Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Làm giàu vốn từ cho học sinh:

b. Làm giàu vốn từ cho học sinh:

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Làm giàu vốn từ qua phân môn Tập đọc: Số lượng từ ngữ miêu tả ở các bài

thơ, bài văn rất phong phú đồng thời cách sử dụng chúng rất sáng tạo nên khi

dạy Tập đọc tôi đã chỉ ra các từ ngữ miêu tả, cách sử dụng biện pháp tu từ, cách

đặt câu trong một vài trường hợp đặc sắc để phân tích cái hay, sự sáng tạo của

nhà văn khi dùng chúng. Việc phân tích này giúp các em tiếp cận đựơc với các

văn bản nghệ thuật, tiếp cận với kĩ năng viết văn một cách thường xun và có

chất lượng mà lại nhẹ nhàng khơng áp đặt.

- Hướng dẫn học sinh tích lũy vốn từ qua phân môn Luyện từ và câu: Ở lớp

5 phân môn Luyện từ và câu là phân mơn có thể giúp học sinh làm giàu vốn từ

nhiều nhất. Đặc biệt là các tiết: Mở rộng vốn từ; Từ đồng âm; Từ nhiều nghĩa;

Từ trái nghĩa. Trong các tiết này có các bài tập mở rộng vốn từ rất cụ thể, thiết

thực như tìm từ, ghép từ, dùng từ đặt câu, sắp xếp các từ thành nhóm miêu tả

(nhóm miêu tả đặc điểm của cảnh vật, nhóm miêu tả hoạt động)... Tơi khuyến

khích các em tìm được càng nhiều từ theo u cầu càng tốt.

* Ví dụ 1: Tìm những từ ngữ miêu tả sóng nước. Đặt câu với một trong các

từ ngữ vừa tìm được

a. Tả sóng nước. M: ì ầm

b. Tả làn sóng nhẹ. M: lăn tăn

c. Tả đợt sóng mạnh. M: cuồn cuộn

( Bài tập 4 - SGK Tiếng Việt 5 - trang 78).

Để giúp các em làm giàu vốn từ của mình qua bài tập trên, tơi hướng dẫn các em

thực hiện như sau:

+ Cho học sinh đọc yêu cầu của bài.

+ Tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm để tìm từ, đặt câu ra phiếu học tập.

+ Gọi đại diện các nhóm báo cáo. Yêu cầu nhóm khác nhận xét theo các tiêu

chí sau: Những từ ngữ tìm được đã phù hợp với yêu cầu của từng nhóm từ chưa.

Câu văn đặt đã đúng chưa.

-9-+ Giáo viên nhận xét, tun dương những nhóm tìm được nhiều từ để động

viên, khích lệ các em. Còn nhóm nào tìm từ chưa phù hợp, đặt câu chưa đúng thì

giáo viên giải thích cho các em hiểu để các em sửa lại.

Riêng với phần đặt câu tơi khuyến khích các em đặt câu thêm với các từ

khác. Việc làm này sẽ giúp các em biết sử dụng vốn từ để đặt câu.

- Làm giàu vốn từ từ các nguồn tài liệu sách, báo, truyện,…Tơi khuyến khích

các em xuống thư viện đọc sách, báo, truyện,... .để tích lũy thêm vốn từ.

- Làm giàu vốn từ cho học sinh trong các giờ sinh hoạt câu lạc bộ “ Yêu thơ

văn em tập viết”, “ Viết văn hay chống nói ngọng”, “ Em tập làm MC”, ...

Để tích lũy vốn từ tơi khích lệ học sinh tham gia các hoạt động:Học sinh hoạt động nhóm- 10 -Học sinh đọc sách, báo, truyện trong thư viện

Qua các cách trên học sinh nhận thấy tác dụng của việc sử dụng các từ ngữ gợi

tả, gợi cảm. Biết cách chọn từ và sử dụng các từ ngữ gợi tả, gợi cảm, những biện

pháp nghệ thuật sao cho phù hợp với văn cảnh. Giúp các em mạnh dạn và tự tin

hơn trong giao tiếp.

c. Luyện kĩ năng sử dụng từ ngữ, đặt câu, sử dụng biện pháp nghệ

thuật trong văn miêu tả.

* Về cách dùng từ:

Sau khi học sinh đã có vốn từ nhất định, tơi giúp học sinh các cách sử dụng

vốn từ trong miêu tả.

- Dùng từ phải đảm bảo độ chính xác, đồng thời biểu hiện được tư tưởng,

tình cảm một cách rõ ràng.

- Phải tuân thủ các tiêu chuẩn chính tả.

- Dùng từ gợi cảm, gợi tả: Thường là các từ đơn, từ ghép, từ láy, động từ,

tính từ…

- Dùng từ giàu hình ảnh, âm thanh: Thường là các từ láy, từ tượng hình, từ

tượng thanh...

- 11 -- Sử dụng từ gần nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng nghĩa, các biện pháp tu từ.

* Ví dụ:

+ Dùng từ chính xác: Mặt trăng tròn toả ánh sáng xuống vạn vật.

+ Dùng từ có hình ảnh: Mặt trăng tròn như vành nón lá toả ánh sáng vằng

vặc xuống vạn vật.

+ Dùng từ trái nghĩa: Vào mùa nước lũ, dòng sơng trở nên dữ dằn khơng

hiền hồ chút nào.

+ Dùng cụm từ so sánh, nhân hóa: Ánh trăng lồng qua kẽ lá như ngàn vạn

con đom đóm đang lập loè sáng.

+ Dùng âm thanh: Mưa rơi tí tách trên mái hiên, rơi lộp độp trên tàu lá

chuối….

* Về cách đặt câu:

- Trong khi làm văn, tôi nhắc nhở học sinh phải viết câu văn đúng ngữ pháp

nghĩa là khi viết câu phải xác định được đâu là chủ ngữ, đâu là vị ngữ, đâu là các

vế trong câu ghép, các thành phần khác của câu.

- Tôi dạy các em phải biết sử dụng các phép liên kết câu như: Phép lặp, phép

thế, phép nối, phép liên tưởng... biết sử dụng các biện pháp tu từ về câu (câu hỏi

tu từ, đảo ngữ, điệp ngữ, so sánh, nhân hố...).

* Ví dụ:

+ Phép liên kết câu:

Mưa xn lất phất bay. Cây cối thi nhau đâm chồi nảy lộc, đưa tay đón

những hạt mưa xuân. Với chúng, mưa xuân chính là liều thuốc tiên để sinh tồn

và phát triển.

+ Phép lặp:

Dòng sơng như dài lụa đào mềm mại. Nó cứ chảy mãi, chảy mãi để mang

phù sa màu mỡ cho đất đai.

- 12 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Làm giàu vốn từ cho học sinh:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×