Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phần II: TỔNG QUAN TÀI LiỆULOGO( Từ trang 4 – 23 khóa luận tốt

nghiệp Đại học )THAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND

FORESTRYPhần III: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG

PHÁP NGHIÊN CỨULOGO1. ĐỐI TƯỢNG

Chất lượng nước mặt trên địa bàn phường Gia Sàng, TP Thái

Nguyên.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

1. Tài nguyên nước mặt phường Gia Sàng - TP. Thái Nguyên.

2. Đánh giá thực trạng công tác bảo vệ môi trường của người

dân

3. Các hoạt động chính gây ảnh hưởng đến tài nguyên nước mặt

phường Gia Sàng.

4. Đánh giá chất lượng nước mặt qua chỉ tiêu lý, hóa.

5. Để xuất một số giải pháp xử lý, phòng ngừa ơ nhiễm nguồn

THAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND

FORESTRY3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Phương

Phươngpháp

phápđiều

điều tra,

tra,thu

thuthập

thậpsố

sốliệu

liệu

Phương

Phươngpháp

pháplấy

lấymẫu

mẫu

Phương

Phươngpháp

phápphân

phântích

tích

Phương

Phươngpháp

phápkế

kếthừa

thừa

Phương

Phươngpháp

phápthống

thốngkê

kêxử

xửlýlýsố

sốliệu

liệu

THAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND

FORESTRYPhần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨULOGO4.1. Tài nguyên nước mặt phường Gia Sàng - TP. Thái Nguyên

4.1.1. Điều kiện tự nhiên

Diện tích tự nhiên: 410,33ha

Dân số: 11235 ngườiTHAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND

FORESTRY4.1.2. Tài nguyên nước

• Tài nguyên nước mặt trên địa bàn phường Gia Sàng khá phong

phú và đa dạng gồm mạng lưới các ao, hồ trong khu dân cư,

được cung cấp bởi lượng nước mưa tự nhiên,

• Có hai dòng suối chính là suối Lồng và suối Xương Rồng

•Trên địa bàn có 2 hồ chính: hồ Gia Sàng và hồ Bảy Mẫu

• Sơng Cầu chảy ven qua địa bàn phường với chiều dài hơn 2km,bắt đầu từ tổ 3 đến hết tổ 7, cùng với suối Loàng và suối Xương

Rồng đây là nguồn cung cấp nước chủ yếu cho các hộ gia đình

làm nơng nghiệp.THAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND

FORESTRY4.3. Chất lượng nước mặt trên địa bàn phường Gia Sàng

4.3.1. Các hoạt động chính gây ảnh hưởng đến tài nguyên nước

mặt phường Gia SàngTHAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND

FORESTRY4.3.2. Chất lượng nước mặt phường Gia Sàng thơng qua

việc đánh giá một số chỉ tiêu lý, hóaTHAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND

FORESTRY4.3.2.1. Chỉ tiêu pH4.3.2.2. Chỉ tiêu TSS4.3.2.3. Chỉ tiêu BOD54.3.2.4. Chỉ tiêu CODTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×