Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết luận và kiến nghị

Kết luận và kiến nghị

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Kết luận và kiến nghị3.2.Kiến nghị

* Đối với chính quyền và các cấp, ban ngành đồn thểTập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật ni theo hướng hàng hóa, xây dựng các làng nghề.

Tranh thủ hết sức, bằng mọi hình thức biện pháp mở rộng ngành nghề, tăng chỗ làm việc và hướng dẫn cách làm việc cho người nghèo.

Khuyến khích và có chính sách để người nghèo thoát khỏi nghèo bền vững. Tránh ỷ lại khơng muốn phấn đấu thốt khỏi đói nghèo để

được hưởng chính sách ưu đãi.

Mở rộng và tăng cường nguồn vốn để người nghèo vay vốn sản xuất, có tính đến hiệu quả của vốn vay.

Cung cấp đầy đủ thông tin về thị trường, chú trọng đến hoạt động dự báo nhu cầu thị trường cho người nghèo.3. Kết luận và kiến nghị* Đối với các hộ nghèo

- Phải thật sự thay đổi tư duy trong cách nghĩ và cách làm theo hướng hiện đại phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của vùng, với

xu thế công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

- Chủ động sáng tạo trong việc tìm hiểu nghiên cứu khoa học kỹ thuật, các mơ hình sản xuất mới có hiệu quả.

- Mạnh dạn, giám nghĩ giám làm, chăm chỉ chịu khó nỗ lực hết mình, ham học hỏi hơn nữa trong cơng việc, trong sinh hoạt và

sản xuất.

- Thẳng thằn nhìn nhận vào khuyết điểm vào khó khăn hạn chế của mình khơng được bảo thủ trong cách nghĩ và cách làm.

- Nói khơng với các tệ nạn xã hội và sẵn sàng đấu tranh lại các tệ nạn ấy, đồng sức đồng lòng vì một cuộc sống tốt đẹp vì một xã

hội phồn vinh và giàu mạnh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết luận và kiến nghị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×