Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Đặc điểm tiếp xúc của dân cư, cộng đồng

b. Đặc điểm tiếp xúc của dân cư, cộng đồng

Tải bản đầy đủ - 0trang

c. Tác hại

 Bụi nhà có thể là dị nguyên đối với một số ngườinhất định, gây ra bệnh dị ứng và hen phế quản.17/73Bụi trong sinh hoạtII

2Bụi đường phố18/73 Bụi trong khơng khí có thể do đất, cát trên đường

phố, đặc biệt trong q trình xây dựng đơ thị19/73 Bụi do xe cộ đi lại, nhựa đường, bụi amian, bụi chì do khói

xe…20/73Bụi trong sinh hoạtII

2Bụi đường phốTác hại:

 Gây bẩn nói chung, làm mất vệ sinh và mỹ quan đốivới nhà cửa, đồ đạc….

 Bụi có nồng độ cao hơn quy định có thể ảnh hưởngxấu đến sức khỏe.21/73IIIBụi cơng nghiệp1 Phân loại bụi cơng nhiệp2 Tính chất lý, hóa của bụi trong khơng khí22/73Bụi cơng nghiệpIII

1Phân loạiTính cách phát sinhPhân loại bụi

cơng nghiệpTheo nguồn gốc

Theo kích thướcTheo mức độ xâm nhập đường hô hấp

Theo tác hại sức khỏe

23/73a) Theo cách phát sinh

 Phátsinh từ sự chia nhỏ

các vật liệu rắn24/73a) Theo cách phát sinh

 Khóinặng: là khí dung ngưng tụ phát sinh từ các vật thể

rắn bị làm nóng đến bóc hơi và ngưng tụ lại. Khóinhẹ: do sự đốt cháy các vật liệu có chứa carbon,

các chất hữu cơ nói chung.25/73b) Theo nguồn gốcBụi hữu cơ

tự nhiênBụi nhân

tạoBụi động

vậtBụi vơ cơBụi kim

loại

Bụi hỗn

hợp26/73c) Theo kích thước

Bụi > 10µm có thể trong thấy bằng mắt thường.Bụi hiển vi: kích thước 0,1-10µm ở dạng sương mù,

nhìn thấy được bằng kính hiển vi thường, đa số lơ lửng

trong khơng khí.Bụi siêu hiển vi: kích thước < 0,1µm nhìn thấy được

kính hiển vi phóng đại lớn, thường khơng láng được và

ở dạng khói.27/73Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Đặc điểm tiếp xúc của dân cư, cộng đồng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×