Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (Tiếp)

PHẦN 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (Tiếp)

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHẦN 3

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN CỨU (Tiếp)

3.5.2. Phương pháp xử lí và phân tích số liệu

3.5.2.1. Phương pháp xử lý số liệu

Số liệu được tổng hợp và xử lý bằng phần mềm excel và phần mềm spss.

3.5.2.2. Phương pháp phân tích

Phương pháp thống kê mơ tả

Phương pháp so sánh

Phương pháp phân tổ

Phương pháp đánh giá nhanh nông thơn RA

Phương pháp đánh giá có sự tham gia

Phương pháp hồi quy-PHẦN 4

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứuNội

Dung2. Thực trạng nghèo và công tác giảm nghèo ở

xã Văn Yên3.Kết quả các chính sách và chương trình giảm nghèo đa

được thực hiện tại xã4. Những nguyên nhân dẫn đến nghèo của hộ nông

dân xã Văn YênPHẦN 4

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu

Văn Yên là một xã miền núi, nằm ở phía Nam huyện Đại Từ, cách trung tâm huyện Đại Từ 12 km, có vị trí

địa lý như sau:

Phía Ðơng giáp xã Ký Phú, huyện Đại Từ.

Phía Tây giáp xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ.

Phía Nam giáp xã Đạo Trù huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Phía Bắc giáp xã Lục Ba, huyện Đại Từ.

Xã Văn Yên có Tổng diện tích đất tự nhiên 3.116,34 ha chia làm 15 xóm, dân số của xã tính đến tháng

10/2015 là 7420 người, 2199 hộ.

1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu

Bảng 4.3: Tình hình dân số và lao động của xã Văn Yên qua 3 năm

2013

Chỉ tiêuĐVT20142015So sánh (%)SốCơ cấuSốCơ cấuSốCơ cấulượng(%)lượng(%)lượng(%)2014/20132015/2014BQI. Tổng số nhân khẩungười7.150100728010074001001,0181,0161,0171. Namngười4.35060,84440060,44445060,141,0111,0111,0112. Nữngười280039,16288039,56295039,861,0291,0241,026II. Tổng số hộhộ2103100212010021501001,0081,0141,0111. Chủ hộ namhộ125059,44138065,09150069,761,1041,0871,0952. Chủ hộ nữhộ85340,5674034,9165030,240,8680,8780,873III. Tổng số lao độngLao động3.5981004.3841004.8841001,2181,1141,1661. NamLao động1.96154,52.280522.35848,281,1631,0341,0982. NữLao động1.63745,52.104482.52651,721,2851,2011,243(Nguồn: Tính tốn và điều tra của tác giả)2. Thực trạng nghèo và công tác giảm nghèo ở

xã Văn Yên

* Thực trạng nghèo của xã Văn n

Bảng 4.4: Tiêu chí phân loại các nhóm hộ của xã Văn n

STT

1Nhóm hộ

Trung bình- KháTiêu chí

Có tổng điểm tài sản từ 121 - 150 điểm

Có thu nhập từ 1– 1,5 triệu đồng/người/tháng2Cận nghèoCó tổng điểm tài sản từ 121 - 150 điểm

Có thu nhập từ 700 nghìn đến 1 triệu đồng/người/tháng3NghèoCó tổng điểm tài sản nhỏ hơn hoặc bằng 120 điểm

Có thu nhập bình qn/người/tháng 700 nghìn đồng trở

xuống

(Nguồn:Tổng hợp từ ban xóa đói, giảm nghèo xã Văn Yên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (Tiếp)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×