Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Dạng bài tập Drag and drop into text :

6 Dạng bài tập Drag and drop into text :

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. 7 Dạng bài tập Select missing words.

Kiểu bài tập này giống với Drag and drop into text và kiểu bài tập Essay

questions, nhưng sử dụng trình đơn thả xuống trong văn bản để chọn đáp án

thay vì kéo và di chuyển từ cần điền. Trong bài kiểm tra Tiếng Anh ta dùng

nó để soạn câu hỏi dạng điền từ vào chỗ trống với từ cho sẵn. Nó có dạng như

sau:Các bước tạo câu hỏi chọn từ còn thiếu:

 Bước 1: Chọn Select the mising word (Câu hỏi chọn từ còn thiếu) từ

menu Create new question.

 Bước 2: Đặt tên cho câu hỏi.

 Bước 3: Nhập nội dung câu hỏi, chú ý là sử dụng dấu ngoặc vuông

[[1]] thay cho ô trống, trong đó có đánh số thay cho từ cần điền.

 Bước 4: Chọn hình ảnh hiển thị, nếu muốn

Bước 5: Nhập từ cần điền.Bước 6: Chọn Save changes để lưu bài tậpV.Tạo tài khoản và cho học sinh vào khóa học:

1.Tạo tài khoản cho học sinh:

Có 2 cách sau:

1.1 Giáo viên tạo tài khoản cho từng học sinh:

Bước 1: Chọn Site administrationBước 2: Chọn User => Account=> Add a new userBước 3: Nhập các nội dung theo yêu cầu.

Bước 4: Chọn Create user.

Sau khi tạo tài khoản thành công, tài khoản này sẽ xuất hiện trong danh sách

người dùng.Để tạo thêm tài khoản ta nhấp vào Add a new user và làm tương tự.

3.2 Học sinh tự tạo tài khoản:

Giáo viên cung cấp cho học sinh địa chỉ trang moodle của mình và hướng dẫn

các em cách đăng nhập.

Các bước học sinh tự tạo tài khoản:

Bước 1: Truy cập vào trang web theo địa chỉ giáo viên cung cấp.Ở góc trên bên phải trang Moodle, ta thấy một liên kết Login (Đăng nhập).

Chọn liên kết này sẽ xuất hiện màn hình đăng nhập, như trong hìnhBước 2: Chọn Create new account, màn hình xuất hiện giao diện như sau:Bước 3: Học sinh nhập những thông tin bắt buộc theo yêu cầu, sau đó chọn

Create my new account. Nếu thành công sẽ nhận được thông báoBước 4: Mở gmail đã đăng kí, mở thư nhận được từ Gnomio để xác

nhận tài khoản bằng cách nhấp vào liên kết được cung cấpNếu thành cơng, màn hình sẽ có giao diện như sau4.Cho học sinh vào khóa học:

Dù là giáo viên tạo tào khoản cho học sinh hay học sinh tự tạo tài khoản cho

mình thì học sinh vẫn khơng thể vào khóa học khi giáo viên chưa thực hiệnghi danh họ vào khóa học. Vì vậy để học sinh vào được khóa học thì giáo

viên phải là người ghi danh cho học sinh qua các bước sau:

Bước 1: Chọn khóa họcBước 2: Chọn cài đặt => MoreBước 3: Chọn User => Enrolled User ( Ghi danh)Bước 4: Chọn Enroll UsersBước 5: Chọn Enroll, sau khi xong, chọn Finish enrolling userVI./ Xem điểm:

Bước 1: Chọn Khóa học muốn xemBước 2: Chọn bài kiểm tra muốn xem.Bước 3: Chọn biểu tượng cài đặt, chọn Results.C./ KẾT LUẬN

Việc áp dụng hệ thống Moodle vào cơng tác giảng dạy có ý nghĩa rất quan

trọng vì nó hình thành nên một phương pháp dạy học mới phù hợp với xu

thế dạy học hiện nay, phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng và nhànước, giáo dục mọi lúc, mọi nơi, giáo dục suốt đời.

Khả năng ứng dụng của Moodle là rất rộng lớn, nó có thể áp dụng được cho

nhiều cấp học và nhiều môn học từ tiểu học cho đến đại học, tuy nhiên trong

chuyên đề này chúng tôi chỉ đề cập đến khía cạnh ứng dụng Moodle trong

cơng tác kiểm tra đánh giá nhưng đây lại là phần dễ áp dụng và có ý nghĩa

rất quan trọng đối với giáo viên. Hy vọng rằng chúng ta có thể áp dụng được

các chức năng của Moodle vào cơng tác giảng dạy của mình để nâng cao

chất lượng giáo dục.

Trong quá trình viết chuyên đề chắc chắn khơng tránh khỏi nhiều sai sót, rất

mong thầy cơ đóng góp ý kiến xây dựng để chun đề hồn thiện hơn./.

Nhóm Anh vănTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Dạng bài tập Drag and drop into text :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×