Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Xác định tỷ số truyền của hệ thống truyền lực

2 Xác định tỷ số truyền của hệ thống truyền lực

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ i0 – tỷ số truyền của truyền lực chính

+ ih – tỷ số truyền của hộp số

+ ic – tỷ số truyền của truyền lực cuối cùng

+ ip – tỷ số truyền của hộp số phụ

-Thông thường, chọn ic = 1; ip = 12.2.1. Tỷ số truyền của truyền lực chính.

- Được xác định theo điều kiện đảm bảo ôtô chuyển động với vận tốc lớn

nhất ở tay số cao nhất của hộp số.

- Ta có:

i0 = 0,105

Trong đó:+ rbx = 0,3643 (m)+ ne max – số vòng quay của động cơ khi ôtô đạt tốc độ lớn nhất

+ vmax = 180 (km/h) – tốc độ lớn nhất của ôtô

+ ihc = 1 – tỷ số truyền của tay số cao nhất trong hộp số

+ ipc = 1– tỷ số truyền của hộp phân phối chính

i0 = 0,105 . = 2,292.2.2. Tỷ số truyền của hộp số.

2.2.2.1 Tỷ số truyền của tay số 1.

Tỷ số truyền của tay số 1 được xác định trên cơ sở đẩm bảo khắc

phục được lực cản lớn nhất của mặt đường mà bánh xe chủ độngkhông bị trượt quay trong mọi điều kiện chuyển động.

Theo điều kiện chuyển động, ta có:

Pk max Pψ max + PW

Pk max – lực kéo lớn nhất của động cơ

Pψ max – lực cản tổng cộng của đường

PW – lực cản khơng khí

Khi ơtơ chuyển động ở tay số 1 thì vận tốc nhỏ nên có thể bỏ qua

-lực cản khơng khí PW

Vậy : Pk max =

⇨ ψmax.G(Me max = 503,5 [N.m] )= 0.41

(3)

Mặt khác, Pk max còn bị giới hạn bởi điều kiện bám giữa bánh xe với

mặt đường:

Pk max Pφ = mk.Gφ.φ

mkGφφ

9Trong đó:+ mk – hệ số lại tải trọng (mk =1)

+ Gφ – tải trọng tác dụng lên cầu chủ động

+ φ – hệ số bám của mặt đường (chọn φ = 0,8 : đườngtốt)

+ rk – bán kính động học của xe

= 4,49Chọn ih1 = 3(4)2.2.2.2. Tỷ số truyền của các tay số trung gian.Chọn hệ thống tỷ số truyền của các cấp số trong hộp số theo ‘cấp số nhân’

Công bội được xác định theo biểu thức:

q=

Trong đó: + n – số cấp trong hộp số (n = 6)+ ih1 – tỷ sô truyền của tay số 1 (ih1 = 3)

+ ihn - tỷ số truyền của tay số cuối cùng trong hộp số (ih6 = 1)

q = = 1,316

Tỷ số truyền của tay số thứ i trong hộp số được xác định theo cơng thức sau:

ihi = =

Trong đó: ihi – tỷ số truyền của tay số thứ i trong hộp số (i = 1; 2;…; n-1)

Từ hai công thức trên, ta xác định được tỷ số truyền ở các tay số:

+ Tỷ số truyền của tay số 2:ih2 = = = 2,28+ Tỷ số truyền của tay số 3:ih3 = = = 1,73+ Tỷ số truyền của tay số 4:ih4 = = = 1,316+ Tỷ số truyền của tay số 5:ih5 = = = 1Tỷ số truyền của tay số lùi:ihl = 1,2ih1 = 1,23 = 3,6(5)Kiểm tra tỷ số truyền của tay số lùi theo điều kiện bám:Pφ = mk.Gφ.φ

mk.Gφ.φ= 4 ,5(6)Từ (5) + (6) → ihl = 3,6

2.2.2.3. Tỷ số truyền của các tay số

10Tỷ số truyền tương ứng với từng tay số được thể hiện ở bảng sau:

Tay số

Tỷ số

truyền123456lùi32,41,931,551.2461.003,62.3.Xây dựng đồ thị.

2.3.1.Phương trình cân bằng lực kéo và đồ thị cân bằng lực kéo của ơtơ.

-Phương trình cân bằng lực kéo của ôtô:

Pk = P f + P i + P j + P w

Trong đó: + Pk – lực kéo tiếp tuyến ở bánh xe chủ động

Pki = =(a)+ Pf – lực cản lănPf = G.f. = G.f (do = 0)+ Pi – lực cản lên dốcPi = G.= 0 (do = 0)+ Pj – lực qn tính (xuất hiện khi xe chuyển động khơng ổn định)

Pj = ..j

Pw = K.F.v2+ Pw – lực cản không khí

- Vận tốc ứng với mỗi tay số

(b)Lập bảng tính Pk theo công thức (a),(b) với từng tỉ số truyềnnene/n

NNeMev1v2v3v4v53000.19.5488304.00511.662.182.873.784.976000.222.6784361.0063.324.365.757.569000.338.4936408.50684.976.548.6212000.456.0992446.50756.6315000.574.600018000.693.100821000.7110.706424000.8126.521627000.9

139.6512

Bảng

2.Giá11.34

15.1

2

18.9

0

22.6

8

26.4

5

30.2

3

34.0

số 1

37.7

99.95

14.9

2

19.8

930001149.20008.73 11.50

10.9

14.3

475.008

8.29

1

7

13.0

17.2

494.0083 9.95

9

5

15.2

503.5084 11.60

7

20.12

13.2

17.4

23.0

503.5084

6

5

0

14.9

19.6

494.0083

2

trị

lực kéo ứng

với3 mỗi25.87

tay

16.5

475.008

8

21.81 28.7524.87

29.8

4

34.8

1

39.7

9

44.7

6

49.7

3Pk1

4586.

4

5446.

3

6162.

9

6736.

2

7166.

2

7452.

8

7596.

2

7596.

2

7452.

8

7166.

2Pk2

3485.

6

4139.

2

4683.

8

5119.5

5446.

3

5664.

2

5773.

1

5773.

1

5664.

2

5446.

3Pk3

2644.

8

3140.

7

3554.

0

3884.

6

4132.

5

4297.

8

4380.

5

4380.

5

4297.

8

4132.

5Pk4Pk52011.9

2389.

1

2703.

5

2955.

0

3143.

6

3269.

3

3332.

2

3332.

2

3269.

3

3143.

61528.8

1815.4

2054.3

2245.4

2388.7

2484.3

2532.1

2532.1

11

2484.3

2388.7Phương trình cân bằng lực cản Pc.

P c= P f + P w

Xét ô tô chuyển động trên đường bằng và không có gió

Pc = fG + KFv²(trang 52)f = f0 khi v 22 m/s

f = f0 +

-Với ta chọnLập bảng tính Pc, PV (m/s)020304050Pc (N)388,08602,561103,51659,9522375,38Pᵩ (N)13660.413660.413660.413660.413660.4Bảng 3. Giá trị lực cản ứng với mỗi tay sốTổng lực kéo của ôtô phải nhỏ hơn lực bám giữa bánh xe và mặt đường:Pφ = Gφ.mk2.φ

Trong đó:

+ mk2 – hệ số phân bố lại tải trọng ở cầu sau( cầu sau chủ động

mk2 = 1,1 ) Chọn mk2 = 1,2.

+ Gφ – tải trọng tác dụng lên cầu chủ động.

+ φ – hệ số bám của mặt đường (chọn φ = 0,8)

Pφ = Gφ.mk2.φ =14229,6.1,2.0,8=13660,4 NDựng đồ thị Pk =f(v) và P=f(v):Hình 2. Đồ thị cân bằng lực kéo

-Nhận xét:

+ Trục tung biểu diễn Pk , Pc , P . Trục hoành biểu diễn v (m/s)

12+Dạng đồ thị lực kéo của ôtô Pki = f(v) tương tự dạng đường cong Me =+f(ne) của đường đặc tính tốc độ ngồi của động cơ.

Khoảng giới hạn giữa các đường cong kéo Pki và đường cong tổng lực+cản là lực kéo dư (Pkd) dùng để tăng tốc hoặc leo dốc.

Tổng lực kéo của ôtô phải nhỏ hơn lực bám giữa bánh xe và mặt đường:2.3.2.Phương trình cân bằng công suất và đồ thị cân bằng công suất của ôtô

Phương trình cân bằng công suất tại bánh xe chủ động:

Nk = Nf + Ni + Nj + NWCông suất truyền đến các bánh xe chủ động khi kéo ở tay số thứ I được xác định

theo công thức:Nki = Ne.

Lập bảng và tính tốn các giá trị Nki và vi tương ứng:13nene/nNNeNkv1v2v3v4v53000.19.548881.662.182.873.784.976003.324.365.757.569.959000.2 Bảng 22.6784

18 ô tô

4. Công suất của

0.3

38.4936

314.976.548.6211.3414.9212000.456.0992456.638.7311.515.1219.8915000.574.6608.2910.9114.3718.924.8718000.693.1008749.9513.0917.2522.6829.8421000.7110.70648911.615.2720.1226.4534.8124000.8126.521610113.2617.452330.2339.7927000.9139.651211214.9219.6325.8734.0144.7630001149.211916.5821.8128.7537.7949.7314Trên đồ thị Nk = f(v), dựng đồ thị Nc theo bảng trên:

Xét ôtô chuyển động trên đường bằng:

Nc = Nf + N= G.f.cos.V + K.F.V3 = V(G.f + K.F.V2). 10-3 (kW)

Từ đó ta có bảng sau:

Bảng 5. Cơng cản của ô tô ứng với mỗi tay số

V(m/s)0515253550Nc(Kw)02,0077,63022,12347,664118,769Hình 3. Đồ thị cân bằng công suất của ôtô

2.3.3.Đồ thị nhân tố động lực học.

-Nhân tố động lực học là tỷ số giữa hiệu số của lực kéo tiếp tuyến Pk và lực cản

khơng khí Pw với trọng lượng tồn bộ của ơtơ. Tỷ số này được ký hiệu là “D”D====f+i+.

-Xây dựng đồ thịDi = (-KFv²)

vi =ne

300

600

900

1200

1500

1800

2100

2400

2700

3000Me

304

361

409

447

475

494

504

504

494

475-Đồ thị nhân tố động lực học thể hiện mối quan hệ giữa D với tốc độ chuyển động-v của ôtô khi đủ tải và động cơ làm việc ở đường đặc tính tốc độ ngồi, D = f(v)

Lập bảng thể hiện mối quan hệ giữa D và v ở từng tay số:v1

1.66

3.32

4.97

6.63

8.29

9.95

11.6

13.26

14.92

16.58v2

2.18

4.36

6.54

8.73

10.91

13.09

15.27

17.45

19.63

21.81v3

2.87

5.75

8.62

11.5

14.37

17.25

20.12

23

25.87

28.75v4

3.78

7.56

11.34

15.12

18.9

22.68

26.45

30.23

34.01

37.79v5

4.97

9.95

14.92

19.89

24.87

29.84

34.81

39.79

44.76

49.73D1

0.177244

0.2104

0.237962

0.259929

0.276302

0.287079

0.292265

0.291854

0.285848

0.274247Bảng 6:Nhân tố động lực họcD2

0.134679

0.159798

0.180612

0.19712

0.209324

0.217223

0.220817

0.220106

0.215091

0.20577D3

0.102144

0.121064

0.136626

0.148827

0.157671

0.163153

0.165279

0.164042

0.15945

0.151493D4

0.077621

0.091774

0.103213

0.111937

0.117946

0.12124

0.121824

0.11969

0.11484

0.107276D5

0.058844

0.069183

0.077185

0.082847

0.086166

0.08715

0.085795

0.082094

0.076061

0.067688

15Nhân tố động học theo điều kiện bám được xác định như sau :`Bảng 7. Nhân tố động lực học theo điều kiện bám

V(m/s)

Dᵩ

f0

0

0.0155

0.52748

0.01515

0.52334

0.01525

0.51505

0.02535

0.50261

0.027350

0.47619

0.04Dựa vào kết quả bảng tính, dựng đồ thị nhân tố động lực học của ơtơHình 4. Đồ thị nhân tố động lực học ôtô

-Nhận xét:

+ Dạng của dồ thị nhân tố động lực học D = f(v) tương tự như dạng đồ thị

+lực kéo Pk = f(v); nhưng ở những vân tốc lớn thì đường cong dốc hơn.

Khi chuyển động ở vùng tốc độ v > vth i (tốc độ vth i ứng với Di max ở từng

tay số) thì ơtơ chuyển động ổn định, vì trong trường hợp này thì sức cản

chuyển động tăng, tốc độ ôtô giảm và nhân tố động lực học D tăng.

Ngược lại, vùng tốc độ v < vth i là vùng làm việc không ổn định ở từng+-tay số của ôtô.

Giá trị nhân tố động lực học cực đại D1 max ở tay số thấp nhất biểu thị khảnăng khắc phục sức cản chuyển động lơn nhất của đường: D1 max = ψmax

Vùng chuyển động không trượt của ôtô:

+ Cũng tương tự như lực kéo, nhân tố động lực học cũng bị giới hạn bởi

+

+điều kiện bám của các bánh xe chủ động với mặt đường.

Nhân tố động học theo điều kiện bám Dφ được xác định như sau:

Dφ = =

+ Để ơtơ chuyển động khơng bị trượt quay thì nhân tố động lực học D

phải thoả mãn điều kiện sau :

Ψ D Dφ

+Vùng giới hạn giữa đường cong Dφ và đường cong Ψ trên đồ thị nhân

tố động lực học là vùng thoả mãn điều kiện trên. Khi D > Dφ trong

giới hạn nhất định có thể dùng đường đặc tính cục bộ của động cơ để

chống trượt quay nếu điều kiện khai thác thực tế xảy ra.2.3.4.Xác định khả năng tăng tốc của ôtô – xây dựng đồ thị gia tốc

-Biểu thức tính gia tốc :J = .g

16-Khi ơtơ chuyển động trên đường bằng(α= 0) thì:

Trong đó:Ji = .g+ Di – giá trị nhân tố động lực học ở tay số thứ i tương ứngvới tốc độ vi đã biết từ đồ thị D = f(v);

+ f, i – hệ số cản lăn và độ dốc của đường;

+ ji – gia tốc của ôtô ở tay số thứ i.

+ là hệ số kể đến ảnh hưởng của các khối lượng chuyển động

quay= 1+0.05(1+ihi²)

Tay số12345δJ1,51.311.201.141.10Bảng 8. Hệ số kể đến ảnh hưởng của các khối lượng chuyển động quayKhi ô tô chuyển động với vận tốc v<22 m/s thì f=f0

Khi ô tô chuyển động với vận tốc v>22 m/s thì f=f0.(1+)

-Lập bảng tính tốn các giá trị ji theo vi ứng với từng tay số:17-v1v2v3v4v5D1D2D3D4D5J1J2J3J4J51.662.182.873.784.970.1772

140.1346

280.1020

560.0774

670.0585

791.0597

990.8949247

110.7109

550.5369

960.3882

453.324.365.757.569.950.2102

810.1595

930.1207

090.0911

590.0681

181.2758

371.0816906

620.8632

870.6547

010.4732

338.6211.314.90.23760.18010.13580.10180.0747

891.4549

491.2354870

580.9867

520.7464

240.5326

688.7311.515.1

219.8

90.2594

560.19630.1474

040.1094

760.0785

91.5971

141.3562868

421.0813

010.8121

650.5665

298.2910.9

114.3

718.924.8

70.2755

620.2080

430.1554

490.1141

010.0795

11.7023

391.4441370

341.1470

020.8519

250.5196

219.9513.0

917.2

522.6

829.8

40.2860

140.2153

790.1599

510.1157

040.0775

681.7706

251.4990173

371.1837

660.8214

840.4780

9311.615.2

720.1

226.4

534.8

10.2908

170.2183

080.1609

230.1142

960.0727

551.8020

031.5209277

531.1917

020.7934

530.4065

9113.2

617.4

52330.2

339.7

90.2899

620.2168

290.1583

490.1098

550.0650

561.7964

151.5098686

121.1274

810.7368

630.3048

9714.919.625.834.044.70.28340.21090.15220.10231.75381.46583991.06610.65180.17344.97

6.636.5496 tốc ứng

52 với mỗi

27 tay số

29

Bảng 9.4 Giá2trị gia18Từ kết quả bảng tính, xây dựng đồ thị j = f(v):Hình 5. Đồ thị gia tốc ôtô

-Nhận xét:

+ Gia tốc cực đại của ôtô lớn nhất ở tay số một và giảm dần đến tay số

+cuối cùng.

Tốc độ nhỏ nhất của ôtô vmin = 1,66 (m/s) tương ứng với số vòng quay+ổn định nhỏ nhất của động cơ nmin = 300 (vòng/phút).

Trong khoảng vận tốc từ 0 đến vmin ôtô bắt đầu khởi hành, khi đó, li

hợp trượt và bướm ga mở dần dần.+ Ở tốc độ v = 49.73 (m/s) thì jv ≈ 0, lúc đó xe khơng còn khả năng tăng tốc

2.3.5.Xây dựng đồ thị thời gian tăng tốc – quãng đường tăng tốc

2.3.5.1. Xây dựng đồ thị gia tốc ngược

-Biểu thức xác định thời gian tăng tốc:

Từ CT: j = → dt = .dv-Thời gian tăng tốc của ôtô từ tốc độ v1 đến tốc độ v2 sẽ là:

t = dv

+ ti – thời gian tăng tốc từ v1 đến v2

+ ti = Fi – với Fi là phần diện tích giới hạn bởi phần đồ thị = f(v); v = v 1 ; v= v2 và trục hoành của đồ thị gia tốc ngược.

Thời gian tăng tốc toàn bộ:19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Xác định tỷ số truyền của hệ thống truyền lực

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×