Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Đặc điểm về tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng công trình giao thông

1 Đặc điểm về tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng công trình giao thông

Tải bản đầy đủ - 0trang

KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP

HuyGVHD:Th.S Đào MạnhCó tài khoản riêng tại ngân hàng.

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng cơng trình giao thơng được

thành lập ngày 19/04/2011 theo quyết định của Sở kế hoạch và đầu tư thành

phố Hà Nội. Công ty do các giảng viên giàu kinh nghiệm của trường Đại học

Giao thông Vận tải thành lập, là môi trường làm việc thực tế cho nhiều sinh

viên trường Đại học Giao thông Vận Tải trong quá trình thực tập tốt nghiệp,

hoạt động chủ yếu của cơng ty là tư vấn và khảo sát thiết kế bản vẽ kỹ thuật

các dự án cơng trình cầu - đường bộ. Đội ngũ cán bộ nhân viên của công ty

giàu kinh nghiệm thực tế, có năng lực và trí thức, trẻ trung năng động, đa phần

nhân viên công ty là các sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải đến thực

tập tại công ty sau khi tốt nghiệp ở lại cơng ty để làm việc. Trong q trình

phát triển, cơng ty có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai các hoạt động tư

vấn xây dựng và ứng dụng các tiến bộ khoa học xây dựng cho các cơng trình

dự án có quy mơ lớn nhỏ trải dài từ Bắc đến Nam. Các gói thầu cơng ty đã

thực hiện đều được chủ đầu tư và các đối tác đánh giá cao và góp phần rất lớn

trong chương trình dự án cải tạo mạng lưới đường bộ Quốc gia của Chính phủ,

có thể kể đến một số cơng trình mà cơng ty đã thực hiện được như:

- Tư vấn thiết kế bản vẽ thi cơng - dự tốn dự án: cải tạo và mở rộng cầu

Dịch Vọng, quận Cầu Giấy;

- Sữa chữa đường Hàng Cót - Hàng Điếu - Hàng Da - Hàng Gà;

- Thử tải cầu thuộc dự án cầu vượt tại nút giao tuyến đường Nguyễn Chí

Thanh và đường Láng để hạn chế ùn tắc giao thông;

- Tư vấn khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cơng trình: Sửa chữa

các hư hỏng cục bộ nền mặt đường, Km55 - Km60, Quốc lộ 62, tỉnh

Long An;

- Thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án: Đoạn ngã Năm cầu

Cần Thơ - Cảng Cái Cui giai đoạn II thuộc tuyến Nam sông Hậu;

- Tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình: sửa chữa cầu Rào

Km0+361 đường 353 - Hải Phòng;

- Kiểm định chất lượng cơng trình Đường vào khu thương mại, Dịch vụ

và Đô thị mới Tây Bắc, thành phố Nam Định;

SV: Trần Kim Anh – Đ7KT2

6KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

HuyGVHD:Th.S Đào Mạnh- Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng sửa chữa cầu

Làng Phàng Km146+450, QL70, Lào Cai

- Tư vấn khảo sát cơng trình: Sửa chữa hồn thiện hệ thống thoát nước

qua thị trấn Mỏ Cày km29+700 đến Km29+970; sửa chữa cải tạo lại

ngã tư An Thiện - Thành Thới B (Km39+970 và mở rộng xây dựng tiền

đảo tại ngã 3 Thơm (Km36+300); Gia cố chống sạt lở bờ sông mố A cầu

Mỏ Cày (Km30+456) và mố B cầu Ơng Đình; Sửa chữa cục bộ nền mặt

đường đoạn Km27+000 - Km30+456, trên QL60, tỉnh Bến Tre…SV: Trần Kim Anh – Đ7KT2

7KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP

HuyGVHD:Th.S Đào MạnhHình 1.1: Một số đơn vị đối tác của công ty Transinco

SV: Trần Kim Anh – Đ7KT2

8KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

HuyGVHD:Th.S Đào Mạnh1.1.2 Lĩnh vực kinh doanh và quy trình thực hiện dịch vụ

a) Ngành nghề sản xuất kinh doanh

- Xây dựng cơng trình cơng ích;

- Chuẩn bị mặt bằng;

- Kiểm tra phân tích kỹ thuật;

- Xây dựng cơng trình đường sắt và đường bộ;

- Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Đường thủy, bến

cảng và các cơng trình trên sơng, cảng du lịch, cửa cống, cơng trình thể

thao ngồi trời;

- Hồn thiện cơng trình xây dựng;

- Cho th máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác;

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết:

+ Thiết kế cơng trình cầu, đường bộ;

+ Giám sát xây dựng và hồn thiện cơng trình cầu, đường bộ;

+ Khảo sát địa hình;

+ Khảo sát địa chất cơng trình, địa chất thủy văn;

+ Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình (hạng 2);

+ Tư vấn đấu thầu: Lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu (khơng bao

gồm xác định giá gói thầu và giá hợp đồng trong xây dựng);

+ Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình (chỉ hoạt động khi đáp

ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật);

+ Kiểm định chất lượng cơng trình xây dựng;

+ Lập báo cáo tác động môi trường;

+ Quan trắc môi trường;

+ Thiết kế các hệ thống điện của phương tiện giao thông đường sắt;

+ Thiết kế hệ thống thơng tin tín hiệu cơng trình giao thơng;

- Hoạt động tư vấn vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài

chính, kế tốn, kiểm tốn, thuế và chứng khốn); Xuất nhập khẩu các

mặt hàng Cơng ty kinh doanh; (Doanh nghiệp chỉ hoạt động xây dựng

khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật).

b) Quy trình thực hiện dịch vụ tư vấn thiết kế

SV: Trần Kim Anh – Đ7KT2

9KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

HuyGVHD:Th.S Đào MạnhSau khi có Quyết định của các cơ quan chủ quản về xây dựng cơng trình,

Giám đốc và chủ đầu tư sẽ thỏa thuận và ký kết hợp đồng tiếp nhận dự án.

Phòng Kế hoạch là nơi tiếp nhận dự án từ giám đốc và phân công tổ thực hiện

(Tổ Cầu hoặc Tổ Đường). Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tổ thực hiện

cử người đi khảo sát, thu thập số liệu lên kế hoạch cụ thể cho hợp đồng xây

dựng được giao. Số liệu này phải được phòng Kiểm định chất lượng kiểm tra

trước sau đó mới được sử dụng để thiết kế bản vẽ lập dự tốn cơng trình. Bản

vẽ thiết kế và bảng dự toán là sản phẩm của tổ thực hiện sẽ được phòng Kiểm

định chất lượng kiểm tra lần cuối trước khi giao cho chủ đầu tư.

Khi cả hai bên đều thống nhất về bản thiết kế và dự toán thực hiện và được

sự phê duyệt của cấp có thẩm quyền thì dự án kết thúc lúc này sẽ tiến hành

quyết toán và thanh toán hợp đồng xây dựng.SV: Trần Kim Anh – Đ7KT2

10KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

HuyGVHD:Th.S Đào MạnhTiếp nhận dự án

Phổ biến thông tin dự ánPhân công người thực hiện

và kế hoạch thực hiệnThu thập số liệu

Đi hiện trường lập đề cương

khảo sát thiết kế

Kiểm tra số liệu khảo sátThiết kế dự án và lập

dự tốn cơng trìnhChỉnh sửa bản vẽKiểm tra bản vẽ và bản

dự tốn cơng trìnhNghiệm thu bàn giao

cho chủ đầu tưKhơng

đồng ýNhân viên

phòng thiết

kế bảo vệ

sản phẩmĐồng ý

Kết thúc dự án

Quyết tốn, thanh tốn hợp đồng

Sơ đồ 1.1: Quy trình thực hiện dịch vụ tư vấn thiết kế

SV: Trần Kim Anh – Đ7KT2

11KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

HuyGVHD:Th.S Đào Mạnh1.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh của cơng ty

Giám đốcPhó Giám ĐốcPhòng

kế hoạchPhó Giám đốcPhòng

khảo sát

thiết kếPhòng

kiểm định

chất lượngPhòng

tài

chính kế

tốnTổ khảo sát

thiết kế cầuTổ khảo sát

thiết kế đường

Đội

thi côngSơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty Transinco

- Giám đốc: là đại diện pháp nhân cho công ty trong các giao dịch với

các đối tác của công ty, giám đốc đứng đầu tổ chức lãnh đạo của công

ty có trách nhiệm quản lý, điều hành tất cả các hoạt động của cơng ty.

- Phó giám đốc: hỗ trợ giám đốc quản lý các phòng ban, chịu trách

nhiệm về kỹ thuật chuyên môn liên quan đến tư vấn khảo sát thiết kế và

kiểm tra, chỉ đạo tiến trình cơng việc.

- Phòng kế hoạch: Có nhiệm vụ lập kế hoạch ký kết, thực hiện các hợp

đồng và theo dõi tiến độ của các dự án mà công ty tham gia.

SV: Trần Kim Anh – Đ7KT2

12KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

HuyGVHD:Th.S Đào Mạnh- Phòng Khảo sát - Thiết kế: thực hiện các dự án liên quan tới công tác

khảo sát thiết kế công trình giao thơng và cơng trình dân dụng.

- Phòng Kiểm định chất lượng: thực hiện các dự án liên quan tới cơng tác

kiểm định chất lượng cơng trình giao thơng và cơng trình dân dụng,

kiểm tra kết quả của phòng Khảo sát – Thiết kế.

- Phòng tài chính kế tốn: thực hiện các nghiệp vụ liên quan tới tài chính

kế toán, tổ chức lao động và các vấn đề chung khác.

- Các đội thi công: thực hiện các dự án thi cơng cơng trình.

1.2 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn tại Cơng ty Cổ phần Tư vấn đầu

tư và xây dựng cơng trình giao thơng

1.2.1 Tổ chức bộ máy kế tốn

Kế tốn trưởngKế tốn

lương và

các khoản

trích nộp

theo lươngKế toán

TSCĐ, vật

Kế toán

tiền, thanh

toánThủ quỹSơ đồ 1.3: Tổ chức bộ máy kế tốn tại cơng ty Transinco- Kế tốn trưởng: là người phụ trách chung các cơng việc kế tốn, giúp

giám đốc tổ chức, chỉ đạo tồn bộ cơng tác hạch tốn kế tốn và cơng

tác tài chính của cơng ty theo định kỳ đồng thời kế toán trưởng là người

chịu trách nhiệm với nhà nước về các quy định kế toán hiện hành. Kế

toán trưởng sẽ tổng hợp số liệu về thu, chi và các nghiệp vụ khác của kế

tốn viên để làm nhiệm vụ tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm,SV: Trần Kim Anh – Đ7KT2

13KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP

Huy------GVHD:Th.S Đào Mạnhcơng trình cũng như là việc lập các báo cáo cần thiết, đồng thời kế toán

trưởng đảm nhiệm kê khai và quyết toán thuế.

Kế toán lương và các khoản trích nộp theo lương: Tổng hợp các

chứng từ có liên quan và tính lương cho cán bộ cơng nhân viên trong

cơng ty cũng như các khoản trích theo lương BHXH, BHYT, KPCĐ,

BHTN và thực hiện các chế độ khen thưởng đối với cán bộ công nhân

viên để tổng hợp lương và các khoản trích theo lương.

Kế tốn TSCĐ, vật tư: Theo dõi tình hình tăng, giảm TSCĐ; tính khấu

hao, trích và phân bổ khấu hao cho từng đối tượng sử dụng.

Mở sổ theo dõi chi tiết từng loại vật tư, nguyên vật liệu, công cụ dụng

cụ tồn kho. Tính tốn vật liệu xuất kho, phân bổ cơng cụ, dụng cụ,

chuyển giao đối chiếu bảng kê đã lập với kế tốn tiền mặt, tiền gửi ngân

hàng, cơng nợ, tổng hợp.

Kế toán tiền, thanh toán:

Hạch toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng: phân loại các nghiệp vụ kinh tế

phát sinh.

Hạch toán thanh toán với người mua, người bán: theo dõi, đối chiếu tài

khoản tiền và tình hình thanh tốn với người mua, người bán.

Hạch toán thanh toán nội bộ: theo dõi các khoản ứng trước và kiểm tra

hồ sơ chứng từ quyết tốn của cơng ty với từng phòng ban, cá nhân.

Thủ quỹ: Có trách nhiệm thu chi tiền mặt theo phiếu thu, phiếu chi,

giấy tạm ứng, bảo quản quỹ tiền mặt tại công ty, đối chiếu sổ quỹ với

các sổ liên quan như sổ cái tiền mặt.

1.2.2 Chế độ kế tốn áp dụng tại cơng ty

Cơng ty CP Tư vấn Đầu tư và xây dựng cơng trình giao thơng hiện đang

áp dụng chế độ kế tốn doanh nghiệp theo Quyết định số 48/2006/QĐBTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài Chính và các thơng tư hướng dẫn sửa

đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp.

Niên độ kế toán của công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày

31/12 hàng năm.SV: Trần Kim Anh – Đ7KT2

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Đặc điểm về tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng công trình giao thông

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×