Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Phương pháp nghiêm cứu

3 Phương pháp nghiêm cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHẦN 4.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA PHƯỜNG QUANG TRUNG

Phường Quang Trung nằm ở trung

tâm thành phố, có tổng diện tích tự

nhiên là 201,24 ha

- Phạm vi hành chính:

+ Phía Tây Bắc giáp phường Quang

Vinh;

+ Phía Đơng Nam giáp phường

Đồng Quang;

+ Phía Đơng và Đơng Bắc giáp

phường Hồng Văn Thụ;

+ Phía Tây giáp phường Tân Thịnh

và xã Quyết Thắng.

BBản đồ phường Quang Trung

Quang Trung4.2 Điều kiện kinh tế- xã hội

Trong những năm gần đây kinh tế phường Quang

Trung đã có những bước chuyển biến tích cực. Tốc độ

tăng trưởng hàng năm khá lớn, năm sau tăng so với

năm trước, các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra cho các ngành

kinh tế đều vượt chỉ tiêu. Tổng thu ngân sách năm

2015 đạt 102% kế hoạch. Đời sống nhân dân được cải

thiện, thu nhập bình quân đầu người tăng rõ rệt, số hộ

giàu tăng nhanh, giảm tỷ lệ nghèo theo tiêu chuẩn mới

chỉ còn 0,25% tổng số hộ năm 2015.4.3 Công tác thành lập lưới khống chế đo vẽ

phường Quang TrungSơ đồ lưới kinh vĩ I- Được thiết kế với 30 điểm có ký hiệu

từ KV1-1 đến KV1-30 và 3 điểm gốc

địa chính hạng cao.

- Mật độ điểm, độ chính xác mạng

lưới tuân thủ theo thiết kế kỹ thuật

xây dựng lưới kinh vĩ khu đo

- Lưới được xây dựng theo phương

pháp toàn đạc sử dụng máy đo GPS

South đo đảm bảo theo đúng quy

trình, quy phạm của Bộ Tài ngun

và Mơi trường.

- Tổng số điểm địa chính: 3

- Tổng số điểm lưới kinh vĩ: 86 điểm4.4 Đo vẽ chi tiết và biên tập bản đồ

bằng phần mềm Microstation và Famis

4.4.1 Đo vẽ chi tiết:

- Sau xác định ranh giới hành

chính, các ranh giới các thửa

đất ta tiến hành dùng máy

LEICA TCR407 POWER để

đo vẽ chi tiết ranh giới các

thửa đất, các cơng trình xây

dựng trên đất.4.3.2. Ứng dụng phần mềm FAMIS

và Microstation thành lập bản đồ địa chính

Sau khi đã hồn thành cơng tác đo vẽ

ngồi thực địa, tiến hành hoàn chỉnh

sổ đo vẽ chi tiết và vẽ sơ họa. Tiếp

theo là nhập số liệu vào máy tính.

Q trình được tiến hành như sau:

-Trút số liệu: Sử dụng phần mềm trút

số liệu từ máy đo điện tử LEICA

TCR407 POWER.

-Xử lý số liệu:

+ ta khởi động phần mềm GSI.EXE

để chạy ra file.DAT.

+ khởi động phần mềm TDO.EXE

nhập các thông số theo mẫu rồi chạy,

ta được file số liệu có dạng .TXT.Nhập số liệu đo

Khi xử lý được File số liệu điểm chi tiết có đi .txt ta tiến hành

triển điểm lên bản vẽ.

Mở ứng dụng Famis vào cơ sở dữ liệu trị đo→ Nhập số

liệu→Import ( tìm đường dẫn đến ổ, thư mục, file chứa số liệu cần

triển điểm lên bản vẽ )Hiển thị trị đo

Cơ sở dữ liệu trị đo→Hiển thị→Tạo mô tả trị đo→chọn các thông

số hiển thịThành lập bản vẽ

Ta sử dụng thanh công cụ vẽ đường thẳng Place

Smartline và chọn lớp cho từng đối tượng của

chương trình Micorstation để nối các điểm đo chi tiết.Sửa lỗi cho mảnh bản đồ vừa tạo

Từ menu chính của phần mềm trước tiên vào Cơ sở dữ

liệu bản đồ / Tạo Topology / Tự động tìm sửa lỗi

(CLEAN).

Vào Parameters đặt thông số cần thiết cho chức năng

MRFClean để tự sửa lỗi.Tự động tìm, sửa lỗi CleanCác thửa đất sau khi được sửa lỗiTạo vùng

Từ cửa sổ Cơ sở dữ liệu

bản đồ → Tạo Topology

→ Tạo vùng

Tạo vùng xong ta vào Cơ

sở dữ liệu bản đồ →

quản lý bản đồ → kết nối

với cơ sở dữ liệuThửa đất sau khi được tạo tâm

thửaĐánh số thửa

Từ menu Cơ sở dữ liệu bản đồ

→ bản đồ địa chính → đánh số

thửa tự động hộp thoại đánh số

thửa tự động sẽ hiện raĐánh số thửa tự độngGán dữ liệu từ nhãn

Từ menu Cơ sở dữ liệu bản đồ → Gán thông tin địa

chính ban đầu → Gán dữ liệu từ nhãn.Ta gán thông tin từ nhãn

lớp 53 cho hai loại thông

tin (họ và tên chủ sử dụng

đất, loại đất, địa chỉ ), và

gán địa chỉ chủ sử dụng

đất bằng lớp 52, vvv.... gán

xong các lớp thông tin ta

phải kết nối với cơ sở dữ

liệu bản đồ.Thửa đất sau khi được gán dữ liệu từ

nhãnVẽ nhãn thửa

Từ menu Cơ sở dữ liệu bản

đồ → Xử lý bản đồ → Vẽ

nhãn thửaVẽ nhãn thửaSửa bảng nhãn thửa

Từ menu Cơ sở dữ liệu bản

đồ →Gắn thơng tin địa chính

ban đầu→Sửa bảng nhãn

thửaSửa bảng nhãn thửaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Phương pháp nghiêm cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×