Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề xuất giải pháp nâng cao vai trò của công nghệ tin học đối với hoạt động công chứng

Đề xuất giải pháp nâng cao vai trò của công nghệ tin học đối với hoạt động công chứng

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.1.Nâng cao trình độ tin học của cơng chứng viên, áp dụng các tiến bộ công nghệ tin

học và hoạt động công chứng.

Công nghệ tin học ngày càng phát triển, những ứng dụng của nó ngày càng đa dạng, để

thực hiện tốt nghiệp vụ công chứng, các công chứng viên phải khơng ngừng tự hồn thiện

bản thân, cập nhật các ứng dụng mới vào trong cơng việc của mình.

Tổ chức các buổi đào tạo,chia sẻ về ứng dụng của công nghệ thông tin trong hoạt động công

chứng để phổ biến việc áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng.

Công nghệ tin học không chỉ áp dụng bằng các phần mềm, hiện nay nhiều loại máy tính,

máy quét có thể phân tích, phát hiện được giấy tờ, hồ sơ giả. Thiết nghĩ, các tổ chức hành

nghề công chứng nên có kế hoạch áp dụng những thành tựu này.

3.2. Xây dựng kế hoạch áp dụng hệ thống cơ sở dữ liệu cho tất cả các tỉnh, thành trong

cả nước.

Hiện nay, hệ thống cơ sở dữ liệu chỉ được áp dụng ở một số tỉnh, thành lớn do đó, việc tra

cứu thơng tin về tình trạng tài sản trên hệ thống này vẫn còn có nhiều khiếm khuyết, do đó

cần áp dụng xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu này trên toàn quốc và kết nối các hệ thống này

lại với nhau để đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của việc tra cứu thông tin, dữ liệu trên hệ

thống. Bên cạnh việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, chúng ta cũng cần phải quan tâm đến

cơ sở hạ tầng, máy móc, thiết bị để đáp ứng các yêu cầu về mặt kỹ thuật cho việc xây dựng

hệ thống cơ sở dữ liệu

3.3. Xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về thông tin công dân

Hoạt động công chứng tại nước ta hiện đang phụ thuộc rất nhiều vào các giấy tờ cứng.

Tình trạng này làm phát sinh hàng loạt các vấn đề bất cập như: các thủ tục hành chính phức

tạp, nạn làm giả giấy tờ, hồ sơ làm ảnh hưởng không nhỏ đến người yêu cầu công chứng và

công chứng viên.

Thiết nghĩ nước ta nên xây dựng hệ thống thông tin của công dân, trong đó lưu trữ tất cả

các thơng tin cơ bản của một cá nhân: tên, ngày sinh, địa chỉ thường trú, tình trạng hơn nhân,

tiền án, tiền sự,… và quản lý những thông tin này theo dạng dãy số. Nếu làm được điều này,

chúng ta sẽ tránh được rất nhiều thủ tục hành chính khơng cần thiết và đảm bảo tính an tồn

khi tiến hành hoạt động cơng chứng.

3.4. Xây dựng đội ngũ quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên nghiệp

Một thách thức đặt ra khi xây dựng hệ thống dữ liệu thơng tin là tình trạng quản lý tính

bảo mật của hệ thống. Hiện nay, hầu hết các cán bộ quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu đều chưa

thực sự chuyên nghiệp, tình trạng này làm phát sinh rủi ro là hệ thống có thể bị truy cập trái

phép hoặc thơng tin có thể bị sửa chữa, làm sai lệch. Với định hướng của nước ta hiện nay,

việc áp dụng công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực là xu thế tất yếu, điều đó đòi hỏi đội

ngũ quản lý công nghệ phải hết sức chuyên nghiệp, vì khi đưa tồn bộ thơng tin, dữ liệu mã

hóa thành dạng thơng tin số, việc đảm bảo tính bảo mật thông tin là vấn đề liên quan trực tiếp

đến an ninh quốc gia, do đó cần phải chú ý quan tâm.

78910Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề xuất giải pháp nâng cao vai trò của công nghệ tin học đối với hoạt động công chứng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x