Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 6 : LẬP DỰ TOÁN THI CÔNG

CHƯƠNG 6 : LẬP DỰ TOÁN THI CÔNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

STT

A12345Tên công tác / vật tư

CHUẨN BỊ MẶT BẰNG

Phá dỡ đá hộc bằng máy đào

q=0.8m3 gắn hàm kẹp

Nhân cơng

- Nhân cơng bậc 3,0/7 - Nhóm 1

Máy thi công

- Máy đào Kato-HD1023 gắn hàm

kẹp

Vận chuyển đá hộc cự li <=7km, cự

li vận chuyển 6km

Máy thi cơng

- Ơ tơ tự đổ EQ3312DE2BỘ MÔN KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

Khối lượng

Đơn vị

Hao phíĐơn giá TT1,694,948,192

m360.567,004,836cơng10199,1231,991,230

1,991,230

5,013,606ca22,506,8035,013,606

1,626,260chuyến4Đóng cọc ván thép ( larsen) trên

mặt đất, chiều dài > 12m

Vật liệu

- Cọc ván thép larsen

- Vật liệu khác

Nhân công

- Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 1

Máy thi cơng

- Máy đóng cọc DZJ-120

- Cần cẩu Hitachi- KH125

- Máy khác100m16.00m

%1600

0.5650,000công84233,923ca

ca

%14

14

33,178,441

3,420,833Vận chuyển, san đắp đất bằng

máy , độ chặt yêu cầu k95

Vật liệu

- Đất đắp

Nhân công

- Nhân cơng bậc 3,0/7 - Nhóm 1

Máy thi cơng

- Ơ tơ tự đổ EQ3312DE2

- Máy ủi Kamatsu - D61EX

- Máy lu Sakai SV512D-E100m38.12m3812110,000cơng27199,123chuyến

ca

ca54

4.5

4.5250,840

1,006,364

991,234100m5.76Đóng cọc ván thép ( larsen) trên

mặt nước, chiều dài > 12m

Vật liệu

- Cọc ván thép larsen

- Vật liệu khác

Nhân cơng

- Nhân cơng bậc 4,0/7 - Nhóm 1

Máy thi cơng

- Máy đóng cọc DZJ-120SVTH : DƯƠNG VĂN TUẤN – K52Thành tiền406,5651,160,011,063

1,045,200,000

1,040,000,000

5,200,000

19,649,532

19,649,532

95,161,531

44,498,174

47,891,662

2,771,695

117,230,872

89,320,000

89,320,000

5,376,321

5,376,321

22,534,551

13,545,360

4,528,638

4,460,553

409,075,161m

%576

0.5650,000cơng24233,923ca43,178,4411001,626,260

1,626,260376,272,000

374,400,000

1,872,000

5,614,152

5,614,152

27,189,009

12,713,764ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPB678BỘ MƠN KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ- Cần cẩu Hitachi- KH125

- Máy khác

PHẦN NGẦMca

%4

3Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi

trên cạn, ĐK cọc <=1000

Vật liệu

- Thép hình

- Que hàn

- Vật liệu khác

Nhân cơng

- Nhân cơng bậc 4,0/7 - Nhóm 1

Máy thi cơng

- Búa rung DZJ-120

- Cần cẩu Hitachi- KH125

- Máy khácm136đặt ống vách cọc khoan nhồi trên

mặt nước, ĐK cọc <=1000

Vật liệu

- Thép hình

- Que hàn

- Vật liệu khác

Nhân công

- Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 1

Máy thi cơng

- Búa rung DZJ-120

- Cần cẩu Hitachi- KH125

- Máy hàn điện 23kw

- Xa lan 400T

- Máy khác

Khoan xoay tạo lỗ trên cạn, ĐK

1000mm bằng máy khoan Foton

FR618

Vật liệu

- Choong nón xoay loại T

- Đầu nối

- Cần khoan D114

- Vật liệu khác

Nhân công

- Nhân công bậc 4,5/7 - Nhóm 1

Máy thi cơng

- Máy khoan Foton FR618

- Cần cẩu Hitachi- KH125

- Máy khácSVTH : DƯƠNG VĂN TUẤN – K523,420,83381,078,036kg

kg

%204

179.52

108,744

18,600công85233,923ca

ca

%8.5

8.5

53,178,441

3,420,833m2402,296,061

1,783,776

3,339,072

512,285

19,883,455

19,883,455

58,898,520

27,016,749

29,077,081

2,804,691

202,358,784kg

kg

%1046.4

316.8

10công100233,923ca

ca

ca

ca

%20

20

20

20

23,178,441

3,420,833

328,420

1,337,652m466.58,744

9,11410,353,425

9,149,722

2,887,315

1,203,704

23,392,300

23,392,300

168,613,058

63,568,820

68,416,660

6,568,400

26,753,040

3,306,138

324,799,774cái

cái

m

%69.975

4.665

23.325

5487,500

52,500

562,500công85230,437ca

ca

%17

17

510,885,088

3,420,83310113,683,332

791,913

12,388,431,94649,851,939

34,112,813

244,913

13,120,313

2,373,902

19,587,145

19,587,145

255,360,690

185,046,496

58,154,161

12,160,033ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP91011Khoan xoay tạo lỗ dưới nước, ĐK

1000mm bằng máy khoan Foton

FR618

Vật liệu

- Choong nón xoay

- Đầu nối

- Cần khoan D114

- Vật liệu khác

Nhân công

- Nhân công bậc 4,5/7 - Nhóm 1

Máy thi cơng

- Máy khoan Foton FR618

- Cần cẩu Hitachi- KH125

- Xa lan 400T

- Tàu kéo 150CV

- Máy khác

Bơm dung dịch bentonite chống sụt

thành lỗ khoan trên cạn

Vật liệu

- Bentonite

- Nước

- Phụ gia CMC

- Vật liệu khác

Nhân công

- Nhân cơng bậc 4,0/7 - Nhóm 1

Máy thi cơng

- Máy trộn dung dịch

- Máy sàng rung

- Máy bơm nước 200m3/h (14kw)

- Máy khác

Bơm dung dịch bentonite chống sụt

thành lỗ khoan dưới nước

Vật liệu

- Bentonite

- Nước

- Phụ gia CMC

- Vật liệu khác

Nhân cơng

- Nhân cơng bậc 4,0/7 - Nhóm 1

Máy thi công

- Máy trộn dung dịch

- Máy sàng rung

- Xa lan 400TSVTH : DƯƠNG VĂN TUẤN – K52BỘ MÔN KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐƠ THỊm487.6479,161,257cái

cái

m

%73.14

5.8512

29.256

5487,500

52,500

562,500cơng125230,437ca

ca

ca

ca

%20

20

20

20

510,885,088

3,420,833

1,337,652

3,181,009m3306.2kg

m3

kg

%12021.412

205.154

584.842

23,200

10,000

42,000cơng51233,923ca

ca

ca

%17

17

17

2243,668

467,387

309,083m3436.1496,004,357

66,385,091

38,468,518

2,051,540

24,563,364

1,301,668

11,930,073

11,930,073

17,689,193

4,142,356

7,945,579

5,254,411

346,847

200,031,919kg

m3

kg

%17122.86

292.21

833.03

23,200

10,000

42,000cơng60233,923ca

ca

ca20

20

20243,668

467,387

1,337,65210255,040,410

35,655,750

307,188

16,456,500

2,620,972

28,804,625

28,804,625

395,316,222

217,701,760

68,416,660

26,753,040

63,620,180

18,824,58294,556,478

54,793,140

2,922,138

34,987,151

1,854,049

14,035,380

14,035,380

91,440,061

4,873,360

9,347,740

26,753,040ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP121314BỘ MƠN KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ- Máy bơm nước 200m3/h (14kw)

- Tàu kéo 150CV

- Máy khácca

ca

%20

13

3Lắp dựng cốt thép cọc khoan nhồi

trên cạn

Vật liệu

- Thép tròn

- Dây thép

- Que hàn

- Vật liệu khác

Nhân cơng

- Nhân cơng bậc 4,0/7 - Nhóm 1

Máy thi công

- Máy hàn điện 23kw

- Máy cắt uốn cắt thép 5kw

- Cần cẩu Hitachi- KH125tấn52.36Lắp dựng cốt thép cọc khoan nhồi

dưới nước

Vật liệu

- Thép tròn

- Dây thép

- Que hàn

- Vật liệu khác

Nhân cơng

- Nhân cơng bậc 4,0/7 - Nhóm 1

Máy thi công

- Máy hàn điện 23kw

- Máy cắt uốn cắt thép 5kw

- Cần cẩu Hitachi- KH125

- Xa lan 400T

- Tàu kéo 150CV

Bê tông mua thương phẩm, đổ trực

tiếp , bê tông cọc khoan nhồi trên

cạn , D=1000 mm, Mác 300

Vật liệu

- Bê tơng

Nhân cơng

- Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm 1

Máy thi công

- Cần cẩu Hitachi- KH125

- Máy khácSVTH : DƯƠNG VĂN TUẤN – K52309,083

3,181,0091,040,121,157kg

kg

kg

%53407.20

747.70

549.78

115,718

19,000

18,600công510233,923ca

ca

ca34

34

8.5328,420

236,812

3,420,833tấn61.77kg

kg

kg

%63005.40

882.08

648.585

115,718

19,000

18,600công620233,923ca

ca

ca

ca

ca40

40

10

10

10328,420

236,812

3,420,833

1,337,652

3,181,009m3328.15872,525,459

839,454,370

14,206,315

10,225,908

8,638,866

119,300,730

119,300,730

48,294,969

11,166,280

8,051,608

29,077,081

1,276,369,895

1,029,333,415

990,318,877

16,759,436

12,063,681

10,191,420

145,032,260

145,032,260

102,004,220

13,136,800

9,472,480

34,208,330

13,376,520

31,810,090

376,455,284m3336.35910,040công51216,523ca

%17

23,420,8331036,181,660

41,620,958

2,663,303306,095,367

306,095,367

11,042,673

11,042,673

59,317,244

58,154,161

1,163,083ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP1516171819Bê tông mua thương phẩm, đổ

bằng máy bơm, bê tông cọc khoan

nhồi dưới nước , D=1000 mm, Mác

300

Vật liệu

- Bê tông

Nhân công

- Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm 1

Máy thi cơng

- Cần cẩu Hitachi- KH125

- Máy bơm BT NCPT-90

- Máy khácBỘ MÔN KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐƠ THỊm3372.6477,421,068m3381.92910,040cơng100216,523ca

ca

%20

20

23,420,833

1,883,620Đóng cọc ván thép ( larsen) trên

mặt đất, chiều dài > 12m

Vật liệu

- Cọc ván thép larsen

- Vật liệu khác

Nhân công

- Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 1

Máy thi cơng

- Máy đóng cọc DZJ-120

- Cần cẩu Hitachi- KH125

- Máy khác100m28.96m

%2896

0.5650,000cơng72233,923ca

ca

%12

12

33,178,441

3,420,833Đóng cọc ván thép ( larsen) trên

mặt nước, chiều dài > 12m

Vật liệu

- Cọc ván thép larsen

- Vật liệu khác

Nhân cơng

- Nhân cơng bậc 4,0/7 - Nhóm 1

Máy thi cơng

- Máy đóng cọc DZJ-120

- Cần cẩu Hitachi- KH125

- Máy khác100m55.04Đào móng cơng trình, máy đào ,

đất cấp 2

Nhân cơng

- Nhân cơng bậc 3,0/7 - Nhóm 1

Máy thi cơng

- Máy đào Kato-HD1023

Đào móng cơng trình, đào thủ cơng,

đất cấp 2

Nhân cơng

- Nhân cơng bậc 3,0/7 - Nhóm 1SVTH : DƯƠNG VĂN TUẤN – K52347,557,927

347,557,927

21,652,300

21,652,300

108,210,841

68,416,660

37,672,400

2,121,781

1,990,221,483

1,891,812,000

1,882,400,000

9,412,000

16,842,456

16,842,456

81,567,027

38,141,292

41,049,996

2,375,739

4,080,931,628m

%5504

0.5650,000công448233,923ca

ca

%56

56

33,178,441

3,420,833m310443,595,488,000

3,577,600,000

17,888,000

104,797,504

104,797,504

380,646,124

177,992,696

191,566,648

11,086,780

9,312,516

1,792,107

1,792,107

7,520,409

7,520,409công9199,123ca32,506,803m354.9415,531,5947815,531,594

15,531,594công104199,123ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP202122232425Vận chuyển đất , ô tô tự dổ, phạm

vi <=1000m, đất cấp 2

Máy thi cơng

- Ơ tơ tự đổ EQ3312DE2

Vận chuyển đất , ô tô tự dổ, phạm

vi <=1000m, đất cấp 2

Máy thi cơng

- Ơ tơ tự đổ EQ3312DE2

Xói hút đất trong khung vây phòng

nước ở các trụ dưới nước

- Vật liệu

- Ống xói D150mm

- Ống xói D200mm

- Vật liệu khác

Nhân cơng

- Nhân cơng bậc 4,5/7

Máy thi cơng

- Máy khí ép 1200m3/h

- Máy bơm xói 4MC

- Máy bơm nước 200m3/h (14kw)

- Xa lan 400T

- Máy khác

Bê tông bịt đáy trong khung vây

dưới nước , đổ bằng bơm bê tông,

M200

- Vật liệu

- Vữa bê tông

Nhân công

- Nhân công bậc 4,5/7

Máy thi công

- Máy bơm BT NCPT-90

- Xa lan 400T

- Máy khác

Đập đầu cọc cọc khoan nhồi trên

cạn

Nhân công

- Nhân công bậc 3,5/7

Máy thi cơng

- Búa căn nén khí

- Máy nén khí diezel

Đập đầu cọc cọc khoan nhồi dưới

nước

Nhân công

- Nhân công bậc 3,5/7SVTH : DƯƠNG VĂN TUẤN – K52BỘ MÔN KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐƠ THỊ

m3962.838,711,300chuyến658,711,300

8,711,300m3962.8326,426,725chuyến6526,426,725

26,426,725m32011m

m

%20

20

5192,512

439,645cơng40230,437ca

ca

ca

ca

%2

2

2

2

31,701,588

328,420

309,083

1,337,652m3517.4134,020406,56516,791,571282,339,473m3517.4485,249cơng24750,000ca

ca

%4

4

31,883,620

1,337,652m313.3cơng16216,523ca

ca3

3254,864

1,701,588m315.6cơng1610513,275,297

3,850,240

8,792,900

632,157

9,217,480

9,217,480

7,574,091

3,403,176

656,840

618,166

2,675,304

220,605251,067,833

251,067,833

18,000,000

18,000,000

13,271,641

7,534,480

5,350,608

386,553

9,333,724

3,464,368

3,464,368

5,869,356

764,592

5,104,764

9,333,724216,5233,464,368

3,464,368ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Máy thi cơng

- Búa căn nén khí

- Máy nén khí diezel26272829Mua bê tơng thương phẩm đổ bằng

máy bơm bê tơng lót móng M100

- Vật liệu

- Vữa bê tông

Nhân công

- Nhân công bậc 3,0/7

Máy thi công

- Máy bơm BT NCPT-90

- Đầm bàn Honda PC70

Lắp dựng cốt thép bệ móng trụ và

mố trên cạn

Vật liệu

- Thép tròn

- Dây thép

- Que hàn

Nhân công

- Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 1

Máy thi cơng

- Máy hàn điện 23kw

- Máy cắt uốn cắt thép 5kw

Lắp dựng cốt thép bệ móng trụ

dưới nước

Vật liệu

- Thép tròn

- Dây thép

- Que hàn

Nhân cơng

- Nhân cơng bậc 4,0/7 - Nhóm 1

Máy thi cơng

- Máy hàn điện 23kw

- Máy cắt uốn cắt thép 5kw

- Xa lan 400T

- Tàu kéo 150CV

Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván

khuôn bệ móng, mố trụ cầu trên

cạn

Vật liệu

- Thép tấm

- Thép hình

- Que hànSVTH : DƯƠNG VĂN TUẤN – K52BỘ MƠN KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐƠ THỊca

ca3

3m329.64m329.64680,000cơng7199,123ca

ca1

11,883,620

248,858tấn16.304254,864

1,701,5885,869,356

764,592

5,104,764

23,681,539

20,155,200

20,155,200

1,393,861

1,393,861

2,132,478

1,883,620

248,858

296,636,200kg

kg

kg16630.08

232.82

105.97615,718

19,000

18,600cơng104233,923ca

ca8

8328,420

236,812tấn15.584267,786,352

261,391,597

4,423,601

1,971,154

24,327,992

24,327,992

4,521,856

2,627,360

1,894,496

320,959,791

255,960,655

249,848,298

4,228,251

1,884,106

24,327,992

24,327,992

40,671,144

2,627,360

1,894,496

10,701,216

25,448,072kg

kg

kg15895.68

222.54

101.29615,718

19,000

18,600cơng104233,923ca

ca

ca

ca8

8

8

8100m21.73640,620,02797.22

27.08

21.72,846,430

1,602,509

423,042

403,620kg

kg

kg106328,420

236,812

1,337,652

3,181,00916,484

15,621

18,600ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP303132- Ơ xy

- Gas

- Vật liệu khác

Nhân công

- Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 1

Máy thi cơng

- Máy hàn điện 23kw

- Máy cát sắt cầm tay 1.7kw

- Cần cẩu Hitachi- KH125

- Máy khác

Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván

khn bệ móng, mố trụ cầu dưới

nước

Vật liệu

- Thép tấm

- Thép hình

- Que hàn

- Ô xy

- Gas

- Vật liệu khác

Nhân công

- Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 1

Máy thi cơng

- Máy hàn điện 23kw

- Máy cát sắt cầm tay 1.7kw

- Cần cẩu Hitachi- KH125

- Xa lan 400T

- Tàu kéo 150CV

- Máy khác

Bê tông mua thương phẩm, đổ

bằng máy bơm, bê tơng bệ móng

trên cạn , Mác 300

Vật liệu

- Bê tông

Nhân công

- Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 1

Máy thi cơng

- Máy bơm BT NCPT-90

- Đầm dùi CVP32

- Máy khác

Bê tông mua thương phẩm, đổ

bằng máy bơm, bê tơng bệ móng

dưới nước , Mác 300

Vật liệuSVTH : DƯƠNG VĂN TUẤN – K52BỘ MÔN KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐƠ THỊ

chai

kg

%3.12

6.25

345,000

31,000cơng58233,923ca

ca

ca

%6

6

6

1.5328,420

225,470

3,420,833100m22.08kg

kg

kg

chai

kg

%116.48

32.45

26

3.74

7.49

316,484

15,621

18,600

45,000

31,000cơng72233,923ca

ca

ca

ca

ca

%8

8

8

8

8

1.5328,420

225,470

3,420,833

1,337,652

3,181,009m3284m3291.10910,040cơng18216,523ca

ca

%3

3

11,883,620

230,940m3320140,616

193,738

82,906

13,567,534

13,567,534

24,206,063

1,970,520

1,352,820

20,524,998

357,725

89,152,736

3,410,469

1,920,056

506,870

483,600

168,480

232,128

99,334

16,842,456

16,842,456

68,899,811

2,627,360

1,803,760

27,366,664

10,701,216

25,448,072

952,739

275,217,175

264,912,644

264,912,644

3,897,414

3,897,414

6,407,117

5,650,860

692,820

63,437

310,096,789

298,493,120107ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP3334C353637- Bê tơng

Nhân cơng

- Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm 1

Máy thi cơng

- Máy bơm BT NCPT-90

- Đầm dùi CVP32

- Máy khác

Bảo dưỡng bê tơng bệ móng

Nhân cơng

- Nhân cơng bậc 3,0/7

Lấp đất hồn trả móng

Nhân cơng

- Nhân cơng bậc 4,0/7

Máy thi cơng

- Đầm cóc

PHẦN THÂN

Lắp dựng cốt thép trụ và mố trên

cạn

Vật liệu

- Thép tròn

- Dây thép

- Que hàn

Nhân cơng

- Nhân cơng bậc 4,0/7 - Nhóm 1

Máy thi cơng

- Máy hàn điện 23kw

- Máy cắt uốn cắt thép 5kw

- Cần cẩu Hitachi- KH125

Lắp dựng cốt thép thân trụ dưới

nước

Vật liệu

- Thép tròn

- Dây thép

- Que hàn

Nhân cơng

- Nhân cơng bậc 4,0/7 - Nhóm 1

Máy thi công

- Máy hàn điện 23kw

- Máy cắt uốn cắt thép 5kw

- Xa lan 400T

- Tàu kéo 150CV

- Cần cẩu Hitachi- KH125

Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván

khuôn thân mố trụ cầu trên cạnSVTH : DƯƠNG VĂN TUẤN – K52BỘ MƠN KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐƠ THỊ

m3328.00910,040cơng24216,523ca

ca

%3

3

11,883,620

230,940cơng

m342

223199,123cơng72233,923ca12343,900tấn16.48363,217,273kg

kg

kg16809.60

235.33

107.1215,718

19,000

18,600cơng140233,923ca

ca

ca15

15

15328,420

236,812

3,420,833tấn13.17270,677,078

264,213,293

4,471,354

1,992,432

32,749,220

32,749,220

59,790,975

4,926,300

3,552,180

51,312,495

365,933,784kg

kg

kg13433.40

188.07

85.60515,718

19,000

18,600cơng116233,923ca

ca

ca

ca

ca

100m214

14

14

14

15

4.65328,420

236,812

1,337,652

3,181,009

3,420,833108298,493,120

5,196,552

5,196,552

6,407,117

5,650,860

692,820

63,437

8,363,166

8,363,166

8,363,166

20,969,256

16,842,456

16,842,456

4,126,800

4,126,800

2,596,055,163216,311,719

211,146,181

3,573,284

1,592,253

27,135,068

27,135,068

122,486,997

4,597,880

3,315,368

18,727,128

44,534,126

51,312,495

97,498,515ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Vật liệu

- Thép tấm

- Thép hình

- Que hàn

- Ơ xy

- Gas

- Vật liệu khác

Nhân công

- Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 1

Máy thi cơng

- Máy hàn điện 23kw

- Máy cát sắt cầm tay 1.7kw

- Cần cẩu Hitachi- KH125

- Máy khác383940Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván

khuôn thân trụ cầu dưới nước

Vật liệu

- Thép tấm

- Thép hình

- Que hàn

- Ơ xy

- Gas

- Vật liệu khác

Nhân công

- Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 1

Máy thi cơng

- Máy hàn điện 23kw

- Máy cát sắt cầm tay 1.7kw

- Cần cẩu Hitachi- KH125

- Xa lan 400T

- Tàu kéo 150CV

- Máy khác

Bê tông mua thương phẩm, đổ

bằng máy bơm, bê tông thân mố

trụ Mác 300

Vật liệu

- Bê tơng

Nhân cơng

- Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm 1

Máy thi công

- Máy bơm BT NCPT-90

- Đầm dùi CVP32

- Máy khác

Bảo dưỡng bê tôngSVTH : DƯƠNG VĂN TUẤN – K52BỘ MƠN KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐƠ THỊkg

kg

kg

chai

kg

%260.40

72.54

58.125

8.37

16.74

316,484

15,621

18,600

45,000

31,000cơng160233,923ca

ca

ca

%13

13

13

1.5328,420

225,470

3,420,833100m23.08151,824,163kg

kg

kg

chai

kg

%172.48

48.05

38.5

5.54

11.09

316,484

15,621

18,600

45,000

31,000cơng112233,923ca

ca

ca

ca

ca

%14

14

14

14

14

1.5328,420

225,470

3,420,833

1,337,652

3,181,009m3354.435,050,117

2,843,160

750,558

716,100

249,480

343,728

147,091

26,199,376

26,199,376

120,574,670

4,597,880

3,156,580

47,891,662

18,727,128

44,534,126

1,667,294

348,502,682m3363.29910,040cơng32225,470ca

ca

%5

5

11,883,620

230,9401097,624,365

4,292,434

1,133,147

1,081,125

376,650

518,940

222,069

37,427,680

37,427,680

52,446,470

4,269,460

2,931,110

44,470,829

775,071330,609,114

330,609,114

7,215,040

7,215,040

10,678,528

9,418,100

1,154,700

105,728

16,726,332ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP414243Nhân công

- Nhân công bậc 3,0/7

Lắp dựng cốt thép xà mũ trụ

Vật liệu

- Thép tròn

- Dây thép

- Que hàn

Nhân cơng

- Nhân cơng bậc 4,0/7 - Nhóm 1

Máy thi cơng

- Máy hàn điện 23kw

- Máy cắt uốn cắt thép 5kw

- Xa lan 400T

- Tàu kéo 150CV

- Cần cẩu Hitachi- KH125

Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván

khuôn xà mũ trụ

Vật liệu

- Thép tấm

- Thép hình

- Que hàn

- Ơ xy

- Gas

- Vật liệu khác

Nhân cơng

- Nhân cơng bậc 4,0/7 - Nhóm 1

Máy thi cơng

- Máy hàn điện 23kw

- Máy cát sắt cầm tay 1.7kw

- Cần cẩu Hitachi- KH125

- Xa lan 400T

- Tàu kéo 150CV

- Máy khác

Bê tông mua thương phẩm, đổ

bằng máy bơm, bê tông thân mố

trụ Mác 300

Vật liệu

- Bê tông

Nhân công

- Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm 1

Máy thi cơng

- Máy bơm BT NCPT-90

- Đầm dùi CVP32

- Máy khácSVTH : DƯƠNG VĂN TUẤN – K52BỘ MƠN KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐƠ THỊcơng

tấn84

16.25199,123kg

kg

kg16575.00

232.05

105.62515,718

19,000

18,600cơng150230,940ca

ca

ca

ca

ca15

15

15

15

15328,420

236,812

1,337,652

3,181,009

3,420,833100m22.02694,005,396kg

kg

kg

chai

kg

%113.46

31.61

25.325

3.65

7.29

316,484

15,621

18,600

45,000

31,000cơng70230,940ca

ca

ca

ca

ca

%10

10

10

8

8

1.5328,420

225,470

3,181,009

1,337,652

3,181,009m3107.43,321,928

1,870,209

493,711

471,045

164,106

226,102

96,755

16,165,800

16,165,800

74,517,669

3,284,200

2,254,700

31,810,090

10,701,216

25,448,072

1,019,391

112,736,057m3110.09910,040cơng32225,470ca

ca

%3

3

11,883,620

230,94011016,726,332

16,726,332

429,111,315

266,899,425

260,525,850

4,408,950

1,964,625

34,641,000

34,641,000

127,570,890

4,926,300

3,552,180

20,064,780

47,715,135

51,312,495100,181,753

100,181,753

7,215,040

7,215,040

5,339,264

4,709,050

577,350

52,864Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 6 : LẬP DỰ TOÁN THI CÔNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×