Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần V: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

Phần V: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Kiến nghị

Tăng cường giáo dục, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức

cho cộng đồng về giữ gìn vệ sinh bảo vệ môi trường.Đẩy mạnh công tác bảo vệ và quản lý rác thải tại các địa điểm

đông dân cư như: chợ, cơ sở y tế, trường học...Tăng cường đầu tư cho cơng tác bảo vệ mơi trườngCó biện pháp quản lý nguồn nước một cách hợp lý, bảo vệ sức

khỏe người dânTHAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND

FORESTRYTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

KHOA MÔI TRƯỜNGTHAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND

FORESTRYTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần V: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×