Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Phần IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.2. THÀNH LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐO VẼLOGOLOGO4.2. THÀNH LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐO VẼ4.2.1. Công tác ngoại nghiệp

4.2.1.1. Công tác chuẩn bị

Bảng 4.2: Các loại bản đồ hiện có trên địa bàn phường

TTTên bản đồTỷ lệNăm thành lập1/500, 1/100019961/5002010, 20141Bản đồ địa chính đo vẽ2Bản đồ hiện trạng sử dụng đất3Bản đồ địa hình1/2500019964BĐĐGHC 3641/250001994(Nguồn: UBND phường Tích Lương)4.2. THÀNH LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐO VẼLOGOBảng 4.3: Các điểm trắc địa hạng cao trong địa bàn phường Tích Lương

TTTên điểm1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19TN94

TL7

TL1

GPS6

GPS7

TN125

TN87

TL6

TN95

TN115

TN102

TL3

TL2

TN130

TN116

TL4

TN117

TN118

TL5Tọa độ

X (m)

2383590.248

2383286.616

2384393.142

2382213.934

2382463.047

2381736.200

2384146.888

2382521.138

2383665.005

2382738.048

2383004.934

2382925.246

2383524.003

2381017.558

2381559.834

2381300.838

2381864.543

2382070.316

2382246.346Y (m)

431303.463

430579.936

431230.692

431600.699

431253.426

431682.268

431496.438

430343.486

431981.968

432092.758

432653.194

433216.097

432484.417

433295.943

433044.899

434244.845

433716.400

434255.518

432650.953(Nguồn: Trung tâm Kĩ Thuật Tài Nguyên Môi Trường Thái Nguyên )4.2. THÀNH LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐO VẼ

4.2.1.3. Đo các yếu tố cơ bản của lưới

a. Đo gócBảng 4.4: Kết quả đo góc của lưới khống chế đo vẽ

Ký hiệu góc

TráiGiữaPhảiGóc đo

(o '

")1GPS7KV2-1KV2-166113 44 32.002KV2-1KV2-166KV2-167169 10 43.003KV2-166KV2-167KV2-168262 47 30.004KV2-167KV2-168KV2-16993 02 39.005KV2-168KV2-169KV2-170204 08 45.006KV2-169KV2-170KV2-171196 54 12.007KV2-170KV2-171KV2-172161 26 29.008KV2-171KV2-172KV2-173151 22 21.009KV2-172KV2-173KV2-174118 23 27.0010KV2-173KV2-174KV2-175121 52 50.00TT(Nguồn số liệu đo)LOGOLOGO

4.2. THÀNH LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐO VẼ

b. Đo cạnhBảng 4.5: Kết quả đo cạnh của lưới khống chế

Ký hiệu cạnh

TT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ÐầuCuốiCạnh đo

(m)KV2-1

KV2-1

KV2-166

KV2-167

KV2-168

KV2-169

KV2-170

KV2-171

KV2-172

KV2-173

GPS7

KV2-166

KV2-167

KV2-168

KV2-169

KV2-170

KV2-171

KV2-172

KV2-173

KV2-174

63.926

101.770

93.439

83.834

110.058

142.645

144.634

116.317

96.089

102.986

(Nguồn số liệu đo)LOGO4.2. THÀNH LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐO VẼ4.2.2. Công tác nội nghiệp

Bảng 4.6: Thành quả toạ độ bình sai

Tọa độSố

TTTên điểm1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13KV2-44

KV2-45

KV2-55

KV2-57

KV2-59

KV2-60

KV2-61

KV2-62

KV2-63

KV2-64

KV2-66

KV2-82

KV2-80X (m)Sai số vị trí điểm (m)

Y (m)2383586.835 431224.212

2383489.052 431149.708

2383411.548 431098.713

2383349.672 431083.911

2383273.761 431102.598

2383160.297 431113.629

2383059.942 431089.581

2382996.103 431054.936

2382918.841 430926.574

2382793.586 430971.357

2382932.575 430862.390

2383041.232 430777.921

2383148.421

(Nguồn:430690.519

Trung tâmMxkỹ0.011

0.019

0.023

0.024

0.024

0.025

0.024

0.022

0.017

0.018

0.015

0.014

0.010

thuật TàiMy

0.005

0.013

0.018

0.021

0.023

0.023

0.023

0.022

0.021

0.025

0.020

0.017

0.013và

nguyênChiều dài cạnh yếu: (KV2-57 _ KV2-55 )ms/s = 1/ 12600MpMôi0.012

0.023

0.029

0.032

0.033

0.034

0.033

0.031

0.027

0.031

0.025

0.022

0.016

trường)4.2. THÀNH LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐO VẼLOGOHình 4.3: Sơ đồ lưới khống chế đo vẽ chi

tiết tờ bản đồ số 9 phường Tích Lương

Hình 4.2: Sơ đồ lưới khống chế phường

Tích Lương4.3. XÂY DỰNG, BIÊN TẬP VÀ CHỈNH LÝ

BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH4.3.1. Đo vẽ chi tiết thành lập, chỉnh lý bản đồ địa chính

Từ các mốc lưới trắc địa đã được thành lập tiến hành đặt các trạm máy

đo các điểm chi tiết trong khu đo. Sử dụng máy SOKKIA SET 620 để đo vẽ

chi tiết bản đồ, các bước tiến hành gồm có:

- Thiết lập trạm máy (định tâm, cân máy,…)

- Quy không và tiến hành đo các điểm chi tiết, toàn bộ điểm đo chi tiết

được lưu tự động vào bộ nhớ trong cửa máy và được trút tự động ra máy

máy vi tính bằng những phần mềm tích hợp như Sokkia IO Utility...LOGO4.3. XÂY DỰNG, BIÊN TẬP VÀ CHỈNH LÝ BẢN

ĐỒ ĐỊA CHÍNH1GỌI VÀ HIỂN THỊ CÁC ĐIỂM CHI TIẾT4.3.2

4.3.2

BIÊN

BIÊN

TẬP

TẬP

BĐĐC

BĐĐC2NỐI CÁC ĐIỂM ĐO CHI TIẾT3TẠO TOPOLOGY4BIÊN TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNHBẰNG

BẰNG

PHẦN

PHẦN

MỀM

MỀM

ME

ME VÀFAMIS

FAMISLOGO4.3. XÂY DỰNG, BIÊN TẬP VÀ CHỈNH LÝ

BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNHHình 4.8: Màn hình nối các điêm đo chi tiếtHình 4.16: Thao tác vẽ nhãn thửaLOGOHình 4.11: Màn hình thê hiện tâm thửa sau

khi được tạoHình 4.18: Thành quả 1 tờ bản đồ địa chính4.4. ĐÁNH GIÁ CHUNGLOGO4.4.1. Ưu điêm

- Với khả năng cho phép đo được tất cả các yếu tố: góc, khoảng cách và chênh cao với độ

chính xác rất cao của máy toàn đạc điện tử SOKKIA SET 620 đã tạo thuận lợi cho việc xây dựng

lưới, đo chi tiết các điểm phục vụ công tác chỉnh lý tờ bản đồ địa chính số 9 (F- 48 - 92 - 137 - C

- 3):

+ Kết quả bình sai lưới của khu vực đo vẽ tờ bản đồ số 9: Chiều dài cạnh yếu (KV2-57 _

KV2-55 )ms/s = 1/ 12600 đạt tiêu chuẩn kỹ thuật Sai số trung phương tương đối cạnh sau bình

sai (≤ 1/10000) của tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng lưới khống chế đo vẽ cấp 2.

+ Chất lượng các điểm chi tiết đo vẽ ở mức cao khi đo vẽ chỉnh lý ở các khu vực địa hình

khác nhau.

- Có thể thực hiện cơng tác đo đạc trong điều kiện có cường độ ánh sáng chiếu thấp (ban

đêm).

- Dữ liệu chỉnh lý chính xác với hiện trạng sử dụng đất của người dân phục vụ tốt công tác

quản lý nhà nước về đất đai tại phường.

- Cách sử dụng máy toàn đạc điện tử SOKKIA SET 620 đơn giản, mặc dù giao diện sử dụng

bằng tiếng anh nhưng để thực hiện công tác đo đạc cần ít thao tác nên người sử dụng có thể dễ

dàng sử dụng.

- Phần mềm thực hiện bình sai lưới PICNET, biên tập chỉnh lý bản đồ địa chính (Famis và

MicroStations) tương đối dễ thao tác cho người sử dụng; giao diện của phần mềm Famis toàn bộ

đều là tiếng việt.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×