Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIM VIỆT

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIM VIỆT

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1.2. Cơ cấu nguồn nhân lực theo giới tính

Bảng 2. Thống kê nguồn nhân lực theo giới tính (năm thống kê: 2015)STTCác đơn vị/ phòng banNamTỉ lệNữTỉ lệTổng(người)(%)(người)(%)cộng

(người)1Ban giám đốc035,3%00%032Phòng hành chính – tổng hợp023,6%035,3%053Phòng dự án035,3%00%034Phòng tài chính – kế tốn023,6%035,3%055Phòng kế hoạch – kĩ thuật1933,9% 011,8%206Phòng thí nghiệm – trắc đạc058,9%00%057Phòng tư vấn hoạt động xây dựng 0916%00%098Phòng thiết bị vật tư0610,7% 00%064987,5% 0712,5% 56Tổng cộng(Nguồn: Phòng Hành chính – Tổng hợp)

Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy cơ cấu lao động theo giới tính tại cơng

ty khơng cân đối giữa các phòng ban và giữa nam với nữ xét trong tổng thể

Công ty. Cụ thể, số lao động nam trong tồn Cơng ty là 49 lao động tương

đương 87,5% gấp 8 lần số lao động nữ (07 lao động chiếm 12,5%). Nhưng xét

dưới góc độ đặc thù cơng việc thì tỷ lệ này lại phản ảnh đúng thực trạng cơ cấu

nhân lực trong các doanh nghiệp xây dựng nói chung bởi ngành xây dựng yêu

cầu số lượng lớn nhân lực trong các lĩnh vực chuyên môn về kỹ thuật và hoạt

động xây dựng, những yếu tố về sức khỏe, tâm lý, chỉ số sinh trắc học của nam

giới phù hợp với các khối ngành kỹ thuật – cơng nghiệp hơn nữ giới. Bên cạnh

đó, 83% số sinh viên trong các trường cao đẳng, đại học chuyên ngành xây

dựng, cơ khí, kiến trúc, giao thơng vận tải là nam giới cũng ảnh hưởng đến

nguồn cung nhân lực cho các doanh nghiệp xây dựng mà cụ thể ở đây là Công ty

Kim Việt. Tuy nhiên số lượng lao động giữa các phòng ban cũng có sự chênh

lệch đáng kể trong đó Phòng kế hoạch – kỹ thuật có 20 nhân viên (19 nam, 1 nữ)45chiếm 35,8% trên tổng số lao động tại doanh nghiệp (56 nhân viên) trong khi đó

các phòng ban còn lại chỉ có dưới 10 nhân viên.

2.1.3. Cơ cấu lao động theo độ tuổi

Bảng 3. Thống kê lao động theo tuổi (năm thống kê: 2015)

Độ tuổiChỉ tiêuSố ngườiLãnh đạo03011,8%011,8%Cán bộ nhân viên533766%0916,1% 0712,5%Tổng cộng563867,8% 1017,9% 0814,3%Dưới 30Tỉ lệ31 - 45Tỉ lệ46 - 55

01Tỉ lệ

1,8%(Nguồn: Phòng Hành chính – Tổng hợp)

Phần lớn lao động trong tồn Cơng ty có tuổi đời còn trẻ, số lượng người

trong độ tuổi < 45 chiếm 85,7% tổng số lao động. Điều này cho thấy Cơng ty có

rất nhiều lợi thế về lao động đó là sức trẻ và sự cống hiến lâu dài của đội ngũ

người lao động tâm huyết.

Đi sâu vào phân tích ta thấy đội ngũ lãnh đạo dưới 45 tuổi chiếm 2/3 cơ

cấu ban lãnh đạo. Điều đó chứng tỏ Cơng ty đã chú trọng tới tầng lớp lao động

trẻ để có thể khai thác sự nhạy bén cũng như những kiến thức mới của lao động

trẻ để nắm bắt được tốc độ phát triển của thời đại. Bên cạnh đó Cơng ty cũng sử

dụng nhiều lao động có độ tuổi từ 45 đến 55 vào những vị trí lãnh đạo chủ chốt

vì đó được coi là độ tuổi giàu kinh nghiệm, có thể đảm đương những cơng việc

có trọng trách lớn. Ở độ tuổi này người lao động đã có thời gian gắn bó với cơng

ty trên dưới 20 năm nên họ rất am hiểu về cơng ty nên giao cho họ những vị trí

lãnh đạo như thế là hoàn toàn phù hợp.

Tương tự như thế đội ngũ cán bộ của Công ty là là lao động trẻ cũng

chiếm đa số với số lượng lao động dưới 45 tuổi là 46 người (chiếm 82,1%). Tỷ

lệ này hồn tồn hợp lý vì ta biết với đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công

ty cần nhiều nhân lực trẻ có sức khoẻ để khi cần có thể chỉ huy trực tiếp tại công

trường hoặc đi công tác xa. Do vậy những người trẻ tuổi có sức khoẻ mới có thể

hồn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngồi ra, Công ty chú trọng sử dụng những

45lao động trẻ để tạo ra đội ngũ cán bộ có tri thức mới, nắm bắt nhanh nhạy với sự

thay đổi của môi trường để Cơng ty có thể hoạt động tốt trong mơi trường cạnh

tranh khốc liệt như hiện nay. Đây cũng là đội ngũ kế cận cho vị trí lãnh đạo chủ

chốt sau này.

2.1.4. Cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ

Bảng 4. Thống kê nguồn nhân lực theo trình độ (năm thống kê: 2015)

Tổng số

STTĐơn vị/ Phòng banlao động

(người)Trong đó

Đại học

(người)Tỷ lệTrungTỷ lệ(%)cấp(%)(người)1Ban giám đốc03035,3% 00%2Phòng hành chính – tổng hợp05047,1% 011,8%3Phòng dự án03035,3% 011,8%4Phòng tài chính – kế tốn05058,9% 00%5Phòng kế hoạch – kĩ thuật201425%10,7%6Phòng thí nghiệm – trắc đạc05035,3% 023,6%7Phòng tư vấn hoạt động xây dựng090916,1% 00%8Phòng thiết bị vật tư06023,6% 047,1%Tổng cộng564376,6% 1425%06(Nguồn: Phòng Hành chính – Tổng hợp)

Trình độ của người lao động tại Cơng ty tương đối cao, năm 2015 số lao

động đã qua đào tạo là 56 người (trong đó 43 bằng đại học và 14 bằng trung

cấp). Trong thời gian tới Cơng ty có kế hoạch tuyển thêm lao động có trình độ

cao để có thể đảm nhận được vị trí cơng việc then chốt giúp Cơng ty hồn thành

tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh trong giai đoạn đầu tái cơ cấu tổ chức. Tỷ lệ

lao động trình độ trung cấp chiếm 25% điều này có thể chấp nhận được vì một

số vị trí cơng việc như Nhân viên văn thư, Bảo vệ, nhân viên hậu cần khơng u

cầu lao động trình độ cao, việc sử dụng lao động trung cấp giúp Công ty giám

bớt chi phí về nhân sự đồng thời có thể dễ dàng tìm kiếm đối tượng lao động này

từ nhiều nguồn cung khác nhau. Mặt khác, lao động trung cấp cũng thích hợp

45với những vị trí cơng việc trên vì họ vẫn là lao động đã qua đào tạo tuy nhiên

trình độ chưa cao nên khơng có nhiều lựa chọn về cơng việc buộc họ phải gắn

bó với doanh nghiệp.Tải tài liệu bản đầy đủ tại: https://goo.gl/NQMFqvTải tài liệu bản đầy đủ tại: https://goo.gl/NQMFqvTải tài liệu bản đầy đủ tại: https://goo.gl/NQMFqv45Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIM VIỆT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×