Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Sử dụng WampSever chạy joomla:

3 Sử dụng WampSever chạy joomla:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ Án Tốt NghiệpGVHD:Hồ Diên LợiTrang 12Đồ Án Tốt NghiệpGVHD:Hồ Diên LợiTrang 13Đồ Án Tốt NghiệpGVHD:Hồ Diên LợiTrang 14Đồ Án Tốt NghiệpGVHD:Hồ Diên Lợi2.4Cài đặt joomla:

 Localhost là thuật ngữ việc chỉ việc sử dụng chương trình Web Server trên máy tính cá

nhân để làm máy chủ web. (Xem hướng dẫn cách cài đặt chương trình Server với

WAMP và XAMPP).

 Khởi động chương trình Server.

 Do Joomla! có sử dụng cơ sở dữ liệu (Database) nên bạn phải tạo trước Databse và ghi

nhớ các thông tin này. (Xem hướng dẫn Cách tạo Database bằng phpMyAdmin trên

localhost).

 Bạn hãy giải nén toàn bộ thư mục và tập tin trong gói cài đặt Joomla! vào thư mục web

gốc (Web root) thư mục này thường có tên là www hoặc public_html.Trang 15Đồ Án Tốt NghiệpGVHD:Hồ Diên LợiCác thư mục và tập tin của Joomla!

Cài đặt Joomla! 1.7.x trên localhost

 Mở trình duyệt web và nhập http://localhost vào ơ địa chỉ của trình duyệt sau đó

nhấn Go hoặc phím Enter.

Địa chỉ web trên localhost

Chương trình cài đặt Joomla sẽ xuất hiện trong cửa sổ của trình duyệt. Sau đây là các

bước cài đăt Joomla! 1.7 trên Localhost

 Choose language (Chọn ngôn ngữ cài đặt)

Bạn hãy chọn ngôn ngữ cài đặt. Đây chỉ là ngôn ngữ hiển thị trong quá trình cài đặt

sau khi cài đặt xong nếu ngôn ngữ mà bạn chọn đã được tích hợp sẵn trong bộ cài đặt thì

Joomla! sẽ hiển thị ln ngơn ngữ này, nếu khơng thì sẽ hiển thị ngôn ngữ mặc định là

tiếng Anh và bạn cần phải tự tay cài đặt thêm gói ngơn ngữ của mình. Sau khi chọn xong

nhấn Next.

Chọn ngơn ngữ cài đặt Joomla!

 Pre-Installation check (Kiểm tra trước khi cài đặt)

Để đảm bảo quá trình cài đặt và sử dụng Joomla! được tốt nhất, chương trình sẽ

kiểm tra trước các thơng số của máy chủ web xem có phù hợp với Joomla! hay khơng.

Đây cũng chính là các thơng số cần biết để sau này chọn Host cho các trang web được

thiết kế bằng Joomla!

Tất cả các thơng số đều phải có màu xanh như trong hình, nếu có thơng số nào màu

đỏ thì chứng tỏ thơng số đó khơng phù hợp với Joomla! bạn cần phải thay đổi lại thông số

này và nhấn vào nút Check Again để kiểm tra lại.

Nếu tất cả thơng số đều đúng thì bạn hãy nhấn Next để tiếp tục.Trang 16Đồ Án Tốt NghiệpGVHD:Hồ Diên LợiKiểm tra trước khi cài đặt Joomla!

Database Type: Chọn loại cơ sở dữ liệu, thông thường là MySQL

1) Host Name: Nhập tên của Host, thông thường là localhost

2) Username: Nhập tên của tài khoản truy cập Database, do cài đặt trên Localhost nên tên

truy cập này thường mặc định thường là root

3) Password: Nhập mật khẩu truy cập Database, do cài đặt trên Localhost nên mật khẩu

truy cập này để trống (khơng có mật khẩu).

4) Database Name: Nhập tên của Database, đây là tên được bạn đặt lúc tạo Database.

5) Table Prefix: Tiền tố của các bảng dữ liệu, sẽ được Joomla! 1.7 tạo một cách ngẫu

nhiên, bạn có thể đặt lại theo ý mình nếu muốn.

6) Backup/Remove: Lựa chọn Sao lưu (Backup) hay Xóa (Remove) các bảng dữ liệu đã

có sẵn nếu sử dụng lại Database cũ.

Nhấn Next để tiếp tục. Nếu các thơng tin khai báo đúng thì chương trình cài đặt sẽ

chuyển sang bước kế tiếp, nếu khơng thì chương trình sẽ yêu cầu bạn nhập đúng các thơng

tin mới có thể tiếp tục được.

 FTP Configuration (Thiết lập cấu hình FTP)

Đây là phần thiết lập FTP, một giao thức truyền tập tin trên mạnginternet. Bước cài

đặt này thông thường không cần phải thực hiện trừ khi đối với một số Host có yêu cầu.

Bạn hãy bỏ qua các thông số này và nhấn Next để tiếp tục (Sau này có thể thiết lập lại khi

cần thiết trong phần quản lý Joomla!).Trang 17Đồ Án Tốt NghiệpGVHD:Hồ Diên LợiThiết lập cấu hình FTP

 Configuration (Phần cấu hình)

Tại bước này bạn sẽ thiết lập các thông tin cho trang web của mình.Thiết lập cấu hình cho Joomla!

1) Site Name: Nhập tên cho trang web, đây là tên của trang web chứ không phải tên miền

(Domain Name) tuy nhiên nếu muốn bạn cũng vẫn có thể đặt theo tên miền.

Ngoài ra bạn cũng có thể nhấn vào Advanced Settings - optional để nhập thêm thông tin:

- Meta Description: Nhập phần mô tả ngắn để giới thiệu cho nội dung của trang web.

- Meta Keywords: Nhập các từ khóa có liên quan đến nội dung của trang web, từ khóa này

giúp người sử dụng tìm kiếm được trang web của bạn khi sử dụng các cơng cụ tìm kiếm

(yahoo, google,...). Bạn có thể nhập nhiều từ khóa, mỗi từ cách nhau bởi dấu phẩy (,).

2) Admin Email: Nhập địa chỉ email của người quản trị trang web, đây cũng chính là địa

chỉ Email dùng để trao đổi thông tin tự động giữa trang web và các thành viên.

3) Admin Username: Đặt tên cho tài khoản dùng để truy cập vào phần quản trị của trang

web, có thể đặt tên tùy ý, đây là tài khoản có quyền hạn cao nhất (Super Admin).

4) Admin Password: Đặt mật khẩu cho tài khoản quản trị của trang web.

5) Confirm Admin Password: Nhập lại một lần nữa để xác nhận mật khẩu này.

Trang 18Đồ Án Tốt NghiệpGVHD:Hồ Diên Lợi6) Install Sample Data (Cài đặt dữ liệu mẫu), nếu đây là lần đầu tiên cài đặt và sử dụng

Joomla! thì bạn hãy nhấn vào nút này để tìm hiểu cách thiết lập cấu hình và sử dụng

thơng qua các dữ liệu mẫu. Sau khi nhấn vào nút này thì nó sẽ thơng báo dữ liệu mẫu

đã được cài đặt và ẩn đi.

 Finish (Hoàn tất cài đặt)Hoàn tất cài đặt Joomla!Chương 3 – THIẾT KẾ CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA WEBSITE:

3.1Cài đặt template:3.1.1 Thiết kế template: Bước 1:Chuẩn bị

Download template mẫu webx

 Bước 2:Thiết kế giao diện

Cấu trúc giao diệnTrang 19Đồ Án Tốt NghiệpGVHD:Hồ Diên LợiTemplate_demo

-images

-css

-js

-html(sao chép từ template mẫu 2.5)

-favicon.ico

-template_thumbnail.png

-templateDetails.xml

-index.phpTrang 20Đồ Án Tốt NghiệpGVHD:Hồ Diên Lợi Bước 3:Chuyển giao diện sang template joomlaTrang 21Đồ Án Tốt NghiệpGVHD:Hồ Diên LợiKết quả khung

Index.php để xác định vị trí moduleTemplateDetails.xml đặt vị trí module

Trang 22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Sử dụng WampSever chạy joomla:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×