Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Thực trạng nghèo và công tác giảm nghèo ở

xã Văn Yên

* Thực trạng nghèo của xã Văn Yên

Bảng 4.4: Tiêu chí phân loại các nhóm hộ của xã Văn n

STT

1Nhóm hộ

Trung bình- KháTiêu chí

Có tổng điểm tài sản từ 121 - 150 điểm

Có thu nhập từ 1– 1,5 triệu đồng/người/tháng2Cận nghèoCó tổng điểm tài sản từ 121 - 150 điểm

Có thu nhập từ 700 nghìn đến 1 triệu đồng/người/tháng3NghèoCó tổng điểm tài sản nhỏ hơn hoặc bằng 120 điểm

Có thu nhập bình quân/người/tháng 700 nghìn đồng trở

xuống

(Nguồn:Tổng hợp từ ban xóa đói, giảm nghèo xã Văn Yên)2. Thực trạng nghèo và cơng tác giảm nghèo ở

xã Văn n

Bảng 4.5.Tình hình nghèo tại xã Văn n giai đoạn 2013-2015

2013TTXóm20142015Tổng sốSố hộTỷ lệ hộTổng sốSố hộTỷ lệ hộTổng sốSố hộTỷ lệ hộhộnghèonghèohộnghèonghèohộnghèonghèo1Bầu 11701710171158,77173148,092Bầu 2188126,38189178,99191157,853Bậu 1135118,141361410,291381510,874Bậu 21441611,111451812,41147149,525Núi941819,15961414,58981515,316Kỳ Linh761317,11771114,28791012,667Mây1451510,34146138,9148117,438Cầu Găng145117,591461510,271491610,749Đình 11211714,051221411,481241310,4810Đình 21481610,811491812,081511711,2611Giữa 11682213,091692011,831711911,1112Giữa 21162319,831181815,251201613,3313Dưới 11281814,061291310,071311410,6814Dưới 2170116,47171105,85172126,9815Dưới 3155106,4515685,13158116,96210323010,94212021810,2821502129,89Tổng(Nguồn: Số liệu điều tra và tính tốn của tác giả)2. Thực trạng nghèo và cơng tác giảm nghèo ở

xã Văn YênHình 4.1: Biểu đồ số hộ nghèo của xã Văn Yên qua 3 năm3.Kết quả các chính sách và chương trình giảm nghèo đang

được thực hiện tại xãChương trình giảm nghèo trong giáo dục

Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe

Chương trình xây dựng nơng thơn mới* Các chương trình hỗ trợ sinh hoạt khác-Hỗ trợ tiền điện

Quà tết và chế độ hỗ trợ các gia đình nghèo ăn tết

Các chương trình tập huấn về kỹ thuật trồng trọt chăn ni3.Kết quả các chính sách và chương trình giảm nghèo đang

được thực hiện tại xã

Bảng 4.8: Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp của xã Văn Yên

Giá trị (triệu đồng)

Chỉ tiêuSo sánh (%)2013201420152014/2013 2015/2014Tổng GTSX14.24815.57519.818109,31127,24Trồng trọt4.4655.4156.550121,27120,96Chăn nuôi4.6826.2418.368133,29134,08Lâm nghiệp3.1013.9194.900126,38125,03(Nguồn: Báo cáo kinh tế- xã hội của UBND xã Văn n)3.Kết quả các chính sách và chương trình giảm nghèo đang

được thực hiện tại xã

* Tình hình cơ bản của các hộ điều tra

Bảng 4.9: Tình hình nhân khẩu và lao động của xã Văn Yên năm 2015

Nhóm hộĐơn vịNghèoCận nghèoTB- Khátính(n=36)(n=15)(n=9)Tổng số nhân khẩu điều traNgười1615837Tổng số lao động điều traNgười903525Tuổi46,843,945,7Số nhân khẩu bình quânNgười/hộ4,53,84,1Số lao động bình qnNgười/hộ2,52,33,1Chỉ tiêuTuổi chủ hộ bình qnTrình độ văn hóa của chủ hộLớp

7

8

9

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra)Bảng 4.10. Cơ cấu nhân khẩu, lao động của nh

điều tra.

(Nguồn: số liệu tính tốn của tác giả)Chỉ tiêuNghèo (n=36) khẩu (người)

Lao động

(người)(n=15)Tổng

Tb – Khá (n=9)(n=60

)Cơ CấuSốCơ CấuSốCơ Cấusố(%)lượng(%)lượng(%)lượng16162,895822,663714,4525690603528,32516,6150Số lượng

Tổng số nhânCận nghèoBảng 4. 11: Cơ cấuNghèo

sử dụng đất củaCận

nhóm

hộ điều tra

nghèo

TB- khá

( Nguồn: tổng hợp từ điều tra thực tế của tác giả)

(n=36)

(n=15)

(n=9)

Chỉ tiêuDT

(ha)Tổng DT

Đất nông

nghiệp

Đất lâm

nghiệp

Đất ao

Đất vườn

tạp

Đất thổ cư

cấuDT (ha)(%)Cơ cấuDTCơ cấu(%)(ha)(%)Tổng

(n=60)DT (ha)19,6731009,4851008,83510037,9938,6143,763,6738,693,741,8815,987,85439,923,82440,323,438,4815,0781,5297,771,13111,921,12612,743,7861,1625,910,6516,860,485,432,2930,5182,640,2092,210,1191,470,846Nghèo (n=36)

Chỉ tiêu* Chi phí của các nhóm hộ

Bảng 4.12:

khoản

chi phíTổng(n=6

của nhóm hộ

Cận nghèo (n=15)

TBCác

- Khá

(n=9)

0)

điều tra 

 ( Nguồn: Tính tốn từ số liệu điều tra thực tế của tác giả)

Giá trịCơ cấuGiá trịCơ cấuGiá trịCơ cấuGiá trị(1000đ)(%)(1000đ)(%)(1000đ)(%)(1000đ)Trồng trọt121.75626,8584.19030,5384.10033,91290.046Chăn ni183.05340,36126.21645,77120.42048,56429.68945.1059,9519.1906,9613.1605,3177.455103.60022,8446.15016,7430.30012,22180.050453.514100275.746100247.980100959.240 

Lĩnh vựcLâm

nghiệp

Chi khác

Tổng chi

phíBảng: 4.13: Các khoản thu nhập của nhómCận

hộ điều tra

Nghèo(n=36)

nghèo(n=15)

Chỉ tiêu

( Nguồn:

  Tính tốn từ số liệu điều tra thực tế của tác giả)

 Giá trịCơ cấu(1000đ)(%)Trồng trọt208.26118,56Chăn nuôi312.40027,84Lâm nghiệp94.1708,39507.35045,21 

Lĩnh vựcThu từ làm

thuê

Tổng thu nhập1.122.18

1100Giá trị

(1000đ

)150.91

0

219.50

0

44.600

227.10

0

642.11

0TB - Khá (n=9)Tổng(n=

60)Cơ cấuGiá trịCơ cấuGiá trị(%)(1000đ)(%)(1000đ)23,5132.12022,37491.29134,18232.00039,29763.9006,9523.9004,05162.67035,37202.50034,29936.950100590.5201002.344.01

1Bảng 4.14. Đánh giá nguyên nhân đói nghèo tại các hộ điều tra

Hộ nghèo

Cận nghèo

TB - Khá Đơn vị tính; % ý kiến

STT

Nguyên nhân

(n=36)

(n=15)

(n=9)

trả lời

(Nguồn: tính tốn

từ số liệu điều tra của hộ)

1

Thiếu đất sản xuất

61,11

73,33

33,33

2Thiếu kiến thức63,3946,6777,773Thiếu vốn86,116066,674Thiếu khoa học kỹ thuật77,776055,565Giá cả thị trường bấp bênh7573,3355,566Thiếu lao động69,4466,6755,567Có người ốm đau58,338066,678Rủi ro thiên tai77,778055,569Khơng tìm được việc làm41,674055,5610Lười lao động52,7773,3333,3311Có người mắc tệ nạn xã hội58,336033,33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×