Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3 – THIẾT KẾ CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA WEBSITE:

Chương 3 – THIẾT KẾ CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA WEBSITE:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ Án Tốt NghiệpGVHD:Hồ Diên LợiTemplate_demo

-images

-css

-js

-html(sao chép từ template mẫu 2.5)

-favicon.ico

-template_thumbnail.png

-templateDetails.xml

-index.phpTrang 20Đồ Án Tốt NghiệpGVHD:Hồ Diên Lợi Bước 3:Chuyển giao diện sang template joomlaTrang 21Đồ Án Tốt NghiệpGVHD:Hồ Diên LợiKết quả khung

Index.php để xác định vị trí moduleTemplateDetails.xml đặt vị trí module

Trang 22Đồ Án Tốt NghiệpGVHD:Hồ Diên Lợi Bước 3:Cài đặt joomla bình thường:

3.1.2 Vẽ cấu trúc khung :3.1.3 Cài đặt template mình vừa tạo :Trang 23Đồ Án Tốt NghiệpGVHD:Hồ Diên LợiChọn template mình vừa tạo:Trang 24Đồ Án Tốt NghiệpGVHD:Hồ Diên Lợi3.1.4 Tạo menu và đặt vị trí cho trang web :Tạo menu con cho những menu mình vừa tạo:

Trang 25Đồ Án Tốt NghiệpGVHD:Hồ Diên Lợi3.1.5 Cài đặt những module cần thiết cho trang web:Trang 26Đồ Án Tốt NghiệpGVHD:Hồ Diên Lợi3.2Viết bài: Bước 1:Tạo trung gian,để kết nối tới menu con và bài viết Bước 2:Viết bài trỏ đến trung gianTrang 27Đồ Án Tốt NghiệpGVHD:Hồ Diên Lợi Bước 3:Kết nối menu tới trung gianTrang 28Đồ Án Tốt NghiệpGVHD:Hồ Diên LợiKết quả:Trang 29Đồ Án Tốt NghiệpGVHD:Hồ Diên LợiKẾT THÚC

Ngôn ngữ Joomla kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL cho phép

chúng ta thiết và xây dựng trong Web có tính năng cao. Thời đại mà cơng nghệ

thơng tin đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu. Việc một trường học có một

trang web giúp sinh viên thu thập thông tin nhanh hơn.

Với thời gian và năng lực có hạn, trong một thời gian chúng em đã nghiên

cứu và ứng dụng ngôn ngữ Joomla và hệ quản trị MySQL để xây dựng trang Web

Khoa công nghệ công nghệ thông tin. Đề tài này được hoàn thành, xong không thể

tránh khỏi những thiếu sót và kết quả đạt được chưa cao. Kính mong sự thơng cảm

của các thầy cơ và các bạn.

Để hoàn thành đề tài này, một lần nữa em xin chân thành cảm ơn giảng viên

Hồ Diên Lợi là người đã quan tâm, giúp đỡ chúng em trong suốt thời gian qua. Và

cho chúng em bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy giáo, cơ giáo trong khoa Công Nghệ

Thông Tin đã giúp chúng em hoàn thành đề tài chuyên ngành này.CHÚNG EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN.Trang 30Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3 – THIẾT KẾ CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA WEBSITE:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×