Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CBNV làm việc theo hợp đồng chính thức: CBNV sau thời gian thử việc, ít nhất 1 năm 1 lần, sẽ cùng người quản lý trực tiếp đánh giá kết quả, năng lực làm việc của mình và đề ra phương hướng, kế hoạch làm việc trong thời gian tiếp theo. Kết quả đánh giá sẽ

CBNV làm việc theo hợp đồng chính thức: CBNV sau thời gian thử việc, ít nhất 1 năm 1 lần, sẽ cùng người quản lý trực tiếp đánh giá kết quả, năng lực làm việc của mình và đề ra phương hướng, kế hoạch làm việc trong thời gian tiếp theo. Kết quả đánh giá sẽ

Tải bản đầy đủ - 0trang

2Các đóng góp khác cho sự phát triển của Cơng ty: 15 điểm

Phát triển sản phẩm

Phương pháp quản lý tăng hiệu quả cơng

việc

Xây dựng văn hóa cơng ty

3Tn thủ kỷ luật của Công ty10 điểm4Thâm niên (thời gian làm việc tại Công ty)5 điểm5Ý kiến đánh giá của khách hàng (Điều kiện cần Điều kiện cần

để xét duyệt tăng lương là: không bị khách hàng

phàn nàn về chất lượng và thái độ làm việc). Căn

cứ:

Ý kiến phản hồi của khách hàng

Khảo sát ý kiến khách hàng6Bài kiểm tra kiến thức chuyên môn định kỳ (1 -> Điều kiện cần

2 lần/năm) đạt từ 5 điểm trở lên.Phân cấp vị trí nhân sự trong Công ty:CấpGhi chúManaging

DirectorGiám đốc Điều hành9Sinh viên: Phạm Văn Ba- QTNL12DDirectorGiám đốc bộ phậnManagerTrưởng phòngAssistant

ManagerPhó phòngGroup leaderTrưởng nhómSeniorNhân viên cao cấpStaffNhân viên1.2.5.Chính sách Key-Person của cơng ty:

Khái niệm Key-Person: Là những người có khả năng chun mơn tốt, có định

hướng phát triển cá nhân lâu dài cùng với định hướng phát triển cơng ty.

Các tiêu chí đánh giá Key-Person:

+Sự tận tụy với cơng việc, gắn bó với cơng ty, đạo đức tốt.

+Trình độ chun mơn, nghiệp vụ.

+Lập kế hoạch, đánh giá hồn thành cơng việc thực tế.

+Tn thủ nội quy cơng ty

+Tư duy, học tập, tìm tòi, sáng tạo.

Dựa trên các tiêu thức trên để cán bộ lãnh đạo vùng miền sẽ xem xét và xác

định Key-Person.

10Sinh viên: Phạm Văn Ba- QTNL12DNgồi ra có một số trường hợp ngoại lệ sẽ được xét Key-Person trước thời

hạn: như đạt được danh hiệu cá nhân xuất sắc, có được các thành tích đặc biệt

xuất sắc trong cơng việc, có được hệ thống ý kiến đóng góp và quan tâm nhiều đến

sự phát triển của cơng ty.

Cơng ty khuyến khích các CBNV tự đề xuất mục tiêu phấn đấu (lộ trình) ứng

cử Key-Person.

Chính sách Key-Person của ITG:

Các CBNV là Key-Person sẽ được hưởng chế độ phụ cấp công việc (Phụ

cấp này sẽ do giám đốc cơng ty quyết định). Ngồi ra khi là Key-Person sẽ được

được ưu tiên mua cổ phiếu trong các đợt phát hành cổ phiếu theo giá ưu đãi của

công ty dành cho CBNV(Số lượng cổ phiếu do lãnh đạo các vùng miền quyết

định).

Lưu ý: Không phải các CBNV nào đến thời gian tăng bậc lương đều sẽ

được tăng lương. CBNV chỉ được tăng lương khi đạt đúng và đủ điều kiện xét nâng

bậc lương.1.3. Chínhsách tuyển dụng, tuyển dụng và hợp đồng lao động.

1.3.1. Chính sách tuyển dụng và thu hút nhân lực.

Cơng ty khuyến khích mọi CBNV đưa ra các ý kiến phát triển và quản trị

nguồn nhân lực của công ty nhằm phát huy hiệu quả. Việc tuyển dụng nhân sự

cho các bộ phận do Ban giám đốc xét duyệt theo nhu cầu của công việc dựa

trên việc đề xuất của các trưởng bộ phận/phòng ban. Các quá trình liên quan

đến tuyển dụng (Hồ sơ, Sơ tuyển, Hình thức thử việc, thủ tục tuyển dụng)

tuân thủ theo quy trình tuyển dụng và đào tạo của Công ty.11Sinh viên: Phạm Văn Ba- QTNL12DViệc bổ nhiệm và đề bạt dựa vào năng lực làm việc, thâm niên cơng tác và sự

tín nhiệm của đồng nghiệp và Ban giám đốc.

Cơng ty khuyến khích mọi CBNV tham gia học tập và đào tạo nhằm nâng cao

trình độ, khả năng nghề nghiệp. Tùy từng điều kiện cụ thể lãnh đạo công ty sẽ

xem xét sẽ tổ chức đào tạo vào thời gian thích hợp. Hình thức đào tạo có bao

gồm:

Tổ chức các khóa học, Seminar tại văn phòng làm việc: Do cán bộ công

ty đào tạo hoăc thuê chuyên gian bên ngồi về đào tạo, giảng dạy (Kinh phí

do cơng ty tài trợ 1 phần hoặc tài trợ toàn bộ)

Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo bên ngồi: Kinh phí do cơng ty tài

trợ 1 phần hoặc tài trợ toàn bộ

1.3.2. Tuyển dụng, thời gian làm việc và đào tạo.

1.3.2.1. Tuyển dụng.

Các ứng viên khi vượt qua các bài thi kiểm tra về trình độ, về đạo đức nghề

nghiệp của người tuyển dụng (cán bộ nhân sự công ty) sẽ được tuyển dụng

vào công ty.

Quyết định tuyển dụng cuối cùng là của cán bộ lãnh đạo vùng, miền

1.3.2.2. Thời gian làm việc và đào tạo

Sau khi kiểm tra và thi tuyển đạt yêu cầu, ứng viên được vào công ty “Làm

việc và Đào tạo” với thời hạn khoảng 2 tháng. Trong thời gian này CBNV sẽ

được đào tạo về kiến thức, phương pháp làm việc để có đủ kỹ năng lao động

cần thiết. Các môn học bao gồm: Kế tốn, Kỹ năng kinh doanh, Lập trình

(nếu là nhân viên kỹ thuật).

Trong thời gian “Làm việc và Đào tạo” CBNV sẽ khơng được tính và nhận

lương doanh số.

Trong thời gian “Làm việc và Đào tạo” nếu CBNV không đáp ứng được các

u cầu của cơng ty thì sẽ phải chấm dứt công việc.

12Sinh viên: Phạm Văn Ba- QTNL12DTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CBNV làm việc theo hợp đồng chính thức: CBNV sau thời gian thử việc, ít nhất 1 năm 1 lần, sẽ cùng người quản lý trực tiếp đánh giá kết quả, năng lực làm việc của mình và đề ra phương hướng, kế hoạch làm việc trong thời gian tiếp theo. Kết quả đánh giá sẽ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×