Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần 2: Giới thiệu thiết bị

Phần 2: Giới thiệu thiết bị

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phần 2: Giới thiệu thiết bịPLC S7-200 CPU 222 của hãng SIEMENSPhần 2: Giới thiệu thiết bị

Phương pháp đo tốc độ động cơ là sử dụng ENCODERCấu tạo của Encoder đếm xungPhần 2: Giới thiệu thiết bị

-Human

-Machine

-InterfaceHMIThiết bị giao tiếp giữa người dùng và máy móc

PCCáp

PC/PPIPROJE

CT

PC

ACCESS

PROJE

CTThiết bịPhần 2: Giới thiệu thiết bịWINCC-Windows

-Control

-CenterHệ thống trung tâm điều khiển kết hợp với PLC để thu thập số liệu

giám sát điều khiển quá trình.Phần 2: Giới thiệu thiết bị

Các thiết bị khác dùng trong đề tàiModule Mở rộng EM232Biến tần SHIHLIN SS2Phần 3: Nguyên lý điều khiển, giám sátWinCC

Nút

Ấn

Encod

erPLC

S7-200AO

DOAI

DI Biến TầnĐèn Cảnh

Báo

Sơ đồ cấu trúc hệ thốngĐộng

Phần 3: Nguyên lý điều khiển, giám sát

BỘ ĐIỀU KHIỂN PID- A Proportional Integal Derivative Controller

(Bộ điều khiển hiệu chỉnh sai lệch tín hiệu ngõ ra và tín hiệu ngõ vào

sau đó đưa ra một tín hiệu điều chỉnh quá trình cho phù hợp)

Biến tần,

Động cơEncoder

Sơ đồ hàm truyền đạt PIDTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần 2: Giới thiệu thiết bị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×