Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
B.Quá trình oxy hóa không hoàn toàn

B.Quá trình oxy hóa không hoàn toàn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tổng quan SyngasXúc tácFTKinh tế & môi

trườngPhát triểnSƠ ĐỒ SẢN XUẤT KHÍ TỔNG HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP

OXY HĨA KHƠNG HỒN TỒN CỦA SHELLTổng quan SyngasXúc tácFTKinh tế & mơi

trườngPhát triểnXÚC TÁC TRONG PHẢN ỨNG

FISCHER-STROPCH

Tính chất của xúc tác Co và Fe

Ảnh hưởng của chất kích hoạt

Ảnh hưởng của chất mang, kim

loại tải và sự phân tán

Xúc tác Co tiêu chuẩnTính chất của xúc tác Co và FeẢnh hưởng của chất kích hoạtẢnh hưởng của chất kích hoạtgiảm tỷ lệ

hấp phụ H2vơ hiệu hóa

các mạng

axitK là promoter

quan trọng

nhất

giảm sự tạo

thành khí

metantăng tỷ lệ

hấp phụ

COtăng xác

suất lan

truyềntăng độ

chọn lọc

alkeneTổng quan SyngasXúc tácFTKinh tế & mơi

trườngẢnh hưởng của chất kích hoạtPhát triểnTổng quan SyngasXúc tácFTKinh tế & mơi

trườngẢnh hưởng của chất kích hoạtPhát triểnẢnh hưởng của chất mang, kim loại tải và

sự phân tánẢnh hưởng của chất mang, kim loại

tải và sự phân tánTổng quan SyngasXúc tácFTKinh tế & môi

trườngPhát triểnXúc tác Co tiêu chuẩnThành phần xúc tácChất mang35% khối lượng Cochất nền δ- A12O3 với

3% La2O30.1-0.3% khối lượng Pt,

Re, hoặc RuBET-SA = 150 m2/g1-3% BaO hoặc La2O3dpore = 12 nm,

Vpore = 0.5 cm3/gT=650- 750oCT=120°C

t= 12-24 h

T=250-300°C

t=12 h

T=360°C

t=24 giờTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B.Quá trình oxy hóa không hoàn toàn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×