Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Những giải pháp hoàn thiện phải đảm bảo sự tuân thủ đúng chế độ, chuẩn mực kế toán, kiểm toán, văn bản pháp luật về đặc điểm kinh doanh, ngành nghề sản xuất và yêu cầu tổ chức của công ty. Yêu cầu này đòi hỏi công tác kế toán phải có sự thống nhất về nhiề

Những giải pháp hoàn thiện phải đảm bảo sự tuân thủ đúng chế độ, chuẩn mực kế toán, kiểm toán, văn bản pháp luật về đặc điểm kinh doanh, ngành nghề sản xuất và yêu cầu tổ chức của công ty. Yêu cầu này đòi hỏi công tác kế toán phải có sự thống nhất về nhiề

Tải bản đầy đủ - 0trang

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

HuyGVHD:Th.S Đào Mạnhvà kinh doanh hiệu quả, tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp và mục tiêu

tăng trưởng, phát triển bền vững.

- Hoàn thiện phải dựa trên cơ sở tiết kiệm chi phí mang lại hiệu quả cao.

- Và cuối cùng đó là sự nỗ lực, cố gắng thực hiện của tập thê cán bộ

phòng kế tốn nói riêng và bộ máy tổ chức cơng ty nói chung, có sự quan

tâm sát sao thực hiện.

Tuy nhiên với lượng kiến thức còn hạn hẹp và q trình thực tập rất ngắn

nên các giải pháp mà em đưa ra chỉ mang tính chất cá nhân của bản thân dựa

trên những gì mà em đã tìm hiểu, quan sát, nghiên cứu từ tình hình kế tốn của

cơng ty, vì vậy em rất mong được sự đóng góp và quan tâm của các anh, chị

trong phòng kế tốn và ban lãnh đạo cơng ty để cơng tác kế tốn tại cơng ty có

thể hồn thiện hơn góp phần cho sự phát triển lớn mạnh của công ty.KẾT LUẬN

Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là yếu tố then chốt trong

hệ thống kế tốn tài chính của mỗi doanh nghiệp. Một doanh nghiệp phát triển

bền vững là doanh nghiệp kiểm sốt tốt chi phí và tạo ra doanh thu, lợi nhuận

cao là mục tiêu hàng đầu với doanh nghiệp, vì lợi nhuận cao mà chi phí bỏ ra

thấp sẽ đánh giá được năng lực kinh doanh, vị thế trên thị trường của công ty.

SV: Trần Kim Anh – Đ7KT2

84KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP

HuyGVHD:Th.S Đào MạnhVì vậy, việc tổ chức hạch tốn doanh thu, chi phí một cách hợp lý, xác định

kết quả kinh doanh chính xác là vơ cùng quan trọng.

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng cơng trình giao thơng tuy mới

thành lập còn non trẻ nhưng đã tạo được uy tín nhất định trên thị trường cung

cấp dịch vụ tư vấn xây dựng. Trong q trình thực tập tại cơng ty nhờ có sự

giúp đỡ của bộ phận kế tốn, em đã có cơ hội đi sâu tìm hiểu về đặc điểm

cơng tác kế toán cũng như phương pháp hạch toán của một số phần hành kế

toán, đặc biệt là phần hành kế tốn doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh

doanh tại cơng ty. Qua đó, em đã có được sự so sánh giữa cơng tác kế tốn

ngồi thực tế với những kiến thức đã học tại trường; áp dụng những điều đã

học được vào cơng tác kế tốn tại doanh nghiệp.

Vì thời gian thực tập chưa lâu và vốn kiến thức còn hạn hẹp nên bài khóa

luận tốt nghiệp của em còn nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý

kiến đánh giá, góp ý từ phía thầy cơ đề bài khóa luận tốt nghiệp của em được

hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của Ban giám đốc và

phòng kế tốn của cơng ty cùng sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo - Th.S

Đào Mạnh Huy đã giúp đỡ em thực hiện tốt bài khóa luận này.

Em xin chân thành cản ơn!

Sinh viên: Trần Kim AnhDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Chứng từ, sổ sách, báo cáo, phần mềm kế toán của Công ty CP Tư vấn

đầu tư và xây dựng cơng trình giao thơng

2. Giáo trình kế tốn tài chính

SV: Trần Kim Anh – Đ7KT2

85KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Huy

3.

4.

5.

6.GVHD:Th.S Đào MạnhGiáo trình kế tốn quản trị

Nguồn Internet, sách báo

Một số bài khóa luận tốt nghiệp kế tốn

Nguồn tài liệu tham khảo khác.SV: Trần Kim Anh – Đ7KT2

86KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

HuyGVHD:Th.S Đào MạnhNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Đào Mạnh Huy

Nhận xét khóa luận tốt nghiệp của :

Sinh viên: Trần Kim Anh

Lớp: Đ7-KT2Niên khóa: 2011 – 2015Đề tài: Kế tốn doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ

phần Tư vấn đầu tư và xây dựng cơng trình giao thơng.

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2015

Người nhận xétSV: Trần Kim Anh – Đ7KT2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những giải pháp hoàn thiện phải đảm bảo sự tuân thủ đúng chế độ, chuẩn mực kế toán, kiểm toán, văn bản pháp luật về đặc điểm kinh doanh, ngành nghề sản xuất và yêu cầu tổ chức của công ty. Yêu cầu này đòi hỏi công tác kế toán phải có sự thống nhất về nhiề

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×