Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ khi học tập, kiến tập tại trường và thực tế ở tại Công ty em đã nhận được sự giúp đỡ

Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ khi học tập, kiến tập tại trường và thực tế ở tại Công ty em đã nhận được sự giúp đỡ

Tải bản đầy đủ - 0trang

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.................................................................................................................................................2

Trên thực tế khơng có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay

nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ khi học tập, kiến tập tại

trường và thực tế ở tại Công ty em đã nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Thầy Cô và các bác,

các chú, các anh chị trong Công ty nơi em kiến tập...................................................................................2

Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi lời cảm ơn đến quý Thầy Cô trong Khoa Tổ chức và quản lý

nhân lực – Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã cùng với tri thức và tâm huyết của mình để truyền đạt

vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập tại trường..................................................2

Đồng thời em xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể các bác, các chú và các anh chị trong Công

ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế Danco đã tạo điều kiện cho em hoàn thành nhiệm vụ kiến tập tại Công ty

trong 1 tháng vừa qua.................................................................................................................................2

Với kiến thức của em còn hạn chế và qua cái nhìn của một sinh viên kiến tập do vậy không tránh khỏi

những thiếu sót và hạn chế. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của quý Thầy Cơ

để giúp bài báo cáo của e hồn thiện hơn.................................................................................................2

MỤC LỤC......................................................................................................................................................3

LỜI MỞ ĐẦU................................................................................................................................................1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ................................................................3

1. Các khái niệm:.........................................................................................................................................3

4.1: xây dựng chiến lược tuyển mộ........................................................................................................4

7.1 : Mơi trường bên ngồi...................................................................................................................10

Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC

TẾ DANCO..................................................................................................................................................16

1.3: cơ cấu lao động của công ty..........................................................................................................18

1.4 : Kết quả kinh doanh của công ty....................................................................................................20

2.1.1: mục tiêu về sản xuất kinh doanh............................................................................................21LỜI MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài

Con người là trọng tâm của tất cả các hoạt động, mọi hoạt động trong xã

hội hiện tại diễn ra đều nhờ con người, xoay quanh con người và vì mục đích

của con người. Để tồn tại và phát triển thì khơng có con đường nào khác là duy

trì và phát triển nguồn tài nguyên nhân sự một cách hiệu quả nhất . Nhân sự sẽ

quyết định sự tồn tại và phát triển của tổ chức , của xã hội và của quốc gia. Đặc

biệt là trong xu thế ngày càng phát triển và hội nhập quốc tế, sự cạnh tranh diễn

ra gay gắt và khốc liệt thì để có được sự phát triển bền vững, cần có một nguồn

lực về nhân sự - con người vững mạnh cả về số lượng, chất lượng , thể lực cũng

như trí lực. Chính vì vậy, đối với một doanh nghiệp hiện tại, công tác tuyển

dụng nhân sự thực sự là một công tác hết sức thiết yếu của người quản lý, đồng

thời là yếu tố đảm bảo cho sự tồn tại bền vững và phát triển dài lâu, mạnh mẽ

của doanh nghiệp. Thành công hiện tại của hầu hết các cơng ty, tập đồn lớn

hiện tại đều dựa vào nguồn tài nguyên con người hơn là vật chất. Nhà xưởng,

máy móc, thiết bị, cơng nghệ, cở sở sản xuất đều có thể mua được nhưng bí

quyết và tài năng của con người để thực hiện cơng việc thì khó kiếm hơn rất

nhiều, và quan trọng là khơng phải lúc nào cũng có thể mua được bằng tiền.

Việc khơng sắp xếp được, hay sắp xếp sai người, sai việc đều khiến các hoạt

động của doanh nghiệp bị đình trệ, hay thậm chí gây hậu quả nghiêm trọng như

thất thốt, thua lỗ, tổn hại đến uy tín cũng như hình ảnh của nhà cung cấp.

Xuất phát từ tính chất đặc biệt quan trọng của nhân sự cũng như việc

tuyển dụng nhận sự, em đã lựa chọn đề tài : “ Công tác tuyển dụng nhân sự tại

công ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế DANCO VIỆT NAM” với mục đích tìm

hiểu, đánh giá và đưa ra một số đề xuất của cá nhân đối với hoạt động , công tác

tuyển dụng tại cơng ty.

2. Mục đích nghiên cứu

- Nghiên cứu, hệ thống hóa lý luận về vấn đề tuyển dụng nhân sự

- Phân tích thực trạng cơng tác tuyển dụng nhân sự

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tuyển

dụng nhân sự.

3. Phương pháp và phạm vi nghiên cứu

1- Phương pháp : phân tích, đánh giá, tổng hợp từ số liệu thu thập, quan

sát và phỏng vấn

- Phạm vi nghiên cứu : Công ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế DANCO Việt

Nam, số liệu từ năm 2012-2014

4. Kết cấu của đề tài

- Chương 1: Cơ sở lý luận chung về tuyển dụng nhân sự

- Chương 2: Phân tích thực trạng cơng tác tuyển dụng nhân sự tại công ty

Du Lịch Quốc Tế DANCO Việt Nam.

- Chương 3: Kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của

công tác tuyển dụng tại công ty Du Lịch Quốc Tế DANCO Việt Nam.2Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

1. Các khái niệm:1.1 Tuyển dụng

Tuyển dụng là việc thu hút, đánh giá và lựa chọn các ứng viên phù hợp

với nhu cầu về nhân sự tại công ty.

Tuyển dụng gồm hai quá trình , là tuyển mộ và tuyển chọn.

1.2 : Tuyển mộ

Tuyển mộ là quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực

lượng lao động xã hội và lao động bên trong tổ chức

1.3 : Tuyển chọn

Tuyển chọn là quá trình đánh giá các ứng viên dựa vào u cầu cơng việc

để tìm được người phù hợp trong số những người thu hút được trong q trình

tuyển mộ.

2. Nguồn và phương pháp tuyển mộ

Có hai nguồn tuyển mộ là từ lực lượng lao động bên trong tổ chức và

nguồn lực từ lao động bên ngồi.

•Nguồn bên trong: 3 phương pháp

- Bảng thông báo tuyển người ( niêm yết công việc ): Bảng thông báo

được gửi đến tất cả các nhân viên trong công ty, tổ chức về nhiệm vụ cơng việc

và u cầu về trình độ cần tuyển mộ.

- Sự giới thiệu của cán bộ công nhân viên trong tổ chức : Phương pháp

này giúp phát hiện những người có năng lực phù hợp với u cầu cơng việc ột

cách nhanh chóng.

- Danh mục các kĩ năng : thông tin của các cá nhân được lưu trữ trong hồ

sơ nhân sự về kỹ năng , trình độ , kinh nghiệm, các yếu tố lien quan đến phẩm

chất cá nhân của người lao động cần tuyển mộ.

•Nguồn bên ngồi : 5 phương pháp

- Quảng cáo: thơng qua các kênh truyền thông về quảng cáo về: công ty,

nhiệm vụ chính, u cầu cơ bản , thơng tin về quyền lợi, hạn nộp hồ sơ.

- Thu hút thông qua sự giới thiệu của cán bộ công nhân viên trong tổ chức.

- Trung tâm giới thiệu việc làm: phương pháp này cũng khá phổ biến hiện

tại.

3- Hội chợ việc làm : có sự tiếp xúc trực tiếp giữa các ứng viên với các nhà

tuyển dụng

- Tuyển dụng trực tiếp tại các trường cao đẳng, đại học, dạy nghề.

Đối với các nguồn khác nhau sẽ có những ưu nhược điểm khác nhau, do

đó, tùy theo điều kiện của từng tổ chức khác nhau mà áp dụng phương pháp

tuyển dụng cho phù hợp, nắm được những người có trình độ, phù hợp với yêu

cầu của tổ chức. Tuy nhiên thì tuyển dụng nhìn chung phải căn cứ và xuất phát

từ lợi ích của doanh nghiệp và xã hội, dựa vào khối lượng công việc , yêu cầu cụ

thể của từng loại cơng việc để tính tới việc tận dụng tối đa năng lực của họ.

Quan trọng hơn là khi tuyển dụng phải nghiên cứu thận trọng và toàn diện cá

nhân, phẩm chất và năng lực của nhân viên.

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển dụng

- Hình ảnh , uy tín của doanh nghiệp .

- Tính hấp dẫn của cơng việc : vị trí, uy tín , quan niệm xã hội về cơng

việc, lương bổng , sự an tồn, sự “nhàn hạ” , tính chất lao động.

- Cung – cầu lao động trên thị trường

- Các chính sách quản lý nội bộ : lương bổng, đào tạo, thăng tiến, các

chế độ khác.

- Chính sách quản lý của chính phủ : cơ cấu kinh tế, chính sách tiền

lương, chính sách bảo hiểm, xu hướng phát triển kinh tế, hợp tác kinh tế với

nước ngồi…

- Chi phí cho tuyển chọn.4. Q trình tuyển dụng nhân sự

Gồm các bước sau:

4.1: xây dựng chiến lược tuyển mộ

a. lập kế hoạch tuyển mộ:4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ khi học tập, kiến tập tại trường và thực tế ở tại Công ty em đã nhận được sự giúp đỡ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×