh bạch nhằm lựa

chọn được các ứng viên tiềm năng nhất vào các vị trí cần tuyển, chánh tình

11trạng tuyển nhầm tuyển thiếu, không đúng người không đúng việc gây lãng phí

và làm mất thời gian của cơng ty tổ chức.

Thứ tư là sử dụng và phân bố hợp lý được nguồn nhân lực đã được tuyển

vào trong tổ chức, phân phối nhân lực và chiển khai khai thác một cách có hiệu

quả nhất tránh tình trạng tuyển thừa hoặc thiếu nhân lực.

Thứ năm là đảm bảo khối lượng công việc được giao hoàn thành đúng đủ

và kịp thời gian của cơng ty tổ chức giao cho.

1.2.1.2. Q trình tuyển mộ.

1.2.1.2.1. Xây dựng chiến lược tuyển mộ.

Tuyển mộ là chức năng cơ bản của quản trị nhân lực.Phòng

nguồn nhân lực có chức năng quảng cáo và thơng báo tuyển người, sàng lọc

người xin việc. Phòng nguồn nhân lực là cơ quan tham mưu cho các cấp lãnh

đạo trong tổ chức về việc hoạch định các chính sách tuyển mộ như: Xác định

nhu cầu tuyển mộ, xác định địa chỉ tuyển mộ, kinh phí tuyển mộ, các mục tiêu

tuyển mộ cụ thể. Phòng nhân lực chịu hầu hết các hoạt động tuyển mộ của tổ

chức, khuyến nghị các chính sách lên các cấp lãnh đạo và quản lý các cấp về

xây dựng chiến lược và các quy trình quảng cáo tìm người xin việc, thu thập các

thông tin từ người xin việc, lựa chọn và sàng lọc các thông tin này, để đưa ra

được những người có đủ các phẩm chất đáp ứng được các u cầu do

cơng việc đòi hỏi, để có khả năng được lựa chọn. Phòng nhân lực cũng

chịu tránh nhiệm việc đánh giá quá trình tuyển mộ, nghiên cứu để đưa ra được

những quy trình tuyển mộ có hiệu quả nhất. Các “Bản mơ tả cơng việc” và

“Bản xác định yêu cầu của công việc đối với người thực hiện” có vai trò rất

quan trọng trong q trình tuyển mộ. Phòng nhân lực phải lấy “Bản mơ tả công

việc” và “Bản yêu cầu thực hiện với người thực hiện” làm căn cứ để quảng

cáo, thông báo tuyển mộ, để xác định các kỹ năng, kỹ xảo cần thiết mà người

xin việc cần phải có nếu như họ muốn làm việc tại các vị trí cần tuyển mộ.

“Bản xác định yêu cầu của công việc đối với người thực hiện” giúp cho những

người xin việc quyết định xem họ có nên nộp đơn hay khơng.

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Báo cáo tổng quan.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×