Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Biện pháp đưa thực tiễn, tư liệu cuộc sống vào bài giảng, làm cho bài giảng phong phú, sinh động, học sinh dễ hiểu và có ấn tượng sâu về bài học: Những tư liệu này phải phong phú, cập nhật những vấn đề mang tính thời sự mà học sinh quan tâm. Muốn vậy, đ

- Biện pháp đưa thực tiễn, tư liệu cuộc sống vào bài giảng, làm cho bài giảng phong phú, sinh động, học sinh dễ hiểu và có ấn tượng sâu về bài học: Những tư liệu này phải phong phú, cập nhật những vấn đề mang tính thời sự mà học sinh quan tâm. Muốn vậy, đ

Tải bản đầy đủ - 0trang

viên có thể kết hợp với đồn thoại - giáo viên chủ nhiệm lớp để học sinh được

tập duyệt trong giờ sinh hoạt.

Đồng thời những chủ đề lớn như "An tồn giao thơng", "Phòng chống tệ nạn

xã hội", “Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên” cần tổ chức trong các buổi

chào cờ đầu tuần, hoạt động ngoại khóa, rất thiết thực đối với mỗi học sinh.

2.4. Hiệu qủa của sáng kiến kinh nghiệm

Qua thực hiện các biện pháp giáo dục học sinh chưa ngoan trong năm học

2017-2018, bản thân nhận thấy số học sinh chưa ngoan đã có nhiều biểu hiện

tích cực, Số ngày vắng học đã giảm, kết quả học tập có nhiều chuyển biến tích

cực. Cụ thể:

Bảng so sánh mức độ tiến bộ của học sinh:

+ Bảng 1: Kết quả khảo sát năng lực học sinh đầu năm học

Hạnh kiểm

Học lực

Tốt

Khá T.bình

Yếu

Giỏi

Khá

T.bình

Yếu

00260024Kém

2+ Bảng 2: Kết quả sau khi áp dụng các giải pháp

Hạnh kiểm

Tốt Khá

26T.bình Yếu

003.Học lực

Giỏ Khá

i

0

0T.bình

8Yếu

0Kém

0KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ3.1. Kết luận:

13Trên đây là những suy nghĩ và một số ý kiến đề xuất về biện pháp giáo

dục đạo đức cho học sinh. Những biện pháp này có thành cơng hay khơng đòi

hỏi phải có lòng nhiệt tình, tận tuỵ với tinh thần trách nhiệm cao của những

người làm công tác giáo dục. Để cảm hoá các em, định hướng cho các em đi

đúng mục đích giáo dục, trở thành những người cơng dân có ích cho xã hội với

đủ cả đức lẫn tài, đòi hỏi các nhà giáo dục phải có những biện pháp thích hợp.

Như Bác Hồ đã nói: “Có tài mà khơng có đức là người vơ dụng; có đức mà

khơng có tài thì làm việc gì cũng khó”. Vì vậy, là một người giáo viên tôi hiểu

và ý thức được rằng việc truyền đạt kiến thức và giáo dục đạo đức cho học sinh

là một cơng việc khó, đang được tồn xã hội quan tâm.

Tôi mong muốn và hy vọng rằng bản thân mình sẽ đóng góp một phần

nhỏ bé vào sự nghiệp trồng người của nước nhà, uốn nắn, đào tạo thế hệ trẻ năng

động, sáng tạo hội tụ đầy đủ cả đức lẫn tài để đáp ứng đủ nhu cầu của thời đại

cơng nghiệp hố, hiện đại hố đúng với câu: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”.

Bên cạnh đó bản thân khơng ngừng trau dồi kiến thức lẫn tu dưỡng đạo

đức, là tấm gương sáng cho tất cả học sinh noi theo.

3.2. Một số kiến nghị:

3.2. Những kiến nghị ,đề xuất:

Để công tác chủ nhiệm đạt kết quả cao góp phần cùng với nhà trường

nâng cao chất lượng giáo dục hơn nữa, tôi xin kiến nghị , đề xuất như sau:

- Đối với Ban Giám Hiệu:

+ Thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động giáo dục bổ ích trong nhà

trường như vui chơi, giải trí để các em có được sân chơi lành manh, bổ ích như

hội thi rung chuông vàng, vẽ tranh về bạo lực học đường, viết thư thăm hỏi các

chú Bộ đội ngoài đảo xa , cắm trại, tổ chức các trò chơi dân gian , giao lưu văn

nghệ giữa các trường học đóng trên địa bàn ...

+ Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thường xuyên.

+ Tổ chức hội thi viết bài về tấm gương sáng trong lớp, trong trường.

+ Tổ chức hội thi kể chuyện về những tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho

học sinh trong trường.

- Đối với gia đình:

- Tạo điều kiện, quan tâm, yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ, động viên, chia

sẻ với các em những khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống.

- Thường xuyên liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để nắm bắt được tình

hình học tập của con em mình .

Trên đây là những kinh nghiệm từ thực tế của bản thân tôi, chắc chắn vẫn

còn nhiều thiếu sót. Tơi mong muốn được sự góp ý chân thành của các cấp lãnh

đạo và bạn bè đồng nghiệp để kinh nghiệm này ngày càng hồn chỉnh, cho tơi có

thêm kinh nghiệm trong nghề dạy học của mình14XÁC NHẬN

CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊNhư xuân, ngày 18 tháng 04 năm 2018

Tôi xin cam đoan đây là SKKN

của mình viết, khơng sao chép nội dung

của người khác.Đặng Xuân Lĩnh15TÀI LIỆU THAM KHẢO1/Phương pháp dạy học tích cực – Nguyễn Kỳ, NXB Giáo dục 1995

2/Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2011.

3/Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, NXB Đại học sư phạm 2010.

4/Thông tư 58/TT-BGDĐT, ngày 12/12/2011 về việc ban hành quy chế đánh giá,

xếp loại học sinh THCS và THPT.

5/ Kỷ năng quản lý lớp học hiệu quả ,NXB Đại học quốc gia Hà Nội .

6/ Giáo dục kỹ năng phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội cho học

sinh THCS- Phạm Thanh Hà ,NSB Đại học quốc gia Hà Nội .

7/ Thực hành kỹ năng sống 6,7,8,9 - Lưu Thu Thủy , NSB Đại học sư phạm

8/ Phạm Thị Hải Anh, Thanh Thủy, “ Giáo dục đạo đức cho học sinh”, “Giáo

viên chủ nhiệm – Chiếc cầu nối đa chiều”, nguồn Giáo dục và Đào tạo online.16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Biện pháp đưa thực tiễn, tư liệu cuộc sống vào bài giảng, làm cho bài giảng phong phú, sinh động, học sinh dễ hiểu và có ấn tượng sâu về bài học: Những tư liệu này phải phong phú, cập nhật những vấn đề mang tính thời sự mà học sinh quan tâm. Muốn vậy, đ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×