Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân tích hiệu quả về mặt kinh tế xã hội

Phân tích hiệu quả về mặt kinh tế xã hội

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thời gian, tiến độ dự ánSơ đồ PERTDự tính các chi phí đầu tưDoanh thu

Đồ uống: 150 (khách/ngày) x 12,000 (giá đồ uống trung bình) = 1,800,000 đồng/ngàySách: 30 (cuốn/ngày) x 30,000 (giá sách trung bình) = 900,000 (đồng/ngày) Doanh thu trong 1 ngày: 2,700,000 đồng

 Doanh thu trong 1 tháng: 81,000,000 đồng

 Doanh thu trong 1 năm: 972,000,000 đồngChi phí

 Chi phí (đơn vị: đồng)Lương nhân viên32,500,000Điện3,000,000Nước1,800,000Nguyên vật liệu15,000,000Chi phí mặt bằng10,000,000Thuế5,000,000Tổng cộng67,300,000 Chi phí hoạt động của quán trong 1 năm: 807,600,000 đồngLợi nhuận

Lợi nhuận của quán trong 1 tháng:Lợi nhuận của quán trong 1 năm: 164,400,000 đồngDự tính lợi nhuận 1 năm tăng 5%81,000,000 – 67,300,000 = 13,700,000 đồngThời gian thu hồi vốn

 Năm 0Năm 1Năm 2Năm 3Năm 4Đầu tư588,539,000    Lợi nhuận-164,400,000172,620,000181,251,000190,313,000Lợi nhuận-164,400,000337,020,000518,271,000708,584,000-588,539,000-424,139,000-251,519,000-70,268,000120,045,000lũy kếCân đối Thời gian thu hồi vốn: 3,37 nămTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân tích hiệu quả về mặt kinh tế xã hội

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×