Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sứ mệnh, mục tiêu

Sứ mệnh, mục tiêu

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. GIỚI THIỆU

2. Sứ mệnh, mục tiêu

2.2. Tầm nhìn

Cơng ty Tân Bình mong muốn trở thành 1 trong

10 cơng ty về giáo dục hàng đầu Tp.HCM đến 2025

(doanh số mong muốn 2 tỉ/ tháng)I. GIỚI THIỆU

2. Sứ mệnh, mục tiêu

2.3. Giá trị cốt lõi

Trở thành niềm tin hàng đầu Tp.HCM về chất lượng giáo dục

và phục vụ với 5 phương châmI. GIỚI THIỆU

2. Sứ mệnh, mục tiêu

2.3. Giá trị cốt lõiChính trực: Liêm chính, Trung thực

trong ứng xử và trong tất cả các giao dịchI. GIỚI THIỆU

2. Sứ mệnh, mục tiêu

2.3. Giá trị cốt lõiTôn trọng: Tôn trọng bản thân, Tôn

trọng đồng nghiệp, Tôn trọng Công ty, Tôn

trọng đối tác, Hợp tác trong sự tôn trọng.I. GIỚI THIỆU

2. Sứ mệnh, mục tiêu

2.3. Giá trị cốt lõiCông bằng: Công bằng với nhân viên,

khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên

quan khác.I. GIỚI THIỆU

2. Sứ mệnh, mục tiêu

2.3. Giá trị cốt lõiĐạo đức: Tôn trọng các tiêu chuẩn đã

được thiết lập và hành động một cách đạo

đức.I. GIỚI THIỆU

2. Sứ mệnh, mục tiêu

2.4. Triết lý kinh doanh

Cơng ty Tân Bình mong muốn trở thành cơng ty được mọi

người u thích. Chúng tôi tâm niệm rằng, chất lượng và sự tận tâm

là người bạn đồng hành của Tân Bình. Ln xem khách hàng là trung

tâm và cam kết đáp ứng mọi nhu cầu chính đáng của khách hàng.I. GIỚI THIỆU

Giám đốc

P. Giám

đốc

Phòng Tài

chính - Kế

tốnPhòng

Kinh doanhI. GIỚI THIỆU

3. Cơ cấu tổ chức- nhân sự

Giám đốc: Nguyễn Thị Kim Thanh

+ Nhiệm vụ: Điều hành, quản lý chung các công việc tại công ty,

các hoạt động của các thành viên trong cơng ty.

Phó giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Phương

+ Nhiệm vụ: Hỗ trợ giám đốc trong việc quản lý công ty, điều

hành hoạt động công ty khi được giám đốc ủy quyền, phụ trách

các hoạt động đối ngoại của công ty.I. GIỚI THIỆU

3. Cơ cấu tổ chức- nhân sự

- Tài chính – Kế tốn: Nguyễn Thị Mai Hương

+ Nhiệm vụ: Điều hành các công việc liên quan đến các vấn đề tài

chính của cơng ty, các hoạt động thu chi của công ty.

- Kinh doanh: Vy Thị Huyền Chi

+ Nhiệm vụ: Điều hành các cơng việc liên quan đến các vấn đề kinh

doanh, tìm kiếm khách hàng, quảng bá thương hiệu và kí kết hợp

đồng cho công ty.II. YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG

CỦA CÔNG TY1. Yếu tố kinh tế

2. Phong cách và lối sống

3. Đối thủ cạnh tranh

4. Đối tượng khách hàng5. Nguồn nhân lựcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sứ mệnh, mục tiêu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×