Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Các quy định của pháp luật đất đai về thống kê, kiểm kê đất đai

2 Các quy định của pháp luật đất đai về thống kê, kiểm kê đất đai

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHẦN III. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái

Nguyên

3.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 02 - tháng 05 năm 2015

Nghiên cứu được tiến hành thực hiện tại xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh

Thái Nguyên và hoàn thành báo cáo tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

3.3. Nội dung nghiên cứu

Điều kiện tự nhiên kinh tế-xã hội.

Kiểm kê hiện trạng sử dụng đất.

Thuận lợi khó khăn và một số giải pháp3.4. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp

Phương pháp thống kê và xử lý số liệu sơ cấp

Phương pháp điều tra thực địa.

Phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm kê đất đai

Cập nhật biến động và hồn thiện thơng tin thửa đất trên bản đồ địa

chính và bản đồ lâm nghiệp;

Tạo khoảnh đất từ bản đồ địa chính;

Tạo bản đồ kết quả điều tra.

Tạo bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Xuất số liệu kiểm kê.

Hoàn thiện báo cáoPHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.1. Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của xã Yên Trạch

Vị trí địa lý

Yên Trạch là xã vùng sâu nằm ở phía Bắc của huyện

Phú Lương cách trung tâm huyện 22 km.

Địa giới hành chính tiếp giáp với các xã Yên Ninh,

Yên Đổ huyện phú lương Xã Phú tiến, Phượng Tiến,

Trung Hội, Tân Dương huyện Định Hóa.

 Khí hậu

 Mang tính chất khí hậu chung của khí hậu nhiệt đới

gió mùa nóng ẩm của miền Bắc nước ta.

 Địa hình

 Yên Trạch là một xã vùng sâu nằm của huyện Phú Lương, độ cao trung bình so với

mực nước biển là 300 m. Địa hình chủ yếu là đồi núi phức tạp chia làm 4 khu vực. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế

Khu vực kinh tế Nơng nghiệp:

• Diện tích đất sản xuất nông nghiệp hàng năm bị thu hẹp do yêu cầu phát triển

nông thôn mới, thời tiết, dịch bệnh nhiều năm gần đây diễn biến phức tạp.

• Trong chăn ni, duy trì và phát triển đàn gia súc gia cầm

Khu vực kinh tế tiểu thủ cơng nghiệp – dịch vụ:

• Khu vực kinh tế này tuy chưa giữ được thế chủ đạo trong cơ cấu kinh tế nhưng

vẫn đang có những đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Sản

xuất tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ phát triển ổn định, đạt mức tăng trưởng khá.

 Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội

 Trong những năm gần đây, quá trình xây dựng nơng thơn mới diễn ra với tốc

độ khá lớn, hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và nhà ở trong khu

dân cư có nhiều thay đổi. Hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội trong các khu dân cư

đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Dân số và lao động

Hiện nay trên địa bàn xã có 12 xóm với 1552 hộ dân với 6270 nhân

khẩu. Với đặc thù là một xã sản xuất nông nghiệp thuần nông .

Lực lượng lao động trên địa bàn xã tương đối lớn, với 3898 lao động

chiếm 62,17% dân số toàn xã. Đời sống xã hội

 Đời sống xã hội của nhân dân đang dần được nâng cao, các dịch vụ

y tế, giáo dục đang được hồn thiện. Các phong trào văn hóa, thể

dục thể thao, văn nghệ cũng được đẩy mạnh thực hiện.

 Đảm bảo giữ vững an ninh quốc phòng.4.2. Kiểm kê hiện trạng sử dụng đất tại xã Yên Trạch huyện Phú Lương tỉnh

Thái Nguyên

4.2.1. Thực trạng kiểm kê tổng diện tích đất tự nhiên

Năm2010

Loại đấtDiện tích

(ha)Tổng diện tích đất tự% So với

tổng diện

tích tự nhiênNăm 2014

%So với

Diện tíchtổng diện(ha)tích tự

nhiên3007,02100,003005,57100,001. Đất nông nghiệp2505,5083,322721,7990,562. Đất phi nông412,9013,73242,48,0788.622,9441,371,38nhiênnghiệp

3. Đất chưa sử dụng4.2.2. Thực trạng kiểm kê đất đai theo mục đích sử dụng.

Bảng 4.1 : Thống kê diện tích các loại đất theo mục đích sử dụng

Thứ tự

(1)LOẠI ĐẤT(2)

Tổng diện tích đất của đơn vị

Ihành chính (1+2+3)

1Đất nơng nghiệp

1.1Đất sản xuất nơng nghiệp

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

1.1.1.1 Đất trồng lúa

1.1.1.2 Đất trồng cây hàng năm khác

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

1.2Đất lâm nghiệp

1.2.1 Đất rừng sản xuất

1.2.2 Đất rừng phòng hộ

1.2.3 Đất rừng đặc dụng

1.3Đất nuôi trồng thủy sản

1.4Đất làm muối

1.5Đất nông nghiệp khác

2Đất phi nông nghiệp

2.1Đất ở

2.1.1 Đất ở tại nông thôn

2.1.2 Đất ở tại đơ thịTổng diện tích

các loại đất

trong đơn vị

hành chính

(3)

 

NNP

SXN

CHN

LUA

HNK

CLN

LNP

RSX

RPH

RDD

NTS

LMU

NKH

PNN

OCT

ONT

ODT(4)=(5)+(15)

3005.57

2721.79

860.51

399.61

342.87

56.74

460.90

1722.70

1722.70

 

 CDG134.532.2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quanTSC0.742.2.2 Đất quốc phòngCQP43.712.2.3 Đất an ninhCAN2.2.4 Đất xây dựng cơng trình sự nghiệpDSN3.982.2.5 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệpCSK0.322.2.6 Đất có mục đích cơng cộngCCC85.78 

 

242.40

72.31

72.31 2.3 Đất cơ sở tơn giáoTON 2.4 Đất cơ sở tín ngưỡng

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ,

2.5NHTTIN NTD3.192.6Đất sơng, ngòi, kênh, rạch, suốiSON17.222.7Đất có mặt nước chuyên dùngMNC15.132.8Đất phi nông nghiệp khácPNK0.03CSD41.373.1 Đất bằng chưa sử dụngBCS19.753.2 Đất đồi núi chưa sử dụngDCS21.623.3 Núi đá khơng có rừng câyNCS IIĐất có mặt nước ven biển (quan sát)MVB 1 Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sảnMVT 2 Đất mặt nước ven biển có rừng

3 Đất mặt nước ven biển có mục đích khácMVR

MVK 

 3 Đất chưa sử dụng

138.58 2.2Đất chuyên dùng(Nguồn: biểu 01/TKĐĐ – Thống kê, kiểm kê diện tích đất đai xã Yên Trạch năm 2015)4.2.3. Thực trạng kiểm kê cơ cấu diện tích theo mục đích sử dụng đất và đối

tượng sử dụng đất.Diện tích đất kiểm kê theo nhóm đối tượng được giao sử dụng: 2842,27 ha, chiếm

94,6% so với tổng diện tích tự nhiên tồn xã. Trong đó:

Giao cho hộ gia đình, cá nhân trong nước sử dụng: 2794,13 ha, chiếm 93% so với

tổng diện tích tự nhiên tồn xã.

Giao cho tổ chức kinh tế sử dụng: 0,36 ha, chiếm 0,01% so với tổng diện tích tự

nhiên tồn xã.

Giao cho cơ quan đơn vị của nhà nước sử dụng: 45,32 ha, chiếm 1,5% so với tổng

diện tích tự nhiên tồn xã.

Giao cho tổ chức sự nghiệp công lập sử dụng: 2,47 ha, chiếm 0,1% so với tổng diện

tích tự nhiên tồn xã.

 Diện tích đất kiểm kê theo nhóm đối tượng được giao để quản lý: 163,3 ha, chiếm 5,4%

so với tổng diện tích tự nhiên tồn xã. Trong đó:

 Giao cho UBND cấp xã quản lý: 151,67 ha, chiếm 5% so với tổng diện tích tự nhiên

tồn xã.

 Giao cho cộng đồng dân cư và tổ chức khác quản lý: 11,63 ha, chiếm 0,4% so với

tổng diện tích tự nhiên tồn xã.4.2.4. Thực trạng thống kê biến động đất đai tại xã Yên Trạch - Huyện Phú Lương

Bảng 4.2: Thống kê biến động đất đaiLOẠI ĐẤT

(1)Tăng (+),

giảm(-) so với

năm

trước (ha)

Diện tích Diện tích

(4)

năm 2010 năm 2014

(ha)

(ha)

(2)

(3)

2014/2010)(2)(3)(4)99,21134,53 35,32 Đất xây dựng trụ sở cơ quan0,600,74 0,14 Đất quốc phòng9,0343,71 34,68 Đất xây dựng cơng trình sự nghiệp5,563,98-1,58 00,320,32 (1)

2. Đất chun dùngĐất sản xuất, kinh doanh phi nông

nghiệpI. Đất nông nghiệp2505,502721,79216,291. Đất sản xuất nơng nghiệp619 ,07 860,51 241,44Đất có mục đích cơng cộng84,0285,78 1,76Đất trồng cây hàng năm395,34 399,61 4,27Đất cơ sở tín ngưỡng0,090-0,09 Đất trồng lúa346,48 342,87 -3,6156,74 7,88 2,963,19 0,23 Đất trồng cây hàng năm khác48,86 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà

tang lễ, NHTĐất trồng cây lâu năm223,73460,90 237,17Đất sơng, ngòi, kênh, rạch, suối17,67 17,22 -0,45 2. Đất lâm nghiệp1746,491722,70 -23,79Đất có mặt nước chuyên dùng17,6115,13 -2,48 1746,491722,70-23,7900.03 0,03 3. Đất nuôi trồng thủy sản139,94138,58 -1,3688,6241,37 -47,25 II. Đất phi nông nghiệp412,90242,40 -170,50 1. Đất bằng chưa sử dụng36,2119,75 -16,46 1. Đất ở275,3672,31 -203,052. Đất đồi núi chưa sử dụng52,41 21,62 -30,79275,3672,31 -203,05 3. Núi đá khơng có rừng cây000000Đất rừng sản xuấtĐất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thịĐất phi nông nghiệp khác

III. Đất chưa sử dụng(Nguồn: biểu 12/TKĐĐ – Biến động diện tích theo mục đích sử dụng đất xã Yên Trạch năm 2014 so với năm 2010)4.2.5. Kết quả cập nhật biến động và xây dựng dữ liệu, thơng tin thửa đất trên

bản đồ địa chính.

Bảng 4.3: Kết quả các khoanh đất đã xây dựng.

STT

(1)Loại đất

(2)Mã loại đất

(3)Số

khoanh

(4)Diện tích

(ha)

(5)(1)(2)(3)(4)(5) 14Đất cơ sở sản xuất phi nơng

nghiệpSKC60,24 15Đất sản xuất vật liệu xây dựng,

làm đồ gốmSKX10,08 1Đất chuyên trồng lúa nướcLUC774238,36 2Đất trồng lúa nước còn lạiLUK965104,52 3Đất bằng trồng cây hàng năm khácBHK95956,74 16Đất giao thôngDGT10866,55 4Đất trồng cây lâu nămCLN983241,78 17Đất thủy lợiDTL26517,81 5Đất rừng sản xuấtRSX2071722,70 18Đất sinh hoạt cộng đồngDSH130,86 6Đất nuôi trồng thủy sảnNTS881138,58 7Đất ở tại nơng thơnONT1736,97 19Đất cơng trình bưu chính, viễn

thơngDBV10,04 8Đất ở tại nơng thơn có mục đích

phụ là trồng cây lâu nămONT+CLN596284,46 20Đất chợDCH20,51 21Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa,

nhà tang lễ, NHTNTD373,19 9Đất xây dựng trụ sở cơ quanTSC20,74 10Đất quốc phòngCQP643,71 22Đất sơng, ngòi, kênh, rạch, suốiSON4217,22 11Đất xây dựng cơ sở y tếDYT20,23 23Đất có mặt nước chuyên dùngMNC515,13 12Đất xây dựng cơ sở giáo dục và

đào tạoDGD62,23 24Đất phi nông nghiệp khácPNK10,03 25Đất bằng chưa sử dụngBCS155319,75 13Đất xây dựng cơ sở thể dục thể

thaoDTT51,51 26Đất đồi núi chưa sử dụngDCS4921,43(Nguồn: Phụ lục số 03 – Bảng liệt kê danh sách các khoanh đất thống kê, kiểm kê đất đai xã Yên Trạch năm 2015) Những biến động và thông tin của từng thửa đất đã thu thập được, đều được

cập nhật vào bản đồ.Hình 4.1. Chỉnh lý, cập nhật biến động trên bản đồ địa chính.Hình 4.2. Bản đồ đã tạo khoanh đất sau khi ghép từ bản đồ

địa chính.4.2.6. Kết quả xây dựng bản đồ, kết quả điều tra

Kết quả được thể hiện rõ trên bản đồ điều tra, thể hiện được diện tích, số thửa và mục đích

sử dụng của từng loại đất.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Các quy định của pháp luật đất đai về thống kê, kiểm kê đất đai

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×